Sophie Løhde lancerer største velfærdsreform i ti år

Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil luge ud i bureaukratiet og de 950.000 handleplaner, som kommunerne laver hvert år. Der skal laves nye nationale mål. Private virksomheder skal i højere grad løse velfærdsopgaverne. Ledernes rolle skal styrkes. Data skal deles i langt større grad end i dag. Finansieringen af sundhedsvæsenet skal ændres. Og så skal der ryddes op i puljetyranniet.

Der hænger et billede af Peter på innovationsminister Sophie Løhdes (V) kontor. Hver eneste dag ser hun på ham. Det er der en grund til. For hende er billedet med Peter blevet et symbol på en af velfærdssamfundets største udfordringer.

Peter er en af velfærdssamfundets superbrugere. Han er langtidsledig og fast kunde på jobcentret. Hans dårlige ryg har ført til kontakt efter kontakt til læger og sundhedsvæsen. Han har røget hash alt for længe og er i kontakt med misbrugskonsulenter. Og så er der hans depression, som han også behandles for.

Login