Danske topledere: Vi mangler folk der kan kombinere it med forretning

Den digitale udvikling ændrer syv ud af ti store virksomheders kompetencebehov. I fremtiden bliver der især behov for folk, der kan omsætte kerneforretning til digital forretning, lyder det fra virksomhederne.

Succesfuld digital transformation kræver både kompetente programmører og medarbejdere, der kan kombinere it med nye forretningsmodeller. Og de danske virksomheder kan godt begynde at opruste på begge dele, lyder det fra Jan Damsgaard, der er professor og Institutleder ved Institut for IT-ledelse på CBS.

Han mener, at alt for mange danske virksomheder endnu ikke har forstået omfanget af den rygende pistol, som sigter direkte på deres nuværende forretningsmodel i form af digitaliseringens stadigt stigende krav om opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. I stedet forholder virksomhederne sig afventende, og de når dermed blot et skridt nærmere den afgrund, der opstår, når man overlader muligheden for at forny forretningen til andre.

”Behovet for it- og forretningskompetente medarbejdere aftager ikke, det vokser kun. Mange virksomheder oplever ikke den brændende platform endnu, men måske kun en svagt aftagende indtjening. Opkvalificering og investeringer i ny teknologi koster, men i stedet klemmer man det sidste ud af en bedaget teknologi, mens man styrer direkte mod afgrunden,” lyder diagnosen fra CBS-professoren.

Login