INSTITUTLEDER PÅ AAU BUSINESS SCHOOL - Aalborg Universitet

English version below

Vil du være en del af et ambitiøst vidensfællesskab, hvor du har ledelsesansvar og er med til at sætte retningen for fremtidens uddannelse og forskning inden for business på Aalborg Universitet?


Aalborg Universitet søger en ny institutleder til sin nyligt stiftede business school. Oprettelsen af en business school er en strategisk prioritering fra universitets side, hvilket indebærer, at man som institutleder kan være med til stadig at udvikle en nyetableret institution, hvor der er lyst og gejst til at igangsætte nye projekter, udvikle uddannelserne mv.

AAU Business School har omkring 3.000 studerende, ca. 130 medarbejdere og omkring 80 eksterne lektorer.

I jobbet vil du bl.a. skulle sikre AAU Business Schools akkreditering ved AACSB, formulere en samlet forskningsstrategi, forløse potentialet for ekstern finansiering og studieoptag og sikre det gode arbejdsmiljø og trivslen på tværs af studerende og ansatte under reformændringer.

Du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af AAU Business Schools fagområder, som er inden for økonomi, erhvervsøkonomi, regnskab, finansiering, innovation, marketing, international business, organisation og ledelse. Du har ledelses- og undervisningserfaring og har kendskab til universitetsverdenen, herunder til videregående uddannelser, forskning og forskningsmidler. Du er en visionær og fremtidsorienteret person, som tænker analytisk og strategisk. Endelig har du evner inden for administration, økonomistyring og eksternt rettet kommunikation.

Læs den fulde job- og personprofil her, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er nærmere beskrevet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Rasmus Antoft på tlf. 9940 8104 eller [email protected] eller associeret partner i Genitor Christian Roslev på tlf. 2520 1505 eller [email protected].

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

English version

Head of Department at AAU Business School, Aalborg University

Do you want to be part of an ambitious scientific community where you have management responsibility and help determine the course for future business education and research at Aalborg University?

Aalborg University is looking for a new head of department for its newly founded business school. Starting a business school is a strategic priority for the university, which means that as a head of department, you can help develop a newly established institution where there is ambition and enthusiasm to launch new projects, develop the programmes, etc.

AAU Business School has around 3,000 students, approx. 130 employees and around 80 external lecturers.

In the job, you will, among other things, be responsible for securing AACSB accreditation for AAU Business School, formulating an overall research strategy, unlocking the potential for external funding and student enrollment and ensuring a good working environment and well-being amongst students and staff during reform changes.

You are a recognised researcher with at least associate professor status in one of AAU Business School's subject areas, which include economics, business administration, accounting, finance, innovation, marketing, international business, organisation and management. You have management and teaching experience and knowledge of the university world, including higher education, research and research funding. You are a future-oriented person with a vision and think analytically and strategically. In addition, you have administrative, financial management and external communication skills.

Read the full job and person profile here, where the position and the desired qualifications and competencies are described in more detail.

For further information about the position, please contact Dean Rasmus Antoft on tel. +45 9940 8104 or [email protected] or Associate Partner in Genitor Christian Roslev on tel. +45 2520 1505 or [email protected].

The application deadline is 2 June 2024. Please upload your application through the link “Søg dette job”.

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu