Jørgen Elmeskov (67)

Næstformand, Rådet for det norske Statistisk Sentralbyrå
Fhv. medlem, Klimarådet, rigsstatistiker, Danmarks Statistik, formand, Tænketanken Dea, direktør, OECDs økonomiske departement
Uddannet: cand.polit. (Københavns Uni. 1981)
Fødested: Frederiksberg

9. oktober 1956