Vesselbo: Danmark har brug for et nyt integrationsministerium

En af veteranerne i dansk udlændinge­debat retter nu et skarpt angreb mod sit eget par­tis politik. I et åbenhjertigt interview med Mandag Morgen anklager han både rød og blå blok for at tale mod bedre vidende i debatten om integration og udlændinge. Mange af de forslag, der fremføres, er virkningsløse eller umulige at gennemføre. Det gæl­der eksempelvis det forslag om lavere integrations­ydelse, som Venstre tager med sig til forhandlinger­ne om en ny integrationsaftale. ”Der kommer ikke flere arbejdspladser ved at gøre folk fattigere,” siger han til Mandag Morgen. Han opfordrer samtidig den kommende regering til at genetablere et egentligt integrationsministerium.

Der findes politikere, som ikke er bange for at sige deres mening, selvom den er lodret i strid med partiets politik, og som åbent tør kritisere både med- og modspillere.

Venstres Eyvind Vesselbo er en af dem.

Vesselbo er en af udlændingedebattens veteraner og anerkendt i begge politiske lejre for sine mange års erfaring og sin dybe indsigt i området.

Login