Realdania: ”Vi skal være forandringsagenter”

En af Danmarks største filantropiske supertankere – Realdania – ønsker at være katalysator for ny viden om gode løsninger på samfundets fælles udfordringer. En viden, som skal deles mellem forskellige samfundsaktører – offentlige og private – fordi problemerne bedst løses på tværs af gamle sektorer. Der er hårdt brug for nye samfundsalliancer, lyder det fra Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård. Derfor søsatte Realdania i slutningen af sidste måned tre såkaldte Collective Impact-grupper, som skal identificere nye løsninger på aktuelle problemer i samfundet. ”Realdania er en professionel filantropisk forening, som har gjort det godt i de første 12-13 år. Min opgave er nu at føre os sikkert gennem teenageårene. Vi skal udvikle vores kompetencer og fokusere skarpere på en problemdrevet tilgang, som inden for vores fokus på det byggede miljø kan hjælpe til at finde konkrete løsninger på nogle af de udfordringer, vi i dag står over for,” siger Jesper Nygård i et interview med Mandag Morgen.

Den tidligere formand for Natur- og Landbrugskommissionen Jørn Jespersen sidder som formand for gruppen ”Det åbne land som dobbelt ressource” – en Collective Impact-gruppe bestående af nøgleinteressenter inden for landbrug, energi og landdistriktsudvikling. Se tekstboks. Blandt andre tæller gruppen tre holdningsmæssigt så forskellige aktører som Bæredygtigt Landbrug, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer. Gruppen skal i samlet flok over foreløbig de næste to år levere inspiration til, hvordan Danmarks yderområder og landdistrikter kan blive bedre til at kombinere øget landbrugs- og grøn energiproduktion med øget livskvalitet for borgere og besøgende.

Dette er blot et eksempel på den type tiltag, som Realdania – en af Danmarks største filantropiske supertankere – fokuserer på. Afsættet er de seneste års strategiske arbejde hos ledelsen, hvor fokus har været på udviklingen af Realdania som en aktiv forandringsagent. Internt har det betydet, at direktørgangen er byttet ud med et åbent kontorlandskab, nye filantropiske termer som Collective Impact og problemdrevet filantropi er blevet en del af hverdagen, og side om side med kunsten på væggene hænger nu billeder og modeller af Realdanias projekter.

Over de sidste fem år har Realdania i gennemsnit uddelt næsten en milliard kr. om året til filantropiske formål. Se figur 1. For Realdania handler det de næste år om at maksimere den mulige samfundsværdi og -udvikling af de filantropiske aktiviteter. Det er der ifølge Realdanias administrerende direktør, Jesper Nygård, hårdt brug for i en tid, hvor vores samfund står over for en række store udfordringer, som vi stadig mangler svar på.

Login