Skilsmissefamilier lider under strukturreformen

Da 15 statsamter som led i strukturreformen blev lagt sammen til fem statsforvaltninger, skete det for at effektivisere og slanke den offentlige sektor. Men i dag klager både Børns Vilkår og Danske Familieadvokater over, at sagsbehandlingen af familiesager er for langtrukken og afgørelserne for dårlige. Problemet er, at sammenlægningen i 2007 faldt samtidig med vedtagelsen af Forældreansvarsloven, som giver statsforvaltningerne mere travlhed. Men ressourcerne er ikke vokset – tværtimod. "Det er en daglig kamp at få tingene til at hænge sammen," siger sekretariatschef i Statsforvaltningen Nordjylland Søren Gyldenhof Schilder. Han har som konsekvens heraf skåret i sagsbehandlernes møder med borgerne. Imens venter landets mest sårbare familier i måneder på afgørelser om samvær og børnebidrag.
 

Fejl og rod samt lang og lemfældig sagsbehandling har præget arbejdet i de fem statsforvaltninger, siden de som følge af strukturreformen blev lagt sammen i 2007.

Det viser en gennemgang af statsforvaltningernes arbejde, som Mandag Morgen har foretaget.

Statsforvaltningerne beskæftiger sig med opgaver, som har stor betydning i mange menneskers liv. Størstedelen af opgaverne ligger inden for det familieretlige område, og det er statsforvaltningerne, der afgør sager om børnebidrag, forældremyndig og samvær. Følsomme sager, hvor familier i krise nu må vente i måneder for at få afklaring, når uenige forældre havner i akut strid om børnebidrag og deres ret til at være sammen med børnene.

Login