Ove Kaj Pedersen (75)

Professor emeritus, Institut for Business Humaniora og Jura, CBS
Journalist, professor
Uddannet: Maitrise (Paris, 1974), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1978), dr.phil. (CBS 2015)
Fødested: Skagen

6. februar 1948 Hjemmeside