Får 97 % af danske grise kappet halen ulovligt?

Der er tale om rutinemæssig halekupering, når 97 procent af de danske grise får klippet halen. Og det er ulovligt, lyder budskabet i en kampagne fra Dyrenes Beskyttelse. Men den udlægning holder ikke, slår eksperter og myndigheder fast.

Fakta

“Rutinemæssig halekupering er forbudt (...). Alligevel får 97% af alle grise klippet halerne af. Det svarer til, at en gris får klippet halen af - hvert sekund - i Danmark. Helt rutinemæssigt.”

Sådan lyder en af mærkesagerne i kampagnen “Burgrise - nej tak”, som Dyrenes Beskyttelse står bag. 

Der er bred enighed om, at cirka 97 procent af alle danske grise bliver halekuperet. Men er det virkelig rigtigt, at det sker rutinemæssigt, og dermed ulovligt, når 97 procent af de danske grise får klippet halerne?

Nej, den udlægning afviser Birte Broberg, der er veterinærinspektør i Fødevarestyrelsen, som er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med landmændene.

“Man kan ikke sige, at 97 procent får klippet halen ulovligt,” slår hun fast.

Hun peger på, at Dyrenes Beskyttelse i sin kampagne helt ignorerer, at der faktisk er undtagelser til det forbud, der generelt forbyder halekupering. I loven står der nemlig, at man gerne må halekupere sine grise, hvis man har en god grund til det.

Og den slags undtagelser i lovgivning er helt almindeligt, fortæller Jens Evald, som er professor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

"Generelt gælder for mange områder, herunder landbrugslovgivningen, at der er hovedregler, der brydes af dispensationsmuligheder såfremt visse betingelser er opfyldt,” siger han og forholder sig udelukkende til det rent juridiske og ikke den konkrete påstand, vi faktatjekker her.

Hvad betyder rutinemæssigt?

Den konkrete tvist består i, om der er tale om rutinemæssig - og dermed ulovlig - halekupering.

Slår man op i bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr, står der ganske rigtigt  “svin må ikke halekuperes rutinemæssigt.” Men lige derefter fremgår det også, at grise kan halekuperes, hvis “der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget.”

Det er denne præcisering, som Fødevarestyrelsen lægger vægt på, når de skal vurdere, om landmændene overtræder loven, når de klipper grisenes haler.

“Vi forstår rutinemæssigt som, ‘hvis man ikke har tænkt over, hvorfor man gør det,’ siger Birte Broberg og tilføjer, at den enkelte landmand skal kunne dokumentere, at han har gjort noget for at mindske halekupering.

Den dokumentation kan være, at landmændene er bevidste om mængden af foder eller, at de giver grisene legetøj, der kan være med til at aktivere grisene, så de ikke bider hinanden i halerne.

Og selvom det kan lyde mærkeligt, at der ikke nødvendigvis er tale om rutinemæssig halekupering, selvom hele 97 procent af grisene får klippet halerne, er Fødevarestyrelsens tolkning af loven på linje med EU-lovgivningen.

“Hvis du ser ned gennem Europa, så bliver det tolket på samme måde, som vi tolker det. Danmark er ikke ene om at halekupere svin,” siger Birte Broberg.

Hun bakkes op af Jens Peter Nielsen, som er professor ved center for forskning i svineproduktion og -sundhed på Københavns Universitet. Han slår fast, at man ikke kan konkludere, om svinene får klippet halerne rutinemæssigt ved at se på, hvor mange grise, der halekuperes. Afgørelsen af, om der er tale om rutinemæssigt og dermed ulovligt handler alene om, hvad landmanden gør for at sikre grisenes trivsel i stalden.

“Bekendtgørelsen vedrører ikke den nationale procentdel (de 97 procent, red.) af halekuperede grise. Den vedrører, hvad landmanden skal gøre i stalden,” siger Jens Peter Nielsen.

Den pointe understreges af, at i nærheden af 99 procent af både konventionelle og økologiske produktioner oplever skader i form af halebid, siger Jens Peter Nielsen. Men han kritiserer dog samtidig lovgivningen for at være uklar.

“Der står, at der skal være sket skade på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Men det er jo et vidt begreb. Der kan være forskel på, om det sker en enkelt gang med en overfladisk skramme, som giver et lille sår. Eller om de i værste tilfælde bider i selve haleknoglen, så grisen får knoglebetændelse og måske også bylder, som kan føre til aflivning.”

Fødevarestyrelsen kontrollerer årligt fem procent af svineavlerne, men der findes ikke noget tal for, hvor mange af dem, der får anmærkninger for ulovlig halekupering.

I den seneste dyrevelfærdskontrol fra 2016 fik 110 ud af 284 landmænd en påtale om, at de skulle ændre forholdene for deres grise, fortæller Birte Broberg. Samlet set blev der altså givet påtaler til knap 39 procent af de landmænd, der sidste år fik besøg af Fødevarestyrelsens kontrol. Dette tal er altså ikke kun påtaler for halekupering, men inkluderer for eksempel også, at nogle syge grise ikke får passende behandling og at nogle landmænd ikke fører optegnelser over hvilke grise, der får medicin. Dermed er der - umiddelbart - langt op til, at 97 procent af landmændenes grise skulle få klippet halen ulovligt.

I 2010 foretog EU-kommissionen uanmeldte kontroller på tre danske svinefarme. Her fandt de, at alle tre farme foretog rutinemæssig halekupering. Men heller ikke i EU findes der systematiske registreringer over hvilke og hvor mange danske landmænd, der klipper halen af deres grise ulovligt.

Dyrenes Beskyttelse præciserer kampagnen

Dyrenes Beskyttelse laver altså en forkert kobling mellem andelen af grise, der får klippet halen og betegnelsen rutinemæssigt og dermed ulovligt. TjekDet retter derfor henvendelse til organisationen for at høre, hvorfor de laver en kampagne med et budskab, der afvises af både myndighederne og eksperter.

Henvendelsen får Dyrenes Beskyttelse til at rette kampagnen, så der i stedet for “helt rutinemæssigt” står, at “det giver indtryk af en rutine i den danske svineproduktion”.

Før rettelsen stod følgende på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside:

Nu er teksten rettet til følgende formulering:

Kilde: Dyrenes Beskyttelses kampagneside "Burgrise - Nej tak" 

“Rutinemæssig halekupering er forbudt og har været det mere end 20 år. Alligevel får 97% af alle grise klippet halerne af. Det svarer til, at en gris får klippet halen af - hvert sekund- i Danmark. Det giver indtryk af en rutine i den danske svineproduktion.”

Ingen fra Dyrenes Beskyttelse har lyst til at stille op til interview, men pressechef Claus Nielsen har sendt følgende svar på mail:

Mener I, at 97% danske grise bliver halekuperet rutinemæssigt og dermed ulovligt?

“Nej.”

Han holder dog fast i, at 97 procent tyder på, at halekupering sker rutinemæssigt.

Hvorfor har I ændret teksten på jeres hjemmeside?

Det har vi heller ikke. Vi har præciseret en enkelt formulering på sitet. Vi mener, at når praktisk taget alle grise i konventionelle stalde bliver halekuperet, så tyder det på, at rutinemæssig halekupering finder sted. Det er trods alt over 30 mio. haler om året, eller hvad der svarer til ca. én hvert sekund, 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det fremgår nu tydeligt af teksten.

Dyrenes Beskyttelse er ikke alene om at komme galt af sted i landbrugsdebatten. Eksempelvis har Bjørn Lomborg anvendt forskning forkert i økologi-kritik og Fordele bag Alternativets ønske om 100 procent økologi viste sig at være gætværk.

Forrige artikel Umyndige udviklingshæmmede kan ikke sådan lige få stemmeret til folketingsvalg Umyndige udviklingshæmmede kan ikke sådan lige få stemmeret til folketingsvalg Næste artikel Viser nyt studie virkelig, at kvinder er bedre til at køre bil end mænd? Viser nyt studie virkelig, at kvinder er bedre til at køre bil end mænd?
Sverige er frontløber i kampen mod desinformation og propaganda

Sverige er frontløber i kampen mod desinformation og propaganda

Svenskerne ville ikke stå uforberedt tilbage, hvis valgkampen op til rigsdagsvalget i september skulle blive ramt af russisk desinformation. Og i dag er Sverige derfor blandt de europæiske lande, der har taget de længste skridt i forsøget på at hindre påvirkningskampagner fra fremmede magter.

Fødder med uhyggelig hudsygdom er ét stort fupnummer

En video med et menneskes fødder, der angiveligt er ramt af en eller anden gevækst, cirkulerer lige nu på Facebook. Men det hele er svindel. Videoen findes slet ikke, og i sidste ende risikerer du at blive flået for penge.

Er regeringens klimaudspil tal-fifleri?

Er regeringens klimaudspil tal-fifleri?

Regeringens klimaudspil er tal-fifleri, fordi de medregner den CO2, der automatisk bliver optaget af jord og planter i den samlede CO2-reduktion. Det mener SF’s formand Pia Olsen Dyhr i hvert fald. Men regeringens måde at udregne CO2-reduktionen er helt efter bogen, slår forskere fast. 

Sandheden tabte i det brasilianske valg

Sandheden tabte i det brasilianske valg

BLOG: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet, skriver forsker i dette blogindlæg.

Bogundersøgelse overdriver danskernes læselyst

Bogundersøgelse overdriver danskernes læselyst

Et flertal af danskerne vil gerne læse flere bøger, lyder det i en ny undersøgelse. Men undersøgelsen minder mest om en reklame og kan reelt ikke bruges til noget, siger forsker. Faktisk læser danskerne bøger sjældnere end tidligere, viser en anden undersøgelse.

Skattetrykket er dykket, men kan LA tage æren?

Skattetrykket er dykket, men kan LA tage æren?

I et opslag på Twitter i forrige uge kunne udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) påvise, at det danske skattetryk steg under SRSF-regeringen, men er faldet markant, siden Liberal Alliance fik de afgørende mandater i 2015. Men det faldende skattetryk skyldes primært andet end politiske beslutninger.

Nej, pomfritter giver dig ikke mere hår på hovedet

Nej, pomfritter giver dig ikke mere hår på hovedet

Hvis man ikke har så meget hår på hovedet, skal man bare spise pomfritter fra McDonald’s. Et nyt studie viser nemlig, at de friturestegte kartoffelstave kan kurere skaldethed. Sådan lyder det pudsige budskab på flere hjemmesider. Men det er en komplet misforståelse, slår forsker bag studiet fast.

To våben bekæmper forureningen af vores nyhedsstrøm

To våben bekæmper forureningen af vores nyhedsstrøm

KOMMENTAR: Kampen mod forureningen af vores informationsmiljø med misinformation og disinformation må føres med to slags våben. Det ene våben har vi talt rigtig meget om, det andet våben taler vi alt for lidt om, skriver TjekDets chefredaktør Lisbeth Knudsen.

Nej, du kan altså ikke drikke dellerne væk i rødvin

Nej, du kan altså ikke drikke dellerne væk i rødvin

Et glas rødvin har samme positive virkning på kroppen som en rask løbetur. Det skulle et canadisk forskningsprojekt vise, fortæller flere danske og internationale netmedier. Men den konklusion er skudt helt ved siden af.

Hvem er de ikke-vestlige udlændinge alle taler om?

Hvem er de ikke-vestlige udlændinge alle taler om?

Følger man udlændingedebatten i Danmark, kan man næsten ikke undgå at støde på begreberne vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Men hvem er de 'ikke-vestlige' egentlig? Og hvilke lande kommer de fra?

Jo, veganere må godt spise mandler og avocado

Jo, veganere må godt spise mandler og avocado

Du må hverken spise avocado, mandler, kiwi eller en lang række andre frugter og grøntsager, hvis du er veganer. De er nemlig alle sammen bestøvede af bier på en “unaturlig måde”, lyder budskabet i en video, der florerer på Facebook. Men hos Dansk Vegetarisk Forening stopper de ikke med at spise avocado.

Nyt studie har desværre ikke løst 'fibromyalgimysteriet'

Nyt studie har desværre ikke løst 'fibromyalgimysteriet'

Forskere har fundet en forklaring på den mystiske sygdom fibromyalgi, der giver massevis af danskere muskel- og ledsmerter. Det hævder en artikel, der er blevet delt tusindvis af gange på Facebook. Men budskabet er (desværre) forkert, fastslår forskere.

Klimaministeren overdriver landbrugets eksport: Tæller 24 fiske-milliarder med

Klimaministeren overdriver landbrugets eksport: Tæller 24 fiske-milliarder med

Det danske landbrug eksporterer for hele 160 milliarder kroner årligt, lyder det fra både klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Men det tal passer ikke. Både ministeren og interesseorganisation medregner nemlig massevis af milliarder, der ikke har noget med landbruget at gøre, siger forsker. 

Svindelnummer: Fodboldspiller, komiker og skuespiller løjet konkurs og rige igen

Svindelnummer: Fodboldspiller, komiker og skuespiller løjet konkurs og rige igen

Hvad har fodboldspilleren Nicklas Bendtner, komikeren Anders Matthesen og skuespilleren Viggo Mortensen til fælles? Jo, de har alle været gået konkurs og er nu millionærer igen takket være investeringsfirmaet Bitcoin Revolution. Sådan lyder i hvert fald budskabet i tre artikler, der florerer på nettet. Men artiklerne er fup og svindel. 

Manden bag kødfri måltidskasser overdriver danskernes kødforbrug

Manden bag kødfri måltidskasser overdriver danskernes kødforbrug

Danskerne spiser 300 gram kød om dagen - altså fire gange så meget kød, som Fødevarestyrelsen anbefaler - siger Jakob Jønck, der står bag firmaet Simple Feast, som sælger grøntsagsbaserede måltidskasser. Men postulatet om de 300 gram skyder langt over målet, slår forsker fast.