Velfærdens Innovationsdag 2020: Udstilling

Danmarks største konference om velfærdsinnovation

Om VI2020 | Årets tema | Program | Jocelyne Bourgon | Faglige spor | Udstiller | Løsningsgalleri | Kontakt

 

Hos udstillerne på Velfærdens Innovationsdag 2020 får du adgang til et værdifuldt netværk af potentielle samarbejdspartnere med tilknytning til velfærdsområdet i Danmark og Norden.

Velfærdens Innovationsdag sætter fokus på konkrete løsninger, der kan bidrage konstruktivt til udviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Det sker særligt på konferencens ”markedsplads”, hvor udstillere og konferencedeltagere mødes.

 

 

 

Center for Offentlig Innovation (COI)

Besøg COI og få inspiration og sparring til jeres innovationsarbejde. Fyld tasken med håndgribelige tips og tricks til, hvordan du bedst kan genbruge de innovationer, du møder på Velfærdens Innovationsdag.

Du kan også få sparring på jeres konkrete innovationsarbejde og få inspiration til, hvordan I nemmere kan evaluere, skalere og sprede jeres innovationer.  

Find os på: standplads 2

Kontakt: Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, lkj@coi.dk

Læs mere om COI her

 


Danske SOSU-skoler – SOSU-skolernes videnscentre for velfærdsteknologi

Oplev velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet og den forskel, som teknologierne gør. 

Du kan prøve fx Virtual Reality (VR) og robotteknologier. 

SOSU-skolerne uddanner og efteruddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter og understøtter læringsteknologisk, didaktisk og pædagogisk udvikling inden for uddannelserne og fagene.

Find os op: standplads 4

Kontakt: Mikkel Gram Hansen, Videncenter for Velfærdsteknologi Øst, mgh@sosuh.dk & René Martin Larsen, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest, rml@vfvvest.dk  

 Læs mere om Danske SOSU-skoler her

 

ModPå|MATEMATIK

Kom og hør, hvordan den almene boligsektor og e-læringsvirksomheden Area9 Lyceum, vil hæve matematikkarakteren for børn i udsatte boligområder for at øge deres chancer for at komme videre på en ungdomsuddannelse.

Mød Senior Vice President Jan Krogh Larsen fra Area9 Lyceum (Kl. 10.30)
Prøv den nyeste e-læringsplatform
Tag Mod På Matematik Quizzen

Find os på: standplads 4

Læs mere om BL her

 

Center for ADHD

Hos Center for ADHD kan du opleve det nye internet-baserede forældretræningsprogram iKomet. iKomet er en enestående mulighed for at nå langt flere familier med en tidlig forskningsbaseret, effektfuld indsats med lave omkostninger. Online programmet har effekt på linje med traditionel forældretræning (Enebrink et al., 2012) og vi leder efter samarbejdspartnere til at få tilbuddet bredere ud og dermed efterprøvet resultaterne også i en dansk kontekst

Find os på: standplads 5

Kontaktperson: Line Møller Sletting 20999413 lm@adhdcenter.dk

Læs mere om Center for ADHD her 

 

Sekoia (under WelfareTech)

Sekoia er en planlægningsløsning til plejecentre og bosteder. Løsningen består af tablets og apps, der støtter personalet med at mindske kontortid og øge beboertid. Kom forbi vores stand og hør mere om vores løsning, du kan bruge på både tablets og telefon samt vores integrationer til omsorgssystemer. Du kan også høre mere om andre kommuners erfaringerne med Sekoia.

Find os på: Welfare Techs fællesstand, standplads 1

Kontakt: Thomas Folke Seibæk, tfs@sekoia.dk

Læs mere om Sekoia her

 

WaveCare (under WelfareTech)

Wavecare har gennem de sidste fem år været en del af kulturforandringen i psykiatrien med deres sanserum. Her kan man få en dialog om alt fra udfordringer med implementering, til positive brugererfaringer og data, fra mere end 70 sanserum.

Det en vigtig proces som udvikler os hele tiden, kom forbi og download Wavecare Sanserum App gratis, på lige for med patienter og hør om vores fremtidsvisioner for sanserum i sundhedssektoren. 

Find os på: Welfare Techs fællesstand, standplads 1

Kontakt: Eva Wennerwald, ew@wavecare.com , +45 2042 4810

Læs mere om WaveCare her 

 

IBG (under WelfareTech)

Oplev IBG på Welfare Tech´s fællesstand, IBG er kendt for at styrke fællesskaber på bosteder og aktivitetscentre, IBG anvendes også i stigende grad til at understøtte individuel struktur og selvhjulpenhed for borgere i Social og Handicapområdet. På standen har vi fokus på hvordan IBG kan anvendes til at skabe tryghed for den enkelte borger, dette både med skærmbesøg og individuel dagsstruktur. IBG anvendes i mere end 25 kommuner.

Kontakt: Jesper Seedorf Karlberg, jsk@proreact.dk, +45 2083 2084

 

Myinnerme (under WelfareTech)

Myinnerme har en mission om at sikre verdens børn og unge en bedre mental trivsel. Vi har udviklet en app med illustrative undervisningsforløb, hvor børn og deres forældre guides af vores børnepsykolog, Marie Ulstrup, til en sundere retning. Appen er baseret på psykologiske teorier, aktuelle psykologiske forskningsresultater og flere års klinisk erfaring. Udover Marie kan du møde Louise og Kasper, der har erfaring fra Clio, som mange skolebørn allerede kender.

Kontakt: Kasper Løndal, kasper@myinnerme.com, +45 4294 5344

 

Brain+ (under WelfareTech)

Brain+ har udviklet et digitalt terapeutisk redskab - Brain+ RECOVER - der kan ­genoptræne borgeres svækkede kognitive funktioner. 

Platformen består af en app til smartphones og tablets, hvor borgeren dagligt træner via specialdesignede kognitive spil. Den fagprofessionelle har adgang til statistikker og administration hvor fremdrift, statitisk etc. kan monitoreres

Brain+ hjælper til at genoprette borgerens selvstændighed, daglige funktionsevne, selvtillid og livskvalitet gennem anvendelse af specialdesignede kognitive øvelser, som stimulerer neuroplastisk tilpasning og genopbyggelse af skadede neurale netværk.

Kontakt: Bjarke Langbøl Panduro, bjark@brain-plus.com, +45 2046 6468

 

 

EG Digital

EG Sensum Shareplan er en løsning der hjælper plejecentre og bosteder med effektiv daglig planlægning, borgerinddragelse og mulighed for at dele information til beboere og pårørende via infoskærme. Derudover kan løsningen understøtte skærmbesøg via sikkert videokald, hvilket nogle af landets største kommuner allerede gør i dag. Løsningen kan tilgås via web, tablets og apps, og frigiver personalets tid fra administrative opgaver til tid sammen med beboeren. Kig forbi vores stand og få en uformel snak omkring løsningen og hvad det kan gøre for jer i jeres hverdag. I er også velkomne til at kontakte Klaus Dyhre på kdyhr@eg.dk for at høre nærmere om erfaringer i andre kommuner.

Kontakt: Klaus Dyhre, Account Manager, kdyhr@eg.dk, +45 7220 7756

 

 

Evondos

Evondos-tjenesten sikrer medicinsk behandling af høj kvalitet ved at vejlede borgere, der modtager hjemmepleje, så de altid tager den rigtige medicin i den ordinerede dosis på det rigtige tidspunkt. Tjenesten er baseret på elektronisk uddeling af medicinposer fra apotek og aflæser tidspunktet for uddeling af medicinen på medicinposens tekstfelt, samt sikrer at det kun er borgerens egen medicin der kan udgives. Dispenseren flytter medicin, der ikke er blevet taget som foreskrevet, til en aflåst beholder, som kun kan åbnes af plejepersonalet. Dette udløser også en alarm til plejepersonalet. Evondos overvåger samtlige medicinrobotter 24 timer i døgnet, og kan fjernstyre robotterne for at undgå unødvendige alarmer til hjemmetjenesten. Evondos har i drift over 5.000 robotter i det nordiske marked, og er med det den mest udbredte og sikre medicineringsløsning i Norden.

Kontakt: Sven Sejlom, Country Manager, +45 9111 9260, sven.seljom@evondos.com

Danmark vinder VM i bæredygtighed

Danmark vinder VM i bæredygtighed

KOMMENTAR: International analyse udnævner Danmark til global rollemodel for bæredygtighed og lægger måske grundstenen til at gøre bæredygtighed til en indbringende national forretningside. Timingen er optimal, skriver Erik Rasmussen.

Krisen forstærker både hierarki og anarki

Krisen forstærker både hierarki og anarki

Kriser kalder på topstyring og fælles fodslag. Men kriser tilskynder også initiativ og selvstyring. Dermed giver den aktuelle krise ledere et unikt indblik i moderne organisationers iboende kamp mellem hierarkiske og ikkehierarkiske organisationsprincipper, skriver ledelsesrådgiver Klaus Majgaard.

Kæmpe reform skal sende tusindvis af danskere på skolebænken

Kæmpe reform skal sende tusindvis af danskere på skolebænken

Coronakrisen har fået beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at fremskynde en hjørnesten i regeringens politik. En stor opkvalificeringsreform i flere faser skal klæde både faglærte og ufaglærte bedre på til fremtidens arbejdsmarked. Den er et brud med 20 års arbejdsmarkedsreformer og skal fjerne de barrierer, der hidtil har været en bremseklods for at få folk til at uddanne sig løbende gennem livet.

Jobcentre til minister: Ryd op i regler om uddannelse af ledige

Jobcentre til minister: Ryd op i regler om uddannelse af ledige

Fem jobchefer fra nogle af landets største byer ser tre jobskabende megatendenser efter coronakrisen. Der bliver flere grønne job, flere digitale job og flere omsorgsjob. Men det forudsætter et opgør med komplicerede regler, stive begrænsninger og manglende fleksibilitet. Ekstra tilskud til virksomheder, der hjælper ledige i gang, er også på tale.

Fremtidens biologiske trusler kalder på globalt samarbejde

Fremtidens biologiske trusler kalder på globalt samarbejde

KOMMENTAR: Som samfund har vi en tendens til at ignorere ekstreme scenarier med lille sandsynlighed, men store konsekvenser. Coronapandemien er muligvis kun en forsmag på både naturlige og menneskeskabte biologiske farer, som vi kan møde i fremtiden. Der er akut behov for styrket globalt samarbejde på området, skriver Instituttet for Fremtidsforskning.

Vi bruger flere sundhedskroner på de ældste end tidligere

Vi bruger flere sundhedskroner på de ældste end tidligere

NY VIDEN: De seneste ti år er sundhedsudgifterne til aldersgruppen 65-90 år steget mere end for resten af befolkningen, viser en rapport fra VIVE. Faktisk er det de ældste borgere, der bruger stort set alle ekstra ressourcer, som i samme periode er tilført sundhedsvæsenet.

Kan Blackrock glemme de fossile interesser når de rådgiver EU om bæredygtig finans?

Kan Blackrock glemme de fossile interesser når de rådgiver EU om bæredygtig finans?

De er berygtet for at pleje interesser i fossile brændstoffer benhårdt i hele verden. Men nu satser Blackrock stort på grønne investeringer. Og eftersom det lige nu er EU, der sætter standarder for de grønne investeringer, er der skruet kraftigt op for lobbyindsatsen i Bruxelles. Senest lykkedes det Blackrock at vinde en kritisk opgave for Kommissionen, som har fået politikere og ngo’er op i det røde felt. De forsøger nu at vriste opgaven ud af kapitalkæmpens hænder.  

Set, læst og hørt: Anders Ladekarl

Set, læst og hørt: Anders Ladekarl

Netflix-serien ’The Last Dance’ har givet Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, indsigt i kunsten at lede primadonnaer. Han har også genlæst Hanne Vibeke Holsts ’Som Pesten’ og lyttet til podcast om de hvide busser.

Corona er ikke en landskamp mod Sverige

Corona er ikke en landskamp mod Sverige

KOMMENTAR: Ingen vil sidde tilbage som den, der gjorde det dårligst i kampen mod corona. Men giver det mening at sætte alle ressourcer ind på at holde dødstallet helt i bund? Eller risikerer vi at overse enorme omkostninger både økonomisk og sundhedsmæssigt?

Vi finder ikke vores nye samfundsvision i Bilka

Vi finder ikke vores nye samfundsvision i Bilka

KOMMENTAR: Tiden kalder på visioner for en verden, som løser de problemer, der ligger i en kapitalistisk logik, som er gået for vidt. Vores kunst- og kulturinstitutioner spiller en vigtig rolle i denne radikale nytænkning af vores samfund, skriver Line Groes.

Nyt job: Han skal lokke dansk talent til EU

Nyt job: Han skal lokke dansk talent til EU

Søren Toft lukker ned som selvstændig for i stedet at tiltræde en stilling ved Danmarks EU-ambassade i Bruxelles. Han skal gøre det sexet blandt unge akademikere at opsøge en karriere på europæisk niveau.

Er der opstået en usund symbiose  mellem ministeren og departementschefen?

Er der opstået en usund symbiose mellem ministeren og departementschefen?

Alle nyere politiske skandalesager har en fællesnævner. Den hedder systemet, og Inger Støjbergs sag om adskillelse af asylpar er ingen undtagelse. Derfor må vi kaste et kritisk blik på systemet, mener de tidligere departementschefer Peter Loft og Jørgen Rosted. Vås, siger manden bag udredningen af embedsapparatet, Bo Smith.

Corona-app er det perfekte overvågningsvåben

Corona-app er det perfekte overvågningsvåben

Når den danske app til at spore covid-19-smittede lanceres i juni, vil der være taget behørige hensyn til borgernesprivatliv og personlige data, for vi er nervøse for, at en app, der indføres for at sikre vores sundhed, kan vise sig at være et redskab til overvågning. I andre dele af verden er den frygt yderst velbegrundet.

Innovationscenter: Internationale investorer kigger nu mod Danmark

Innovationscenter: Internationale investorer kigger nu mod Danmark

KOMMENTAR: Flere internationale investorer mener, at innovative virksomheder opstår i krisetider. Coronakrisen er ikke anderledes. Derfor investerer internationale investorer stadig i innovative startupvirksomheder. Og flere mener, at det danske startupmiljø er interessant.

Offentlige virksomheder har stærkere mødedisciplin

Offentlige virksomheder har stærkere mødedisciplin

I det offentlige er møderne mere strukturerede, og mødedeltagerne kommer oftere til tiden end i det private, viser ny undersøgelse. Det private erhvervsliv kunne lære rigtig meget af det offentlige, mener mødeekspert.

En radikal vision om et cirkulært Ikea

En radikal vision om et cirkulært Ikea

Space10 er Ikeas ”hemmelige” udviklingsafdeling i København. Et lille designlaboratorium, der leverer ideer, scenarier og prototyper for fremtidens måder at leve og forbruge på. Mange af visionerne udfordrer radikalt Ikeas sædvanlige forretningsmodeller.

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Mikkel Bogh udforsker digitale kulturoplevelser på Youtube og videokunstplatformen DIS.art og rækker ud mod verden ad musikkens veje.

De private bygherrer er langt foran de offentlige i den grønne omstilling af byggeriet

De private bygherrer er langt foran de offentlige i den grønne omstilling af byggeriet

Hvis offentlige bygherrer stillede lige så håndfaste krav til bæredygtighed som de private, ville det flytte byggerier for mange milliarder i grøn retning. Hver tredje krone i det private byggeri investeres med krav om bæredygtighed. De offentlige nybyggerier halter langt bagud: 94 procent bygges i år uden bæredygtighedscertificering.  

Boligminister: Om to år klapper klimafælden

Boligminister: Om to år klapper klimafælden

Klimaet må vente to år endnu på lovkrav om bæredygtighed i byggeriet. Boligminister Kaare Dybvad Bek vil lade både offentlige og private bygherrer tilslutte sig en frivillig bæredygtighedsstandard, før han i 2022 vil sætte arbejdet igang for at gøre den bindende. Indtil da vil ministeren ikke kræve, at hverken kommuner, regioner eller statslige institutioner bygger bæredygtigt, medmindre de selv synes, de har råd til at prioritere det.   

Gavner AI borgeren eller systemet?

Gavner AI borgeren eller systemet?

Hvem vinder, når det offentlige tager kunstig intelligens i brug? Er det borgerne, som kan blive betjent hurtigere og mere præcist og kvalificeret – eller bliver det snarere myndighederne, der kan overlade kontakten med borgerne til chatbots og lade maskinen om at træffe afgørelser?

Techgiganter vandt kampen om corona-app

Techgiganter vandt kampen om corona-app

KOMMENTAR: Politisk aftale om sporingsapp rummer masser af rigtige hensyn til borgernes privatliv. Og den viser tydeligt, at Google og Apple sidder på magten over den digitale infrastruktur.

Den globale sundhed styres af mænd

Den globale sundhed styres af mænd

Magten over den globale sundhed er koncentreret blandt mænd i de rige vestlige lande. Syv ud af ti ansatte i sundhedssektoren er kvinder. Men mænd sidder på syv ud af ti topposter i de store, globale sundhedsorganisationer. En skævhed, der bør stoppe nu, mener ligestillingsforkæmpere, for coronakrisen har vist betydningen af at have kvindelige ledere med helt i front, hvis der skal reddes menneskeliv.

Her er pengene til den grønne omstilling

Her er pengene til den grønne omstilling

Finanssektoren har efter eget udsagn investeringsvillig kapital til alle hjørner af den grønne omstilling. Regeringen og embedsapparatet får travlt med at bane vejen for, at den grønne kapital kan finde vej til de rette grønne projekter. Claus Kragh har talt med formanden for det finansielle klimapartnerskab.

Klimakampen splitter rød blok

Klimakampen splitter rød blok

ANALYSE: Regeringens klimaplan skal give Danmark to globalt banebrydende vindøer. Investorer klar med 400 millioner kroner i udviklingskapital til øen i Nordsøen, som kommer til at hedde VindØ. Energi- og klimaministeren går hårdt i rette med mærkesag fra De Radikale, Klimarådet og de grønne NGO’er.

ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende

ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende

Digital undervisningssystemer kan forhåbentlig bløde op på Sydkoreas meget formelle og meget krævende undervisningssystem. Danske leverandører kan tilbyde læring med udgangspunkt i kreativitet og leg – og en højere grad af ansvar for egen læring.

Kriseledelse mellem politik og faglighed

Kriseledelse mellem politik og faglighed

KOMMENTAR: Når ledere skal handle i kriser, bliver det ofte uden at kunne læne sig op ad velkendte strategier og tunge analyser. Politikere skal samtidig tage hensyn, som kan være i modstrid med sagkundskabens anbefalinger. Og det er helt legitimt, skriver fhv. departementschef Bo Smith.

Skibe skal igen sejle på vindkraft

Skibe skal igen sejle på vindkraft

Den maritime sektor står foran en gigantisk omstilling. I de hjemlige farvande skal færgerne sejle på strøm fra vindmøller. På verdenshavene skal fremtidens containerskibe bæres frem af nye, grønne brændstoffer fremstillet af vindmøllestrøm fra havvindmølleparker. Men skal visionen blive til virkelighed, kræver det både nationalt mod og global enighed. 

Set, læst og hørt: Anna Malzer

Set, læst og hørt: Anna Malzer

Teaterdirektør Anna Malzer har grint og grædt til moderne ungdomsserie, og når tiden er inde til det igen, skal hun til koncert med dansk hybrid mellem Leonard Cohen og kultrapperen Nas.

Lovgivere skal lære af programmørens disciplin

Lovgivere skal lære af programmørens disciplin

Siden 2018 har alle nye love skullet udformes efter en række principper, der gør det lettere at administrere loven digitalt – det kaldes digitaliseringsklar lovgivning. En ny rapport viser dog, at det stadig kniber med at få tænkt de nye retningslinjer ind i lovgivningsarbejdet.

Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Mange afgørelser i det offentlige bygger i dag på skøn, og beslutninger træffes igennem samtaler og forhandlinger mellem sagsbehandlere og borgeren. Hvis man i stedet vil benytte kunstig intelligens i administration, kræver det, at principperne bag afgørelserne kan sættes på en formel. Men kan man gøre det, uden at borgernes rettigheder forandres?

En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

Kan algoritmer bruges til at støtte socialrådgivere, der arbejder med underretninger om udsatte børn? Et nyt dansk pilotprojekt undersøger, om det overhovedet giver mening at bruge kunstig intelligens til personsager på socialområdet.

Lad prisen for coronastøtte være krav om bæredygtighed

Lad prisen for coronastøtte være krav om bæredygtighed

KOMMENTAR: Coronakrisen er en forløber, en øvelse, om man vil, for noget meget vigtigere og vanskeligere. Nemlig den ledelsesmæssige håndtering af den klima- og bæredygtighedsudfordring, som hele verden står over for, og som kræver nyt lederskab på alle niveauer, skriver Steen Hildebrandt.

Turismen er i frit fald

Turismen er i frit fald

NY VIDEN: Coronavirussen har ifølge FN’s turistagentur skabt den største krise for den globale turisme siden 1950. I det værste scenarie vil turistaktiviteten i 2020 falde med næsten 80 procent i forhold til 2019.

Kunne en robotjurist have reddet Støjberg?

Kunne en robotjurist have reddet Støjberg?

KOMMENTAR: Det er en skræmmende tanke, at data og automatiseringer i fremtiden vil afløse menneskelige sagsbehandlere. Men robotter kan også være borgerens værn mod bias og politisk indblanding.

Nyt job: Marie Hansen skal understøtte en fornyelse af folkestyret

Nyt job: Marie Hansen skal understøtte en fornyelse af folkestyret

Efter seks år som departementchef i Kulturministeriet overtager Marie Hansen nu posten som direktør for Folketinget. Hansen skal betjene Folketingets præsidium og understøtte de forløb, der nu sættes i gang for at gentænke og styrke demokratiet. 

Frygten for anden bølge  – af arbejdsløsheden

Frygten for anden bølge – af arbejdsløsheden

I første uge af maj faldt arbejdsløsheden for første gang siden coronakrisens start. Økonomer frygter dog, at det kun er afslutningen på første bølge. Til sommer kan arbejdsløshedens anden bølge komme. Og den kan vare flere år.

Brug visualiseringer til de komplicerede budskaber

Brug visualiseringer til de komplicerede budskaber

Der bliver talt og skrevet utroligt meget om coronakrisen og klimakrisen – to abstrakte og uhåndgribelige kriser, som kræver, at vi ændrer vores adfærd. Hvis adfærdsændringen skal lykkes, er der få ting, der hjælper så meget som en visualisering.

Om Mette Frederiksens ansvar og skyld

Om Mette Frederiksens ansvar og skyld

KOMMENTAR: Danmark er ved at genåbne efter coronanedlukningen. Nu kommer den uundgåelige diskussion om, hvad der set i retrospektiv var det rigtige at gøre, skriver CBS-forsker Camilla Sløk.