Stor kortlægning: Så stort er presset på arbejdsmarkedet

Mangel på arbejdskraft, eller forkælede arbejdsgivere, der vil åbne en ladeport for udlændinge? Debatten om udfordringerne på arbejdsmarkedet er spidset til, men hvordan ser det reelt ud? Hvor er problemerne, og hvordan kan de løses? Mandag Morgen kortlægger den aktuelle situation på arbejdsmarkedet.

I øjeblikket eksisterer der to vidt forskellige fortællinger om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet.

Den første er ikke så ny endda. Siden 2015 har virksomheder anført af arbejdsgiverorganisationerne DI, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer med tiltagende styrke pointeret, at der mangler kvalificeret arbejdskraft. Det har også heddet sig, at mankoen på kvalificeret arbejdskraft i stigende grad har alvorlige økonomiske konsekvenser såsom tabte ordrer og lavere vækst.

Login