Systemfejl på Slotsholmen

Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Klima- og Energiministeriet og Skatteministeriet er nogle af de ministerier, der i de senere år har været plaget af skadelige magtkampe mellem ministre og embedsmænd. Statsstøtte til solceller, ejendomsvurderinger, reform af forsvaret og håndtering af vigtige udenrigspolitiske emner har bragt ministre og embedsmænd på kollisionskurs. Det fører til dårlig sagsbehandling, ministerafgang, kommissionsundersøgelser og kontante tab for skatteborgerne. Professor Tim Knudsen påpeger, at Danmarks politisk-administrative system fortsat bygger på ministerialreformen fra 1848. Derfor er det på høje tid med en grundlæggende reform af hele systemet. Tidligere ministre mener, at embedsmænd har fået for meget magt, mens tidligere departementschefer anfører, at den politiske innovationskraft lider under et system med svage og overbebyrdede ministre.

Da udviklingsminister Christian Friis Bach (R) i sidste uge trak sig fra sin post, påtog han sig ansvaret for at have viderebragt fejlagtige informationer til Folketinget – men understregede samtidig demonstrativt de bagvedliggende pligtforsømmelser fra embedsværkets side.

Dermed føjede han endnu et kapitel til de senere års lange føljeton af spektakulære konflikter mellem ministre og embedsmænd, der har kostet adskillige ministre jobbet og efterladt embedsværket med dybe ridser i lakken. Se også tekstboks.

De mange sager er ikke udtryk for enkeltstående svigt, men for en grundlæggende konstruktionsfejl i magt- og rollefordelingen mellem politikere og embedsmænd, lyder det fra forvaltningseksperter og tidligere embedsmænd.

Login