Satspuljerne: Gode hensigter, manglende viden og lille effekt

Årlige satspuljemidler for trecifrede millionbeløb sætter sig ingen spor i den kommunale praksis, når puljemidlerne hører op. Nu foreslår to eksperter i evidens en reform, så puljer og praksis i kommunerne tænkes sammen fra starten.

Hvert eneste år fordeler et stort flertal af Folketingets partier satspuljemillioner til hjemløse, borgere på overførselsindkomst og andre grupper af samfundets svageste.

Det sker, selv om politikerne ikke ved, om de mange millioner nu også skaber en varig effekt i de trængte borgeres liv. Der er heller ingen sikkerhed for, at kommunerne fortsætter projekter finansieret med satspuljemidler, når bevillingen ophører.

Login