Per Klitgård Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Danica, fhv. direktør, DanIca

Uddannet: aktuar (Københavns Uni. 1986)

Født 11. december 1958, Lyngby

LinkedIn