Peter Hummelgaard: Tag nu på barsel mand – for din egen skyld

POLITIK OG VELFÆRD Beskæftigelsesministeren vil have lønmodtagerne til at udnytte overenskomsternes muligheder for fleksible arbejdsliv: Bryd med industrisamfundets mødetider, arbejd mindre som senior og tag omsorgsdage med familien, lyder opfordringen fra Peter Hummelgaard. Om nogle måneder går han selv foran og tager to måneders far-barsel

Arbejdsliv

Peter Hummelgaard er lige kommet tilbage fra orlov. 

Den socialdemokratiske beskæftigelses- og ligestillingsminister blev far for anden gang den 1. januar og har været hjemme i årets første to uger for at være sammen med sin familie.

Han har nydt hvert et sekund, og til efteråret planlægger han endnu mere orlov.

”Som både beskæftigelses- og ligestillingsminister bliver der holdt øje med, hvor meget orlov, jeg tager. Jeg vil som minimum holde den orlov, vi senere skal lovgive om i Folketinget, og jeg glæder mig allerede meget til det,” siger Peter Hummelgaard.

Han opfordrer i dette interview med Mandag Morgen både arbejdsgivere og lønmodtagere til at udnytte de mange muligheder for et mere fleksibelt arbejdsliv og for at få familie- og arbejdslivet til at hænge bedre sammen i alle livets faser. 

Det handler ikke bare om, at danske mænd skal tage mere barselsorlov. Der skal også være plads til at kunne arbejde 14 timer i døgnet og holde helt arbejdsfri bagefter. Og så handler det om mere kendskab til de talrige seniorordninger, som findes på landets arbejdspladser. 

”Arbejdsdagen blev lagt fast tilbage i landbrugssamfundet for at udnytte de lyse timer i døgnet. Det er der ikke nødvendigvis et behov for i dag. Der kan være nogle, der finder sig fint til rette med at knokle igennem i 14 timer og så til gengæld have nogle fridage,” siger Peter Hummelgaard.

Barsel til mænd – for mændenes skyld

Han har som minister ansvaret for, hvordan Danmark udmønter EU’s orlovsdirektiv. Det indebærer, at mænd skal have øremærket mindst to måneders barsel. 

Lovgivningen skal være på plads til efteråret, og det er den lov, Hummelgaard selv skeler til, når han planlægger sin orlov.

I dag går mænd i gennemsnit på barsel en måned (32 dage), så den nye lov vil give mændene mere tid sammen med deres børn. Forudsat at mændene vælger at tage hele den øremærkede barsel.

"I mange år har vi diskuteret barselsorlov til mænd ud fra en kvindepolitisk dagsorden. Det har ikke været forkert. Men det er ikke det væsentligste.”

Hvad er så det væsentligste?

”Det væsentligste er, at det er godt for børnene at være sammen med både deres far og mor. Det, at mænd skal tage orlov med deres børn, er grundlæggende en mandepolitisk dagsorden. Det skal mændene vide. Og de skal også vide, at hvis de ikke holder de ni uger med løn – eller hvor meget det nu ender med at blive – så bortfalder den orlov. Og det betyder, at de som familie de facto mister penge. Det er der en vigtig kommunikationsopgave i at fortælle.” 

Hvordan? Er det med en kampagne eller hvad?

”Kampagner er rigtig fine, men de løser ikke det hele. Det handler mest af alt om struktur og rammer. Og så skal folk nok finde deres vej ind i de strukturer og rammer, hvis de er præcise nok. Måden jeg gør det på, er at få kommunikeret og rammesat, at barsel er en mandepolitisk og ikke kun en kvindepolitisk dagsorden.”

Fleksibilitet kan give lange arbejdsliv

Barsel er kun et af mange eksempler på, hvordan arbejdslivet i stigende grad kan indrettes fleksibelt i forhold til familielivets behov.

Gennem de seneste snart 15 år har arbejdsmarkedets parter opbygget nye såkaldte fritvalgskonti. Pengene på kontoen kan medarbejderne bruge til at købe sig fri og tage en ekstra omsorgsdag, når børnene bliver syge, tage ekstra ferie eller få pengene udbetalt. Til næste år sætter arbejdsgiverne 7 procent af lønnen ind på hver enkelt medarbejders konto.

”Det er grundlæggende positivt, at arbejdslivet kan indrettes efter behovene i familielivet eller efter den enkeltes ønsker, alt efter hvor man er i sit liv,” siger Peter Hummelgaard.

Fleksibiliteten kan få særlig betydning, efterhånden som danskerne skal arbejde flere år, før de kan komme på pension. Derfor er der mere og mere fokus på, at arbejdslivet indrettes så sundt, at den enkelte kan holde til de ekstra år. 

Det sunde arbejdsliv kunne indebære, at man arbejdede lidt mindre, mens børnene var små og måske mere i andre perioder. Ser du også den sammenhæng?

”Hvis folk skal arbejde flere år, tror jeg, at man i perioder skal have mulighed for at kunne gå ned i arbejdstid og tage en mindre pause, måske rejse med familien. I andre perioder kan man så skrue op for arbejdet,” siger Hummelgaard og fortsætter:

”Over et arbejdsliv går vi allesammen gennem mange forskellige faser. Vi får børn, men vi kan også blive mødt af hændelser, sygdom, dødsfald i familien eller arbejdsskader, som kan påvirke, hvordan arbejdslivet udvikler sig. Jeg synes, den øgede fleksibilitet giver hver enkelt bedre mulighed for at håndtere den slags situationer.”

Lønmodtagerne overser fleksibiliteten

Indtil nu er det så som så med, hvor ofte lønmodtagerne benytter sig af de nye muligheder. En undersøgelse fra HK Privat viser, at omkring 60 procent trækker penge og ikke frihed ud af deres fritvalgskonto.

”Undersøgelsen vidner om, at der er meget stor forskel på, hvordan folk vil indrette deres arbejdsliv. Jeg tror, det afhænger af, hvor man er i sit liv,” siger Peter Hummelgaard.

Hvad kan skubbe til den udvikling?

”Fritvalgskontoen udgør en større og større del af den samlede lønpakke. Derfor bliver den enkelte tvunget til at overveje, hvad man vil gøre med den meget store pose penge eller de muligheder, kontoen giver.” 

Hvad vil dit råd være?

”Det kan godt være, at de fleste holder fast i industrisamfundets møde - og fyraftenstider og en arbejdsuge, hvor man har fri i weekenden. For dem, der i en periode vil tage orlov eller en uddannelse eller alt muligt andet, så ligger der nye muligheder her, som jeg synes, det er klogt at overveje.”

Ukendskab til seniorfrihed

Hvor fritvalgskontoen giver lige muligheder for alle – uanset alder – lægger en række overenskomster op til særlige muligheder for ældre.

Det mest almindelige er muligheden for at få mere fleksible arbejdstider eller for at få flere fridage. Men det kunne også være muligheden for at få færre eller mindre belastende arbejdsopgaver.

Problemet er bare, at kun hver tredje af de danske lønmodtagere over 50 år har kendskab til, at der findes en nedskreven seniorpolitik på deres arbejdsplads. Det fremgår af en særkørsel, som forskningsprojektet ’Seniorarbejdsliv’ har lavet for Mandag Morgen. 

Der er altså – for de fleste – helt ukendte muligheder for at indrette arbejdslivet fleksibelt i tiden op til pensionsalderen. 

”Den udfordring går igen på flere områder. Det gælder for eksempel også, når vi taler om opkvalificering eller efteruddannelse. Her har parterne på arbejdsmarkedet en stor opgave i at sørge for, at lønmodtagerne kender deres muligheder. Også staten skal gøre opmærksom på den enkelte lønmodtagers muligheder.”

Når du siger staten, er det så dig som minister for området?

”Vi skal som politikere ikke blande os i overenskomsterne på arbejdsmarkedet, men når vi laver politiske løsninger, og når vi kommunikerer, kan vi godt gøre opmærksom på de nye muligheder, lønmodtagerne har.”

På flere områder er der muligheder for at indrette arbejdslivet mere fleksibelt, men de bliver ikke brugt. Hvad er din forklaring på det?

”Udfordringen er, at det er mange ting, den enkelte skal tænke over. Vi kommer fra et samfund, hvor arbejdsgiveren eller staten har tænkt det hele for en, og nu kan man selv præge udviklingen af sit arbejdsliv. Jeg tror, der kommer til at gå noget tid, før den kultur har indlejret sig i alle dele af arbejdsmarkedet, og man så benytter sig af de muligheder.” Jens Reiermann@JReiermann

Velfærdsredaktør på Mandag Morgen. Fokuserer på sundhed, innovation, politik og velfærd. Tidligere redaktør på flere fagblade, reporter for Information samt redaktionssekretær på Orientering på P1.

LÆS MERE


Torben K. Andersen@torbentka

Politisk redaktør på Mandag Morgen med fokus på velfærd, økonomi, sundhed, socialpolitik og offentlig innovation. Har arbejdet i 25 år som politisk journalist og redaktør på bl.a. Aktuelt, Dagen og Jyllands-Posten.

LÆS MERE
Forrige artikel Tilliden på prøve i Davos Tilliden på prøve i Davos Næste artikel Tre dages weekend tiltrækker nye medarbejdere Tre dages weekend tiltrækker nye medarbejdere
Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

GRØN OMSTILLING Der er et evindeligt dilemma: Hvis man skal producere grøn brint i stor skala, kræver det, at der er et marked og en bekostelig infrastruktur. I Neom, en fremtidig megaby i Saudi-Arabien, tror investorer, at de kan levere både hønen og ægget med et projekt, der minder meget om de danske power-to-x-planer. 

Direktør for patienternes gode liv

Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktørstå i spidsen for.

Nu skal teknikken designes modulært

Nu skal teknikken designes modulært

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021? 

Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

GRØN OMSTIlLLING Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

POLITIK OG VELFÆRD For de i forvejen velbjergede danskere var 2020 et lidt begivenhedsløst år fyldt med hjemmearbejde, boomende aktieporteføljer og ekstra værdi på villaen. Andre vil huske året som et trist deja-vu – ufaglærte og udsatte blev endnu en gang ramt hårdest, også selv om politikernes krisehjælp afværgede de største katastrofer.