”Mini-trepart” løser ikke regeringens dagpengedilemma

Forsøget på at løse regeringens interne dagpengestrid ved at indkalde til ”mini-trepartsforhandlinger” er dømt til at mislykkes. Der findes intet tryllemiddel i beskæftigelsespolitikken, der inden 1. januar kan skaffe job til de langtidsledige, der er i fare for at ryge ud af dagpengesystemet. Derfor vil debatten – både i og uden for regeringen – fortsætte på højt blus. Det skal både fagbevægelsen og Enhedslisten, som regeringen er tvangsindlagt til at indgå finanslovsforlig med, nok sørge for. Holder regeringen fast i den nuværende linje, som er dikteret af De Radikale, er det svært at se en løsning. En mulighed kunne dog være en reform af kontanthjælpen, som indebar, at ledige uden dagpengeret skulle have en ydelse, der var lavere end dagpengene. Det ville sikre dem et eksistensgrundlag. Det stillede Velfærdskommissionen i sin tid forslag om, og lignende ordninger findes både i Sverige og Finland.

Når arbejdsmarkedsparternes absolutte topfolk i dag klokken 12 tropper op til forhandlinger i Beskæftigelsesministeriet, er formålet dobbelt. De skal finde en løsning på det problem, der opstår ved årsskiftet, hvor tusindvis af ledige står til at ryge ud af dagpengesystemet. Og de skal finde en løsning på det problem, der allerede er brudt ud i lys lue: At den i forvejen svage regering og dens parlamentariske grundlag er i dyb intern strid om et helt centralt punkt i beskæftigelsespolitikken: Fremtidens dagpengeregler. 

Kernen i striden er den forkortelse af dagpengeperioden, som den tidligere regering har besluttet sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale. Oprindelig skulle perioden forkortes fra fire til to år med virkning fra 1. juli i år. Men efter aftale med Enhedslisten ved sidste års finanslovsforhandlinger er reformen udskudt et halvt år, så den først træder i kraft ved årsskiftet. 

Det har i sagens natur bare udskudt problemet. Og nu er uenigheden brudt ud i fuldt flor. De Radikales leder, Margrethe Vestager, står klippefast på, at reformen skal gennemføres uden så meget som en kommaændring. SFs formand, Villy Søvndal, der i forvejen har nok at kæmpe med, har meldt ud, at problemet skal løses, dog uden at komme med en nærmere opskrift på, hvordan. På sidelinjen står Enhedslisten med lignende krav – og finansloven som gidsel. 

Login