Zombiedebat om Danmarks fremtid

Politikerne fører en zombiedebat om næste års finanslov, hvor de økonomiske realiteter skubbes til side til fordel for små symbolpolitiske markeringer, der burde betragtes som komplet ligegyldige. Torsdagens førstebehandling af regeringens finanslovsforslag var domineret af drillerier, mens landets allerstørste og mest påtrængende problemer blev behandlet stedmoderligt.

Danmarks konkurrenceevne skranter og er nu faldet ned på en beskeden 12.-plads på World Economic Forums årlige rangliste efter flere års tilbagegang. Dette kunne give anledning til en seriøs debat af, hvordan landets velstandsmaskine genskabes, og hvordan ændringer i finansloven kan bane vej for nye vækstinitiativer og øget beskæftigelse. Den hidtidige opskrift fører til en lang nedtur. Et kortsigtet svar kunne være at øge de offentlige udgifter, fordi en ekspansiv finanspolitik alt andet lige puster økonomien op. Men gennem de sidste ti år er de offentlige udgifter allerede udvidet kraftigt, uden at det har givet sig udslag i bedre konkurrenceevne. Skal man lægge noget i tallene, er det nærmere en omvendt sammenhæng. Se figur 1.

[graph title="Danmarks konkurrencekrise" caption="Figur 1  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/56ac3-bjm_figurx_danmarks-konkurrencekrise_off-udgifter.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/87bff-bjm_figurx_danmarks-konkurrencekrise_off-udgifter.png" text="Ti års øgede offentlige udgifter har ikke bidraget til at styrke den danske konkurrenceevne. Danmark er faldet fra en fjerdeplads i 2003 til en 12.-plads i 2012 på World Economic Forums globale rangliste over nationernes konkurrenceevne."]Kilde: World Economic Forum og Økonomisk Redegørelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 2012 [/graph]

OECD anbefaler, at Danmark og andre EU-lande med relativt solide finanser fører en lidt mere ekspansiv finanspolitik. Men uanset hvor tillokkende det vil være, er det næppe en langsigtet opskrift på mere vækst og velfærd.

Drilleriernes holdeplads

Politikerne ser desværre ud til at mangle formatet til at løfte sig op over de små taktiske manøvrer. Under torsdagens debat var de mere optaget af at drille hinanden, snakke om afgifter på fedt og sukker, NOx og reklametryksager, og om at fjerne røde blinklys om natten. Næppe noget, der bringer væksten tilbage til Danmark.

Socialdemokraternes ordfører drillede Venstre med, at partiets skattestopsløfte ikke har forhindret 137 afgiftsstigninger, og at det svarer til, at en jomfru har sex en gang om ugen. Sex er ofte en hurtig vej til nye overskrifter i medierne. Men hvilken gavn har nationen af en tilbageskuende løftebrudsdebat?

De Radikale søgte at markere sig på en økonomisk ansvarlighed, som de ikke syntes, at VK-regeringerne udviste i nullerne. Men også De Radikales finanspolitiske fundament skrider i denne tid. Regeringens økonomiske vækstprognoser er alt for optimistiske. Den forløbne uges negative prognose fra Den Europæiske Centralbank, om at eurolandene vil opleve minusvækst og recession, er en barsk opvågning også for den danske regering. Der er udsigt til en hårdere opbremsning i den europæiske økonomi, og det understreger, at regeringens finanslov trænger til en større justering på vækstsiden. Og rent politisk kan det komme til at sætte regeringen under ekstra pres for at fyre op under økonomiens kedler. Det vil samtidig øge de politiske spændinger i regeringen, hvor SF og Det Radikale Venstre kæmper fra hver sin side, mens Bjarne Corydon skal forsøge at holde tungen lige i munden. Sagen er, at det nuværende finanslovsforslag ikke er tilstrækkeligt.

Danmark har hårdt brug for at få sat gang i væksten. Selv om vi har verdens laveste rentesatser, og det nu er gratis at låne i fem år, er landets økonomiske motorer alligevel gået i stå. Recessionen er en tiltagende trussel. Antallet af konkurser stiger sammen med arbejdsløsheden. Det understreger, hvor alvorlig situationen er. Politikernes svar er stadig ufuldstændige og torsdagens finanslovsdebat gav intet holdbart svar på, hvordan vækstkrisen tackles. Det var mere en zombiedebat end en realpolitisk drøftelse af landets største udfordringer.

Taktiske manøvrer

Venstre forsøgte igen – på grund af den interne borgerlige konkurrence med Liberal Alliance – at slå sig op på nye skattelettelser. Løkke er klar til at barbere et par milliarder kr. af erhvervsstøtten, hvis selskabsskatten kan blive nedsat. Men regnestykkerne virker ikke helt overbevisende, efter at Finansministeriets regnemaskiner er overdraget til Socialdemokratiet.

Løkkes egen vælgervækst vil næppe vare ved, og karakteristisk nok brugte de gamle koalitionspartnere fra K og DF torsdagens debat til at skose Venstre. Enhedslisten truede forudsigeligt med, at de vil stemme imod finansloven, hvis ikke regeringen vil være med til at redde de tusinder, der risikerer at ryge ud af dagpengesystemet fra nytår. Og dermed bliver Venstres trussel om at stemme nej, hvis regeringen ikke får sit parlamentariske grundlag på plads, en risiko, som regeringen må navigere i forhold til.

[quote align="left" author=""]Ser politikerne passivt til og fortsætter de små symbolkampe, rykker Danmark ikke op i den øverste del af top ti, men har tværtimod udsigt til at fortsætte det lange fald ned i den bløde del af det internationale felt.[/quote]

Det vil blive højspændte forhandlingsmåneder, hvor politikerne vil spendere masser af tid på at markere afstand til de andre partiers politik i stedet for at enes om nye nationale kompromiser. Regeringen skal give flere markante indrømmelser for at finde et holdbart flertal bag finansloven. Men angiver den ikke samtidig en klar retning, der styrker Danmarks langsigtede konkurrencekraft, svarer det til at navigere uden kompas.

Det bør være muligt i den sidste ende at vinde et flertal, men om det vil gøre landet mere velstående, er et åbent spørgsmål.

En nedsættelse af selskabsskatten, der finansieres af begrænsninger i erhvervsstøtteordningerne, kan isoleret set være fornuftig nok, men uden en række strukturelle reformer vil det forslå som skrædder i helvede. Man kunne f.eks. satse på massive investeringer i bedre uddannelser helt fra grundskolen og op til universiteterne, hvor timetal og ambitioner stadig er alt for beskedne. Ligeledes kunne man fra statens side give ekstra støtte til de nye vindererhverv, som er i færd med at løse nogle af verdens allerstørste problemer. Det kunne være velfærdsteknologi, hvor eksporten er tidoblet på ti år. Eller det kunne være markedet for bæredygtige løsninger og teknologier.

Mere intelligent og avanceret offentlig efterspørgsel er en fremragende måde at drive dette løsningsmarked i vejret og hjælpe nye danske virksomheder til at få et vitalt forspring. Men finanslovens stramme rammer risikerer at dræbe den slags initiativer, før de overhovedet er kommet i gang. Viljen til markante omprioriteringer i budgetterne synes også at mangle. Og det kan komme til at koste landet dyrt på den lange bane.

Øget reformpres

En nøje læsning af rapporten fra World Economic Forum afslører, at den allerstørste hindring lige nu er manglende adgang til risikovillig kapital, og bankerne synes ikke villige til løse den opgave.

De høje skatteprocenter trækker også ned i det samlede regnestykke, men at ændre dem er yderst vanskeligt, eftersom det politiske flertal lige er blevet enige om en såkaldt ”historisk” skattereform, der flytter få hundrede kroner om måneden på danskernes husholdningsbudget. Det er ikke imponerende, og regeringens langsigtede ambitioner om at gøre det danske energisystem fossilfrit er slet ikke medtænkt. Skal man have mere ud af de begrænsede økonomiske ressourcer i de kommende år, er det afgørende, at alle reformer og finanslove får en bæredygtig dimension.

Der er en række faktorer, der skal justeres på, hvis Danmark skal genrejse sin konkurrenceevne. Ser politikerne passivt til og fortsætter de små symbolkampe, rykker Danmark ikke op i den øverste del af top ti, men har tværtimod udsigt til at fortsætte det lange fald ned i den bløde del af det internationale felt.

Ineffektivt bureaukrati, for restriktive arbejdsmarkedsregler og for ringe lønfleksibilitet nævnes som udfordringer. Det samme gør stive regler for direkte udenlandske investeringer og teknologioverførsler. Det danske uddannelsesniveau er for lavt, kvaliteten af de danske managementskoler er middelmådigt, og den offentlige efterspørgsel efter avancerede produkter er så ringe, at den kun rækker til en sølle 63.-plads på den internationale rangliste.

Regeringens finanslov lægger op til nye investeringer i universiteterne og deres forskningsfaciliteter, men effekten af de stramme økonomiske rammer gør, at investeringerne pr. elev ikke stiger. Mange af de nødvendige kvalitative reformer, der kan gøre erhvervslivets konkurrencevilkår bedre, er ikke finanslovsstof, men ansvaret kan man ikke løbe fra. I stedet for at bruge kræfterne på at diskutere ligegyldige fedtafgifter eller nye lapperier på dagpengesystemet burde politikerne fokusere på de store og påtrængende samfundsreformer.

Den nye rangliste fra World Economic Forum er en stærk påmindelse om, hvor vigtigt det er. Så længe politikerne fortsætter i zombie-sporet, vil Danmark næppe kunne vende udviklingen.

Forrige artikel Brasilien kan blive nyt dansk eksporteventyr Brasilien kan blive nyt dansk eksporteventyr Næste artikel Krisen handler ikke om SF – den er blot symptomet
Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse

LEDELSE Vi har en tendens til at være for optimistiske og ikke tænke de dårlige scenarier igennem. I ledelsesmæssig sammenhæng resulterer det ofte i forandringsprojekter, der går over tid og over budget, og som ikke lever op til succeskriterierne, skriver Christian Nyvang Qvick.

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

Sophie Hæstorp Andersen anbefaler

KULTURANBEFALING Sophie Hæstorp Andersen har fundet kunst i de lokale kvarterer i Københavns Nordvest, og så anbefaler hun en tegneserie for voksne til inspiration for alle unge kvinder.

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

883 borgerforslag har gødet jorden for ny politik

POLITIK OG VELFÆRD Borgernes magt til at fremsætte forslag for Folketinget er i gang med at forandre det danske demokrati. Alene i årets første tre måneder har grupper af borgere stillet 160 nye forslag. Borgernes egne forslag sætter ofte en dagsorden, der påvirker senere lovgivning og løser problemer, som politikerne ikke havde øje for. Det viser Mandag Morgens gennemgang af de i alt 883 borgerforslag, der er stillet siden 2018.

Borgerforslag på samlebånd

Borgerforslag på samlebånd

POLITIK OG VELFÆRD Foreløbig har 24 af de 883 borgerforslag samlet de nødvendige 50.000 støtter for at blive behandlet i Folketinget. Kun to er vedtaget. Men mange forslag finder alligevel vej til lovmøllen i en eller anden form.

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

Interesseorganisationer bruger borgerforslag til at nå ind på Christiansborg

POLITIK OG VELFÆRD 8 ud af 24 borgerforslag med støtter nok til at blive taget op i Folketinget har store organisationer i ryggen. Det kan give en fordel, når det kommer til den politiske behandling på Christiansborg. Men er det rimeligt? Hovedstilleren bag ”Dansk klimalov nu” ser det som en skævvridning, der er svær at komme uden om.

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

Mor fik ændret reglerne for sorgorlov efter sin søns død

POLITIK OG VELFÆRD Pernille Møller Jensen er hovedpersonen bag et af de borgerforslag, som er ført ud i livet. Hun oplevede på egen krop, hvordan systemet efter hendes barns død ikke tog højde for hendes tragedie. Her er historien om, hvordan en mor til en afdød 15-årig dreng tog affære og fik forbedret vilkårene for forældre, som mister deres børn alt for tidligt.

Venstre:   Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

Venstre: Borgerforslag underminerer tilliden til folkevalgte

POLITIK OG VELFÆRD Venstres Karen Ellemann, medlem af Folketingets Præsidium, lader sig ikke overbevise af den livlige aktivitet på hjemmesiden med borgerforslag. Forslagene er ikke en succes, men en forfejlet kritik af Folketinget og det repræsentative demokrati, mener hun. 

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

Formanden for Folketinget: Borgerforslag supplerer demokratiet

POLITIK OG VELFÆRD Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), stemte nej til at indføre borgerforslag. Han frygtede, at professionelle organisationer og ikke borgere ville drive forslagene frem. Sådan er det ikke gået. Nu opfatter han borgerforslagene som et supplement til demokratiet. 

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

DIGITAL OMSTILLING Udviklingen inden for ‘Industri 4.0’-teknologier som kunstig intelligens, big data, 3D-print, robotteknologi, Internet of Things, blockchain og bioteknologi går stærkt. Men der er behov for, at den hastige udvikling suppleres med et øget fokus på ulighed, fastslår ny FN-rapport.

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

Aarhus lægger grundstenen til fremtidens velfærd

POLITIK OG VELFÆRD Der bliver skrevet politisk historie i Aarhus på onsdag. Byrådet skal nytænke velfærden. Der skal mere fokus på værdi for den enkelte borger og samfundet og mindre på standardydelser og kontrol. Et opgør med 40 års velfærdsudvikling. Enig Magistrat står sammen om fælles anbefaling til byrådet om at sætte en ny kurs, der får konsekvenser for alle kommunens 350.000 borgere. 

Han skal få styr på skandaleramt akademi

Han skal få styr på skandaleramt akademi

LEDELSE De seneste år har budt på lovlig meget drama på Det Kongelige Danske Kunstakademi; senest med en historisk buste, der blev smidt i havnen. Udfordringerne er til at få øje på for akademiets nye rektor, Lars Bent Petersen.

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

Blockchain kan redde verden – eller smadre klimaet

DIGITAL OMSTILLING Blockchain-teknologien kan være et nyttigt redskab til at fremme en cirkulær økonomi, og til at undgå at store digitale platforme får magten over vores personlige data. Men indtil videre har teknologien mest været brugt til bitcoins, og dét har vist sig at være en miljømæssig katastrofe.

Pas på med at overdrive helterollen

Pas på med at overdrive helterollen

LEDELSE  Vi roser med rette hands on-ledere, der engagerer sig i konkret problemløsning under kriser. Men det kan have store omkostninger, hvis chefen konsekvent fjerner andres ejerskab med sin ”heroiske” ledelse, skriver Klaus Majgaard.

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

Corona har boostet alternative nyhedsmedier

POLITIK OG VELFÆRD Flere små alternative medier har satset kraftigt på at dække coronamodstanden. Men det sikrer dem ikke nødvendigvis en plads i det alternative medielandskab i Danmark, der ifølge forskeren Eva Mayerhöffer er langt svagere end i Tyskland og Sverige.

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

Har du det arbejdsliv, du ønsker? 

PÅSKELÆSNING Måske har du lige nu et af de sjældne frikvarterer fra et job, der æder lidt mere af din tid, end du egentlig ønsker mens du har børn - eller slider lidt mere på dig, end du kan klare, nu hvor du er blevet ældre? Vi har samlet et påskebuket af kloge tanker om, hvordan fremtidens arbejdsmarked kan gøres mere fleksibelt, give større individuel frihed - og måske endda gøre op med et lønsystem, der har låst kvindefag fast på bunden af lønskalaen i fem årtier. God påske - og god læselyst!

Kan vi uddanne os til højere beskæftigelse?

Kan vi uddanne os til højere beskæftigelse?

PÅSKELÆSNING Hvis verden skal rejse sig med en grøn genstart, vil der være brug for helt nye kompetencer. Det vil kræve fleksible uddannelsessystemer, løbende omskoling og en ny måde at tænke beskæftigelsespolitik på. Vi har samlet et lille påskeæg med tre forskellige perspektiver på omstillingen: Ministerens, økonomiprofessorens og dimittenternes. Læs eller genlæs dem her: 

Natteravnenes gyldne æra

Natteravnenes gyldne æra

LEDELSE Et fuldt år i karantænetilstand har betydet, at de mennesker, som er bedst til at løse deres arbejdsopgaver sidst på dagen, har gyldne tider. Men hvis man har hang til at arbejde på skæve tidspunkter, er det en god idé at fortælle sine kolleger om det.

Marie Hansen anbefaler

Marie Hansen anbefaler

KULTURANBEFALING Marie Hansen drømmer om igen at høre musik med andre mennesker, men indtil da giver hun sit bud på, hvad der skal spilles, når man sidder derhjemme. Og så anbefaler hun at besøge en ganske særlig passage i hjertet af Indre By.

Den regenerative økonomi genopbygger økosystemerne

Den regenerative økonomi genopbygger økosystemerne

GRØN OMSTILLING For den bevidste forbruger eller virksomhed er ”regenerativ” skridtet videre efter bæredygtighed og cirkulær økonomi. Idéen er, at man ikke blot skal minimere belastningen af økosystemet – men bidrage til, at det bliver styrket.

Fra destruktiv til genoprettende

Fra destruktiv til genoprettende

GRØN OMSTILLING Den regenerative økonomi ligger i forlængelse af udvikling i retning af et mindre forbrug af ressourcer og et samspil med økosystemerne til alles fordel. 

Menneskers ressourceforbrug svarer til 1,6 kloder

Menneskers ressourceforbrug svarer til 1,6 kloder

GRØN OMSTILLING Siden de tidlige 1970’ere har mennesket brugt flere af jordens ressourcer, end økosystemerne kan regenerere. Earth Overshoot Day beregnes hver år, når et lands forbrug af ressourcer overskrider de planetære grænser.

Et landbrug, der opsuger CO2 fremfor at udlede det

Et landbrug, der opsuger CO2 fremfor at udlede det

GRØN OMSTILLING Regenerativt landbrug bygger på en håndfuld principper for dyrkning, der hjælper til at opbygge kulstof i jorden – både for at mindske klimabelastningen og for at styrke jordens frugtbarhed. Flere af verdens største fødevareproducenter stiller nu krav om, at deres råvarer skal være regenerativt dyrket. 

Bygninger der giver mere til verden end de tager

Bygninger der giver mere til verden end de tager

GRØN OMSTILLING Regenerativ arkitektur er en vision om huse og byer bygget af cirkulære materialer, drevet af vedvarende energi og spækket med grønne planter. Indtil videre er det overvejende ønsketænkning – men dog ikke mere end at man i stadig flere byggerier forsøger at omsætte drømmen til konkret virkelighed.

Danmark er den grønne genopretnings globale frontløber

Danmark er den grønne genopretnings globale frontløber

HISTORIEN I TAL Danmark er et af de lande, der relativt set har postet flest penge i corona-genopretning i 2020. Sammen med lande som Finland, Tyskland, Frankrig, Norge og Polen er Danmark herudover et af de lande, der har haft størst fokus på grøn genopretning, viser en ny rapport fra Oxford Universitet.

Børnene er den stramme udlændingepolitiks akilleshæl

Børnene er den stramme udlændingepolitiks akilleshæl

POLITIK OG VELFÆRD Mens de danske børn i syriske fangelejre presser udenrigsministeren, så forbereder den nyoprettede Hjemrejsestyrelse et ryk den anden vej: Børn, der har boet i Danmark siden 2015, skal sendes tilbage til Syrien. Det kan igen gøre udlændingepolitikken til en politiske kampplads.

Ældres rettigheder må vige pladsen for kommunal frihed

Ældres rettigheder må vige pladsen for kommunal frihed

POLITIK OG VELFÆRD Nyt lovforslag luger ud i bureaukrati og undtager i et forsøg tre kommuner fra blandt andet at levere hjælp til borgerne i deres eget hjem. Borgmester vil benytte friheden til at udvikle velfærden sammen med ældre borgere. Ældresagen og juridiske eksperter er skeptiske: Stort set alle rettigheder for svækkede ældre ophæves.

Viborgs borgmester:

Viborgs borgmester: "Vi får friheden til at tænke selv"

Viborg Kommune får i tre år mulighed for at vise, at den kan udvikle velfærd til ældre borgere uden at være forpligtet til at leve op til nationale regler fastsat i lov om social service. ”Hvis ikke vi kan finde ud af at levere en ordentlig velfærd, så fejler vi jo,” siger borgmester Ulrik Wilbek.

Fusion er det sikre atomkraftværk – hvis vi kan bygge det

Fusion er det sikre atomkraftværk – hvis vi kan bygge det

DIGITAL OMSTILLING Fusionsenergi er en af de nye teknologier, som er så komplekse og udfordrende, at det stadig ikke er sikkert, at man overhovedet kan få det til at fungere i praksis. Hvis det lykkes, kan fusion få stor betydning for menneskehedens videre udvikling. 

Offentlige og private kappes om at udvikle fusionsenergi

Offentlige og private kappes om at udvikle fusionsenergi

DIGITAL OMSTILLING Budgetterne til udvikling af fusionsenergi vokser. Flere lande bygger egne forsøgsreaktorer, og i Frankrig samarbejder 35 lande, inklusive Danmark, om at bygge en reaktor til 185 milliarder kroner. Samtidig vokser en underskov af private udviklere, som håber på at nå langt hurtigere på markedet – med opbakning fra investorer som Jeff Bezos og Bill Gates. 

Få gang i den feedback der gør dig til en bedre leder

Få gang i den feedback der gør dig til en bedre leder

LEDELSE Mange ledere er dårlige til at give og modtage feedback, hvilket hæmmer læring og udvikling i organisationen. Den gode nyhed er, at feedback er noget, vi kan træne os op til at mestre, skriver Stephanie Bäckström og Lærke Berg.

Svensk professor: Selv Folketinget kan blive stormet

Svensk professor: Selv Folketinget kan blive stormet

POLITIK OG VELFÆRD Det vestlige demokrati står på vippen og risikerer at ryge ned ad en sliske, der fører til mistillid og faktaresistens, mener den bogaktuelle svenske forsker Åsa Wikforss. Der er ingen nemme løsninger. Men det handler blandt andet om at tale demokratiet op, mens politikere skal undgå fristelsen til at ride med på den populistiske bølge for at slå genvej til magten. 

Fire ud af ti seniorer vil forlade arbejdsmarkedet fluks

Fire ud af ti seniorer vil forlade arbejdsmarkedet fluks

POLITIK OG VELFÆRD Mere frihed, mere tid til familien eller til fritidsinteresser. Sådan ser drømmen ud for en stor del af arbejdstagere over 50 år, som derfor er klar til at forlade arbejdsmarkedet, så snart de får chancen. Deltid og seniordage kan få dem til at blive, mens et stort mindretal ikke længere kan klare arbejdet. Det viser ny undersøgelse af danskernes seniorarbejdsliv.