Virksomheder risikerer sager om brud på menneskerettigheder

I morgen åbner Mæglingsinstitution for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. Institutionen kan offentliggøre virksomheder, der krænker menneskerettigheder. Men kun et fåtal af de fremmeste danske virksomheder er i gang med at etablere de nødvendige processer, der skal sikre, at virksomhederne ikke har negativ indflydelse på menneskerettighederne.

Fra i morgen kan virksomheder, der overtræder eller krænker menneskerettigheder, miljø eller standarder for korruption og bestikkelse indklages for regeringens nye klage- og mæglingsorgan, Mæglingsinstitution for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. Findes de skyldige i anklagen, risikerer de at skulle kompensere den forurettede part, og deres sag vil blive offentliggjort.

I seks år har dansk erhvervsliv vidst, at reglerne og det nye klageorgan ville komme. Alligevel er de slet ikke klar. Kun en forsvindende lille del af virksomhederne lever op til kravene bag de retningslinjer, den nye institution skal håndhæve. Selv landets førende virksomheder inden for ansvarlig virksomhedsadfærd, A.P. Møller Mærsk og Novo Nordisk, er endnu ikke på plads med de processer, som det nye klageorgan kan dømme dem for ikke at have styr på.

”Meget få danske virksomheder er på plads endnu. Kun et par håndfulde er undervejs. Men der er kun én vej, og det er frem. Så må virksomhederne krydse fingre for, at der ikke kommer nogen klager imens,” siger Sune Skadegaard Thorsen, der er partner og direktør i konsulentvirksomheden Global CSR og en af landets førende eksperter inden for virksomhedernes samfundsansvar.

Login