Kristian Jensen: Ingen aktuelle planer om at sælge SAS

Mens regeringen ikke har planer om at sælge hverken PostNord eller SAS, arbejdes der på at privatisere TV 2 og Dansk BiblioteksCenter.

Finansminister Kristian Jensen (V), regeringen ønsker at privatisere flere af statens selskaber, ikke mindst TV 2. Hvorfor er der ikke sket mere på dette område i regeringens levetid? 

”Det er udtryk for regeringens overordnede politik, at staten som udgangspunkt skal søge at afhænde selskaber, som er i konkurrence med privatejede selskaber. Der kan dog være andre hensyn, som gør, at staten fortsat er den bedste ejer af et selskab. En beslutning om salg af en statslig aktiepost vil altid afhænge af en konkret vurdering af selskabet og rammebetingelserne for dets virksomhed. Derfor skriver vi også i regeringsgrundlaget, at vi vil undersøge nærmere, hvor snittet ligger imellem det, som staten bør eje, og det, som staten ikke behøver at eje. Det betyder konkret, at rationalerne for ejerskabet af statens selskaber løbende skal vurderes,” skriver finansministeren i et svar.

Login