Regeringen vil luge ud i overdrevne EU-regler

Regeringen vil styrke konkurrenceevnen ved at slække på en række EU-regler i Danmark. Det kan bl.a. føre til, at EU-miljøkrav fremover vil blive slækket. Ifølge erhvervslivets organisationer koster det danske virksomheder milliardtab, at Danmark i en række tilfælde overopfylder EU-lovgivningens krav. Disse argumenter møder nu velvilje i regeringen, som gennem et nyt kontor i Finansministeriet vil sikre, at EU-lovgivning fra særligt Erhvervs-, Miljø- og Fødevareministeriet implementeres således, at det ikke skader virksomhedernes konkurrenceevne.

Regeringen forbereder et opgør med den måde, som EU-lovgivningen hidtil er blevet indført på i Danmark. Det sker for at sikre, at embedsmændene i danske ministerier ikke kommer til at overopfylde EU-lovgivningens krav og derved svækker danske virksomheders konkurrenceevne.

Den nye kurs skal sikres gennem en stram styring via et nyoprettet kontor i Finansministeriet, som sammen med Erhvervsministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet skal overvåge, at danske virksomheder møder færrest mulige reguleringsmæssige barrierer i deres jagt på international konkurrenceevne, sådan så de bliver i stand til at øge eksporten, væksten og beskæftigelsen i Danmark.

Fremover skal det undgås, at danske myndigheder strammer lovmæssige krav og administrative byrder, når lovgivning i form af forordninger og direktiver fra EU overføres til dansk lov og administrativ praksis. Se tekstboks.

Login