Borgerne skal nudges til at udskifte deres oliefyr

Høje afgifter på el og elvarme er en barriere for udskiftning af olie- og gasfyr til elbaseret opvarmning. Det giver ellers en stor reduktion af CO2-udledningen og mange job. 

MM Special: Grøn krisehåndtering

Man siger ofte, at der ikke er et enkelt redskab, der alene kan føre til, at Danmark i 2030 udleder 70 procent mindre CO2. Løsningen består af mange små eller mindre tiltag.

Et af de større tiltag handler om opvarmning. I dag opvarmes omkring 100.000 boliger af oliefyr og andre 400.000 af gasfyr.

Den halve million olie- og gasfyr udleder tilsammen cirka 1,8 millioner ton CO2 om året, eller hvad der svarer til næsten fire procent af Danmarks årlige udslip på omkring 50 millioner ton. Se figur 1.

Det betyder altså virkelig noget i det samlede CO2-regnskab, hvis de mange olie- og gasfyr bliver udskiftet til alternativer såsom fjernvarme, varmepumper eller elvarme. I et notat fra januar vurderer AE-Rådet, at en udskiftning vil give arbejde til 9.900 personer i hvert af årene frem mod 2030.


Udskiftningen af olie- og gasfyrene viler både være et plus i det store CO2-regnestykke og for beskæftigelsen.  

Der er bare et enkelt ’men’, for det er ikke så nemt at få det til at ske. Folketinget kan træffe beslutninger om energirenoveringer i almennyttige boliger, ladestandere til elbiler og opførelsen af havvindmølleparker. Men borgerne må selv træffe beslutning om at udskifte oliefyret eller gasfyret. 

Energirenoveringerne af de almennyttige boliger, ladestanderne til elbiler, udbygningen af elnettet og havvindmøllerne har en ting tilfælles: Folketinget kan med en beslutning sætte gang i de processer, der fører til, at tingene bliver ført ud i livet. 

Når det handler om oliefyret eller gasfyret hjemme hos borgerne, er det borgerne selv, der skal tage den afgørende beslutning.

Det gode spørgsmål er altså, hvad Folketinget kan gøre for at nudge borgerne i retning af den beslutning., så borgerne rent faktisk beslutter sig for at udskifte deres olie- eller gasfyr. 

”Jeg tror, man skal bruge flere instrumenter for at få borgerne til at udskifte deres fyr. Det kunne være en høj CO2-afgift kombineret med en lettelse af afgiften på el eller elvarme, der kunne være en skrotpræmie for det gamle olie- eller gasfyr, og så kan man tilbyde borgerne rådgivning. Alt i alt skal der sættes gang i mange ting for at skubbe borgerne i den rigtige retning,” siger Peter Birch Sørensen. 

Han henviser til en aktuel analyse fra konsulentfirmaet EA Energianalyse, der viser, at rådgivning eller anden nudging af borgerne både skal suppleres med en skrotpræmie og sandsynligvis et påbud om energieffektivisering ved udskiftning af varmeløsning, hvis borgerne for alvor skal udskifte olie- og gasfyret. 

Det er altså noget lettere at pege på behovet for at udfase olie- og gasfyr end at finde de virkemidler, der kan få det til at ske. 

Afgifter kan nudge borgerne 

Som økonom har Michael Svarer et fast blik på afgifter, der fordyrer den grønne omstilling. Dem er der desværre nogle stykker af. Det er for eksempel sådan, at en forbruger skal betale en elvarmeafgift, hvis han eller hun udskifter oliefyret til en varmepumpe. 

En organisation som Dansk Energi foreslår i sit oplæg til genopretning af økonomien netop at aftrappe elvarmeafgiften fra de nuværende 21 øre per kilowatt-time til 5 øre per kilowatt-time.  

”Det må stå højt på ønskelisten at afskaffe eller aftrappe nogle af de afgifter, der fordyrer den grønne omstilling,” siger Michal Svarer. 

Ud over afgiften på elvarme kunne det også dreje sig om den generelle afgift på el og den særlige elafgift, den såkaldte PSO-afgift, som har bidraget til udbygningen af den vedvarende energi. Det er dog aftalt, at den særlige PSO-afgift endelig skal være udfaset ved årsskiftet 2021-2022.  Michael Svarer peger på, at udfasningen kunne ske hurtigere. Et forslag, der også indgår i Dansk Energis forslag til genopretningen af økonomien. 

I sin strakspakke foreslår også Dansk Energi, at PSO-afgiften udfases per 1. juli i år og ikke, som allerede aftalt, først ved nytårstid 2021-2022.

”Afskaffelse eller hurtigere aftrapning af afgifter vil gøre det billigere at elektrificere sit forbrug. Det vil også mere generelt give borgerne flere penge mellem hænderne og stimulere til øget forbrug,” siger Michael Svarer. 

Elvarmeafgiften og PSO’en er eksempler på afgifter, forbrugerne kan mærke. Det er dog ikke sikkert, at forbrugerne vil bruge de sparede penge til at udskifte deres olie- eller gasfyr med en elbaseret opvarmning. Se figur 2.

”Det er en reel problematik, og det kan være, at borgerne ikke rigtig mærker det. Men virksomhederne kan mærke det, og det kan være en hjælp til dem her i krisen,” siger Michael Svarer.  

Faktaboks: Varmepumpe

CO2-afgiften er elefanten i lokalet 

Spørgsmålet om, hvordan afgifter kan påvirke mulighederne for at genoprette økonomien og samtidig skabe grøn omstilling, fører uvægerligt til en diskussion, der for alvor skiller vandene, nemlig diskussionen om en høj CO2-afgift.  

”Hvis man skal nå ambitionen om at reducere udledningen af CO2 med så meget som 70 procent, er det smartest og enklest at lægge en betydelig afgift på CO2,” siger han. 

Klimarådet foreslår, at en afgift besluttes nu og optrappes i årene frem mod 2030, så den på det tidspunkt udgør 1.500 kroner per udledt ton CO2. En så høj afgift vil angive en klar og tydelig retning for de investeringer, der skal foretages.  

Hvis afgifterne på elvarme samtidig aftrappes, kunne det i kombination med en ny CO2-afgift give et meget klart økonomisk incitament til de forbrugere, som flytter deres opvarmning fra den afgiftsbelagte olie eller gas, til el, der produceres på vindmøller og derfor ikke belægges med en CO2-afgift. 

For industrien er den høje afgift dog opskriften på at flytte produktion fra Danmark til udlandet. I de 13 klimapartnerskabers mange forslag til, hvordan Danmark kan reducere udledningerne af CO2, indgår en afgift slet ikke. 

”Lige nu er der en særlig udfordring, fordi virksomhederne er så hårdt ramt af krisen. Politikerne vil nok ikke give dem en afgift lige nu, men det kunne være fornuftigt at være klar med afgiften, når virksomhedernes omsætning er vendt tilbage,” siger Michael Svarer. 

Et udvalg med Anders Eldrup som formand arbejder lige nu på forslag til, der kan fremme udbredelsen af elbiler. Her indgår en omlægning af afgifter som for eksempel elafgiften. Udvalget skal efter planen aflevere sine anbefalinger før sommer. 

 Jens Reiermann@JReiermann

Velfærdsredaktør på Mandag Morgen. Fokuserer på sundhed, innovation, it, politik og velfærd. Tidligere redaktør på flere fagblade, reporter for  Information samt redaktionssekretær på Orientering på P1.

LÆS MERE
Forrige artikel Merkel klar til at fordoble EU's budget Merkel klar til at fordoble EU's budget Næste artikel Slidte boligblokke er nøglen til beskæftigelse og CO2-besparelser Slidte boligblokke er nøglen til beskæftigelse og CO2-besparelser

Lederskabets største udfordring efter covid-19

Lederskabets største udfordring efter covid-19

LEDELSE At bedrive lederskab efter coronakrisen er at gribe muligheden for at skabe reelle forandringer. skriver Jim Hagemann Snabe i et indlæg, der har karakter af en programerklæring fra bestyrelsesformanden for Siemens og Maersk. I stedet for at genopbygge de virksomheder og de økonomier, vi havde før covid-19, bør vi træde et stort skridt ind i en bedre fremtid, mener Snabe. Mottoet er: Renewal, not return.

 Er der en rød linje for Kina?

Er der en rød linje for Kina?

KOMMENTAR Danmarks spionchef advarer mod at være naiv i forhold til Kina. Imens låner politikere pandaer til zoo. Nu må regeringen vove at tale åbent om, hvor grænsen går i forhold til at samarbejde med Kina.

Tre visioner for et CO2-neutralt landbrug

Tre visioner for et CO2-neutralt landbrug

GRØN OMSTILLING Landbruget er en af de helt store klimasyndere, og et CO2-neutralt landbrug kan virke som en fjern utopi. Tre aktører kommer her med deres bud på, hvordan Danmark kan leve op til målet om CO2-neutralitet i 2050.

Fremtidens teknologi kan lære af oprindelige kulturer

Fremtidens teknologi kan lære af oprindelige kulturer

GRØN OMSTILLING Oprindelige kulturer har ofte udviklet måder at leve på, som kan dække deres behov, samtidig med at de er med til at beskytte og holde balance i økosystemet omkring dem. Vi tænker på naturfolk som primitive, men reelt kan deres teknologi have været yderst sofistikeret, siger forfatteren til bogen ’Lo-tek’.

For Tysklands forsikringsgiganter er bæredygtighed big business

For Tysklands forsikringsgiganter er bæredygtighed big business

Klimaforandringerne kan blive særdeles kostbare for forsikringsbranchen. Derfor investerer de største forsikringsselskaber i stigende grad i aktiviteter, der gavner miljøet og nedsætter CO2-udslippet. I de seneste år er bæredygtighed blevet en vigtig del af forsikringsgiganternes forretning.

Sådan netværker du uden at mødes fysisk

Sådan netværker du uden at mødes fysisk

LEDELSE At skabe forretningsforbindelser i en coronatid kræver, at vi går online for at skabe relationerne og pleje dem. Det betyder også, at vi må droppe nogle af vores gamle strategier.

Mogens Jensen: Her er de fire største  benspænd for ligestillingen

Mogens Jensen: Her er de fire største benspænd for ligestillingen

POLITIK Ligestillingsminister Mogens Jensen har store planer for den kommende politiske sæson. Han vil presse virksomheder til at få flere kvinder i topledelsen. Mænd skal tage en større del af barselsorloven. Danmark skal have et mindre kønsopdelt uddannelsessystem. Og så skal LGBTI-personer have flere rettigheder.

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

POLITIK Om kort tid stiger pensionsalderen endnu engang. Og i takt med den højere pensionsalder stiger modløsheden blandt danskere, der ikke kan overskue flere år med fysisk og psykisk krævende arbejde. Landets største pensionsselskaber, forskere og Ældre Sagen opfordrer til et øget fokus på det gode og fleksible arbejdsliv. 

Det får seniorer til at blive længere i job

Det får seniorer til at blive længere i job

POLITIK Seniorerne har en ønskeseddel til landets politikere og virksomheder, hvis de skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Øverst på sedlen står ønsket om flere seniordage og længere ferie, godt socialt arbejdsmiljø og tillid til ledelsen. Det viser stor undersøgelse med 16.000 personer.

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

POLITIK Regeringen er på vej med kommission, der skal undersøge, om man kan forenkle reglerne for fleksibel tilbagetrækning, og om den nuværende stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 70 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil samtidig investere mere i det sunde arbejdsliv.

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

ØKONOMI Sidste gang en økonomisk krise lammede verden, gemte de folkevalgte sig bag kølige teknokrater. Den hårdt tilkæmpede aftale fra EU-topmødet fortæller en ny historie. Mens centralbankernes værktøjskasse er ved at være tom, er selv tyskerne nu sluppet fri af spændetrøjen. Finanspolitikken er tilbage.  

Det lyksalige klimavalg

Det lyksalige klimavalg

KOMMENTAR Kan man købe sig lykkelig? Jeg tror det ikke, men jeg tror, at man ved at handle på noget godt kan opnå en fornemmelse af lykke. Den nye vare på hylden, som gør mig lykkelig, er den, som handler om et bedre klima. Produkter, som gør det nemt for forbrugeren at vælge klimarigtigt, som er produceret ansvarligt og lavet for at sætte positive aftryk.

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

LEDELSE Rygterne om strategiernes død i kølvandet på coronakrisen er stærkt overdrevne, men indholdet i det offentliges strategiske arbejde har ændret sig. Særligt fire nye spørgsmål melder sig.

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

POLITIK Sommerens store forlig i EU, der sender milliardstøtte til Sydeuropa, koster Danmark halvanden ’Arne-reform’ – 4,5 milliarder kroner – om året. Alligevel vil statsministeren have opbakning i Folketinget og erhvervslivet til sin europapolitiske kurs, der trods det højere EU-kontingent, bygger på stram finanspolitik og grøn realisme.

For stor til denne verden

For stor til denne verden

DIGITAL OMSTILLING Den amerikanske kongres kæmper om en mulig opsplitning af techgiganterne – men løsningen er ikke åbenbar.

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.