Private investerer i offentlige projekter

Finland vil løse sociale problemer med penge fra private investorer. Projekt nummer et skal reducere sygefraværet på offentlige arbejdspladser og lykkes det, får investorerne pengene hjem. Lykkes det ikke, taber de pengene.

Som det første nordiske land vil Finland lade private investorer tjene penge på at løse sociale problemer. Dermed melder Finland sig ind i den lille gruppe af lande, der med Storbritannien og USA i spidsen afprøver nye måder at løse af sociale problemer og ikke mindst nye måder at finansiere løsningen på.

Den første af flere planlagte investeringer skal reducere et højt sygefravær blandt mere end tusinde medarbejdere på tre store offentlige arbejdspladser. Indsatsen bliver finansieret af en offentlig og en privat fond i samarbejde med en finsk venturekapitalist. Som i Storbritannien og USA er der tale om impact investing, dvs. investeringer, som skal skabe resultater for samfundet.

I Finland er målet, at investorerne skal sætte gang i aktiviteter, som nedbringer sygefraværet på de tre offentlige arbejdspladser med 2,1 dag i gennemsnit. Det er en reduktion på mellem 12 og 13 pct. Lykkes det, vil det spare de offentlige arbejdsgivere for udgifter til f.eks. vikarer. Den besparelse skal de tre offentlige arbejdspladser dele med investorerne. Se figur 1.[graph title="Staten og private deler social fortjeneste" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/05/JRE_Fig01_Staten-og-private-deler-social-fortjeneste.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/05/JRE_Fig01_Staten-og-private-deler-social-fortjeneste.png" caption="Figur 1" text="Social investering finansierer ny type af socialt ansvar med klart fokus på mål. Nås målet, deler staten og de virksomheder, der finansierer aktiviteterne, gevinsten ved lavere sociale udgifter. " ]Note: 1 Figuren er en illustration, ikke udtryk for konkrete beregninger., Kilde: Model udviklet af Social Finance. [/graph]

Login