Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet

Toppolitikere i både Region Midt og Region Sjælland beslutter i dag at droppe sygehusenes tilskyndelser til at behandle flere patienter mere og mere. Fra årsskiftet skal sygehusene i de to regioner først og fremmest fokusere på kvalitet.

I dag beslutter toppolitikere i Region Midt og Region Sjælland en radikal omlægning af den økonomiske styring af deres sygehuse. Billedligt talt skal sygehusene ikke bare levere kvantitet, men nu også kvalitet. Hvor økonomi ind til nu har belønnet sygehusene for at behandle eller operere mere, skal sygehusene fremover også fokusere på den kvalitet, patienterne oplever. Se figur 1.

”Vi tager et stort skridt i retning af et sundhedsvæsen, der fokuserer på den enkelte patients behov og ikke kun på, om vi kan behandle flere patienter hurtigere. Det er en meget stor ændring, som også vil betyde meget for hele kulturen i sundhedsvæsenet,” siger Bent Hansen (S), der er formand for Regionsrådet i Region Midt og samtidig formand for Danske Regioner.[graph title="Ny styring efter kvalitet" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/08/JRE_fig01_Ny_styring_efter_kvalitet.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/08/JRE_fig01_Ny_styring_efter_kvalitet.png" caption="Figur 1" text="Styringen af sygehusene i Region Midt bygger ikke længere udelukkende på aktivitetsmål, men på kvalitet, økonomi/effektivitet samt et overordnet sundhedsmål. " ]Kilde: Region Midt[/graph]

Målet er, at patienter efter endt behandling hurtigere kan vende tilbage til deres hverdag.

Login