Rusland og Europa – en ny kold krig?

Dialog med præsident Putin er kun frugtbar ud fra en styrkeposition. Det er desværre det eneste sprog, han respekterer og forstår. Derfor er NATO’s tilgang den rigtige, skriver forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

MM Special: Gør Rusland stort igen

Af Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister (V)

Den seneste tid har mange stillet spørgsmålet, om vi er på vej ind i en ny kold krig med Rusland?

Nej, det mener jeg ikke. Ikke i en form, som vi kendte det fra afslutningen af Anden Verdenskrig og frem til Berlinmurens fald i 1989.

Men situationen i dag er måske mere alvorlig end dengang. Den er i hvert fald mere uforudsigelig, og det er i sig selv en trussel.

Rusland har desværre valgt en tilgang, der er fundamentalt anderledes end vores. En tilgang, hvor internationalt samarbejde i Kremls optik er et nulsumsspil – hvor opportunisme og mistillid er de herskende principper.

Under Den Kolde Krig var sikkerhedssituationen nogenlunde stabil. Den var baseret på regler og normer, som begge sider accepterede. Jeg har levet størstedelen af mit liv i den situation, og derfor var jeg og resten af verden så euforisk, da Muren endelig faldt, og vi troede, at freden omsider var kommet for at blive.

I dag er sikkerhedssituationen blevet ustabil og uforudsigelig, fordi Rusland ser stort på internationale spilleregler i både ord og handling.

Lad mig give en række eksempler:

For det første har Rusland helt åbenlyst overtrådt en lang række internationale love og aftaler, da man i 2014 annekterede Krim – herunder ikke mindst FN-pagtens artikel 2 om territorial integritet.

Præsident Putin har argumenteret for, at disse aftaler ikke længere er bindende. Han mener, at det politiske styre i Ukraine er kommet til magten ved en revolution. Det er jo tydeligvis en politisk udmelding, som ikke er baseret på hverken lov, ret eller internationale doktriner.

For det andet har Rusland siden afslutningen af Den Kolde Krig aldrig åbnet en militærøvelse fuldt og helt for internationale observatører, som Wien-dokumentet kræver. Et dokument, som er underskrevet af både Rusland og NATO-landene. Det skaber unødige spændinger og underminerer tilliden. Senest så vi med den store russiske Zapad-øvelse tæt på Baltikum sidste år, at internationale observatører kun i meget begrænset omfang fik adgang til at overvære øvelsen.

Modsat åbner Danmark og vores allierede vores øvelser for russiske observatører, fordi vi vægter internationale aftaler og samarbejde højt. Det skaber en ulige situation, hvor Kreml udnytter Vestens gode vilje.

For det tredje udfordrer Rusland med forsæt konstant sine naboer. Bombefly flyver i aggressive mønstre tæt på andre landes luftrum, og kampfly øver simulerede angreb på blandt andet danske og norske mål – for ikke at nævne den underliggende trussel om at kunne anvende atomvåben med de opstillede Iskander-missiler i Kaliningrad. Missiler, der blandt andet vil kunne nå København. Kremls forsøg på med magt at udvide en russisk interessesfære i verden skaber angst og oprustning.

For det fjerde forsøger Rusland målrettet at svække tilliden til de liberale demokratier i Vesten med falske nyheder og desinformation i cyberspace. Også Danmark har været ramt. Det kan og vil vi ikke acceptere.

Ydermere har Moskva udvist en bekymrende vilje til at løbe risici på en række områder. Det er foruroligende, at vi i dag står over for en situation, hvor der er mindre dialog mellem Rusland og Vesten end under Den Kolde Krig. Det kan kun forværre situationen.

Det store spørgsmål er: Hvordan kan vi ændre den nuværende situation til det bedre?

Før jeg prøver at svare på det, vil jeg gerne understrege, at jeg har stor respekt for Rusland som en kulturel stormagt i verden. Musik, kunst, historie og litteratur giver dem en mulighed for at udøve blød magtanvendelse, som er mange andre nationer i verden forundt.

Sammen med et potentielt stærkt civilsamfund udgør det et enormt potentiale til et godt samarbejde med resten af verden på en lang række områder. Men også dét er desværre blevet trykt under fode og taget som gidsel i den nuværende situation.

Det er blandt andet derfor, at jeg ikke er særlig optimistisk med hensyn til at ændre situationen til det bedre. Det kræver strategisk tålmodighed og kan tage mange år, inden forholdet bliver bedre. Vores fælles afskrækkelse i NATO er i mine øjne nøglen til på sigt at dirke den fastlåste situation, vi ser lige nu, fri.

Jeg er også til en vis grad idealist. Jeg tror på gode argumenter i et frit og åbent demokrati, og jeg vil byde en tættere dialog med Rusland velkommen. Lukkede døre er ikke svaret og vil kun øge sandsynligheden for misforståelser og mistillid.

Men jeg er også realist. Dialog er kun frugtbar ud fra en styrkeposition. Det er desværre det eneste sprog, Putin respekterer og forstår. Derfor er NATO’s tilgang i mine øjne den rigtige.

Vi befinder os i en skærpet situation, hvor vi må stå fast. Jeg vil ikke anbefale at gå tilbage til business as usual for at øge chancen for et bedre forhold til Moskva. Det vil sende et kraftigt og forkert signal til Kreml og andre. Og verden kan meget vel blive taget som gidsel.

Forrige artikel Advokat: Ghettoplan tager livtag med retsstaten og frihedsrettigheder Advokat: Ghettoplan tager livtag med retsstaten og frihedsrettigheder Næste artikel Ja, der er brug for et dataetisk råd Ja, der er brug for et dataetisk råd
Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.