Barbara Bertelsen (50)

Departementschef, Statsministeriet, statsrådssekretær
Fhv. departementschef, Justitsministeriet
Meritter: Ridder af 1. grad af Dannebrog
Uddannet: cand.jur. (Aarhus Uni. 1998)
Fødested: København

24. september 1973