Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Fløjpartierne med EU-skepsis på plakaten bliver stærkere i Europa-Parlamentet ved det kommende valg. Det kan i yderste konsekvens ramme centrale EU-politikker. Men også den liberale midte kommer til at stå stærkere.

Det kommende Europa-Parlament bliver mere broget end det nuværende. Partierne på både højre- og venstrefløjen ser ud til at gå frem, mens både den socialdemokratiske og den konservative gruppe, der hidtil har været parlamentets giganter, står til markant svækkelse.

Fløjene vokser og midten skrumper.

Login