Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Det danske økologimærke er blevet synonymt med varer, som er gode for os og vores klode. Men økologiske produkter er ikke nødvendigvis bæredygtige i bred forstand – eller det mest klimavenlige valg. Ø-mærkets popularitet er ligefrem blevet en hæmsko for nogle af dem, der går nye veje for at skabe fremtidens klimavenlige fødevareproduktion.

For mange forbrugere er det røde Ø-mærke den primære vejviser i supermarkedet, hvis man vil Jorden det godt. Men betegnelsen ”økologisk” som garant for, hvad der er godt for kloden, bliver udfordret i disse år.

Ø-mærket siger ikke noget om fødevarernes klimabelastning, og mens det kan være fristende at anvende udtryk som ”bæredygtigt”, ”klimavenligt” og ”økologisk” i flæng, så er realiteterne, at der langtfra er fuldt overlap mellem begrebernes reelle betydning.

Login