Anne-Sofie Jensen

Rigsarkivar, Fhv. vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Uddannet: cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2000)

Født 22. februar 1972, Hjørring

Hjemmeside

LinkedIn