Jonas Christoffersen

Advokat, Offersen og Christoffersen, medlem, Dataetisk Råd, Fhv. direktør, Institut for Menneskerettigheder

Uddannet: cand.jur. (Københavns Uni. 1995), advokat (1998), dr.jur. (Københavns Uni. 2008)

Født 1. juni 1969, Gentofte

Hjemmeside

Twitter