Borgerne skal nudges til at udskifte deres oliefyr

Høje afgifter på el og elvarme er en barriere for udskiftning af olie- og gasfyr til elbaseret opvarmning. Det giver ellers en stor reduktion af CO2-udledningen og mange job. 

MM Special: Grøn krisehåndtering

Man siger ofte, at der ikke er et enkelt redskab, der alene kan føre til, at Danmark i 2030 udleder 70 procent mindre CO2. Løsningen består af mange små eller mindre tiltag.

Et af de større tiltag handler om opvarmning. I dag opvarmes omkring 100.000 boliger af oliefyr og andre 400.000 af gasfyr.

Den halve million olie- og gasfyr udleder tilsammen cirka 1,8 millioner ton CO2 om året, eller hvad der svarer til næsten fire procent af Danmarks årlige udslip på omkring 50 millioner ton. Se figur 1.

Det betyder altså virkelig noget i det samlede CO2-regnskab, hvis de mange olie- og gasfyr bliver udskiftet til alternativer såsom fjernvarme, varmepumper eller elvarme. I et notat fra januar vurderer AE-Rådet, at en udskiftning vil give arbejde til 9.900 personer i hvert af årene frem mod 2030.


Udskiftningen af olie- og gasfyrene viler både være et plus i det store CO2-regnestykke og for beskæftigelsen.  

Der er bare et enkelt ’men’, for det er ikke så nemt at få det til at ske. Folketinget kan træffe beslutninger om energirenoveringer i almennyttige boliger, ladestandere til elbiler og opførelsen af havvindmølleparker. Men borgerne må selv træffe beslutning om at udskifte oliefyret eller gasfyret. 

Energirenoveringerne af de almennyttige boliger, ladestanderne til elbiler, udbygningen af elnettet og havvindmøllerne har en ting tilfælles: Folketinget kan med en beslutning sætte gang i de processer, der fører til, at tingene bliver ført ud i livet. 

Når det handler om oliefyret eller gasfyret hjemme hos borgerne, er det borgerne selv, der skal tage den afgørende beslutning.

Det gode spørgsmål er altså, hvad Folketinget kan gøre for at nudge borgerne i retning af den beslutning., så borgerne rent faktisk beslutter sig for at udskifte deres olie- eller gasfyr. 

”Jeg tror, man skal bruge flere instrumenter for at få borgerne til at udskifte deres fyr. Det kunne være en høj CO2-afgift kombineret med en lettelse af afgiften på el eller elvarme, der kunne være en skrotpræmie for det gamle olie- eller gasfyr, og så kan man tilbyde borgerne rådgivning. Alt i alt skal der sættes gang i mange ting for at skubbe borgerne i den rigtige retning,” siger Peter Birch Sørensen. 

Han henviser til en aktuel analyse fra konsulentfirmaet EA Energianalyse, der viser, at rådgivning eller anden nudging af borgerne både skal suppleres med en skrotpræmie og sandsynligvis et påbud om energieffektivisering ved udskiftning af varmeløsning, hvis borgerne for alvor skal udskifte olie- og gasfyret. 

Det er altså noget lettere at pege på behovet for at udfase olie- og gasfyr end at finde de virkemidler, der kan få det til at ske. 

Afgifter kan nudge borgerne 

Som økonom har Michael Svarer et fast blik på afgifter, der fordyrer den grønne omstilling. Dem er der desværre nogle stykker af. Det er for eksempel sådan, at en forbruger skal betale en elvarmeafgift, hvis han eller hun udskifter oliefyret til en varmepumpe. 

En organisation som Dansk Energi foreslår i sit oplæg til genopretning af økonomien netop at aftrappe elvarmeafgiften fra de nuværende 21 øre per kilowatt-time til 5 øre per kilowatt-time.  

”Det må stå højt på ønskelisten at afskaffe eller aftrappe nogle af de afgifter, der fordyrer den grønne omstilling,” siger Michal Svarer. 

Ud over afgiften på elvarme kunne det også dreje sig om den generelle afgift på el og den særlige elafgift, den såkaldte PSO-afgift, som har bidraget til udbygningen af den vedvarende energi. Det er dog aftalt, at den særlige PSO-afgift endelig skal være udfaset ved årsskiftet 2021-2022.  Michael Svarer peger på, at udfasningen kunne ske hurtigere. Et forslag, der også indgår i Dansk Energis forslag til genopretningen af økonomien. 

I sin strakspakke foreslår også Dansk Energi, at PSO-afgiften udfases per 1. juli i år og ikke, som allerede aftalt, først ved nytårstid 2021-2022.

”Afskaffelse eller hurtigere aftrapning af afgifter vil gøre det billigere at elektrificere sit forbrug. Det vil også mere generelt give borgerne flere penge mellem hænderne og stimulere til øget forbrug,” siger Michael Svarer. 

Elvarmeafgiften og PSO’en er eksempler på afgifter, forbrugerne kan mærke. Det er dog ikke sikkert, at forbrugerne vil bruge de sparede penge til at udskifte deres olie- eller gasfyr med en elbaseret opvarmning. Se figur 2.

”Det er en reel problematik, og det kan være, at borgerne ikke rigtig mærker det. Men virksomhederne kan mærke det, og det kan være en hjælp til dem her i krisen,” siger Michael Svarer.  

Faktaboks: Varmepumpe

CO2-afgiften er elefanten i lokalet 

Spørgsmålet om, hvordan afgifter kan påvirke mulighederne for at genoprette økonomien og samtidig skabe grøn omstilling, fører uvægerligt til en diskussion, der for alvor skiller vandene, nemlig diskussionen om en høj CO2-afgift.  

”Hvis man skal nå ambitionen om at reducere udledningen af CO2 med så meget som 70 procent, er det smartest og enklest at lægge en betydelig afgift på CO2,” siger han. 

Klimarådet foreslår, at en afgift besluttes nu og optrappes i årene frem mod 2030, så den på det tidspunkt udgør 1.500 kroner per udledt ton CO2. En så høj afgift vil angive en klar og tydelig retning for de investeringer, der skal foretages.  

Hvis afgifterne på elvarme samtidig aftrappes, kunne det i kombination med en ny CO2-afgift give et meget klart økonomisk incitament til de forbrugere, som flytter deres opvarmning fra den afgiftsbelagte olie eller gas, til el, der produceres på vindmøller og derfor ikke belægges med en CO2-afgift. 

For industrien er den høje afgift dog opskriften på at flytte produktion fra Danmark til udlandet. I de 13 klimapartnerskabers mange forslag til, hvordan Danmark kan reducere udledningerne af CO2, indgår en afgift slet ikke. 

”Lige nu er der en særlig udfordring, fordi virksomhederne er så hårdt ramt af krisen. Politikerne vil nok ikke give dem en afgift lige nu, men det kunne være fornuftigt at være klar med afgiften, når virksomhedernes omsætning er vendt tilbage,” siger Michael Svarer. 

Et udvalg med Anders Eldrup som formand arbejder lige nu på forslag til, der kan fremme udbredelsen af elbiler. Her indgår en omlægning af afgifter som for eksempel elafgiften. Udvalget skal efter planen aflevere sine anbefalinger før sommer. 

 Jens Reiermann@JReiermann

Velfærdsredaktør på Mandag Morgen. Fokuserer på sundhed, innovation, politik og velfærd. Tidligere redaktør på flere fagblade, reporter for Information samt redaktionssekretær på Orientering på P1.

LÆS MERE
Forrige artikel Merkel klar til at fordoble EU's budget Merkel klar til at fordoble EU's budget Næste artikel Slidte boligblokke er nøglen til beskæftigelse og CO2-besparelser Slidte boligblokke er nøglen til beskæftigelse og CO2-besparelser
Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

EU Kampen om demokratiet i EU går under radaren for de fleste, men der er afgørende ting på spil. I længden kan EU ikke acceptere at finansiere korruption og falske nyheder i Ungarn og Polen.

Hun skal skabe tillid

Hun skal skabe tillid

LEDELSE Nu var der endelig ved at være skabt ro på bassinkanten. Men så blussede balladen op igen. Derfor skal Merete Riisager få genskabt tilliden hurtigst muligt.

Regeringen spiller en grøn defensiv

Regeringen spiller en grøn defensiv

GRØN OMSTILLING Udspillet til en grøn skattereform viser med stadig større tydelighed en regering, der i klimapolitikken lytter mere til traditionalisterne i fagbevægelsen end til erhvervslivets grønne frontløbere. Måske kommer der slet ikke noget udspil til CO2-afgift i denne regeringsperiode. 

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU bør sikre sig langt bedre mod interessekonflikter, skriver EU’s ombudsmand i en afgørelse på en klage over valget af Blackrock som rådgiver om bæredygtig finans. Verdens største kapitalforvalter har indlysende egne interesser på spil i det område, som den nu skal rådgive kommissionen om. Men Kommissionens retningslinjer forhindrer i dag ikke, at Blackrock kan gå direkte fra lobbyist til rådgiver.  

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

LEDELSE Ledere prøver at støtte deres medarbejdere med alt fra overraskende fridage til 30 timers-uger under pandemien. Nogle gange handler det bare om at spørge ”Hvordan har du det, helt oprigtigt?”

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter. 

Coronakrisen sætter fart på it-investeringer

Coronakrisen sætter fart på it-investeringer

DIGITAL OMSTILLING Under finanskrisen faldt virksomhedernes it-investeringer, men effekten af coronakrisen er en ganske anden. Trods forventet negativt BNP på næsten fire procent i 2020 forventer danske virksomheder at investere mere end 70 milliarder kroner i it i 2020, viser en rundspørge foretaget af DI.

Set, læst og hørt: Rasmus Brandt Lassen

Set, læst og hørt: Rasmus Brandt Lassen

LEDELSE Bygningsstyrelsens direktør har set, hvor vigtigt et tætnet vandrør kan være for det amerikanske valg. Og så mener han, at en svensk professor burde komme på ungdomsuddannelsernes pensum.

Panikminister Frederiksen

Panikminister Frederiksen

LEDELSE Mette Frederiksen gør en dyd ud af sit politiske lederskab. Men handlekraften stiller særlige krav til både statsministeren og hendes øverste embedsfolk. Ellers ender det med panikløsninger.

Han skal sætte strøm til klimaministeren

Han skal sætte strøm til klimaministeren

LEDELSE Klimaminister Dan Jørgensen synes at køre på flade batterier. Lars Frelle-Petersen skal som ny departementschef i Klimaministeriet forsøge at give ministeren og klimadagsordenen ny energi.

John Wagner: Uerfarne ministre kan koste Danmark dyrt

John Wagner: Uerfarne ministre kan koste Danmark dyrt

POLITIK OG VELFÆRD Statsministre forsøger at udvise handlekraft, når de hyrer og fyrer ministre, men det svækker folkestyret og medfører ringere politiske løsninger, at mange ministre kun sidder i halvandet år. Tålmodighed og ’ministeruddannelse’ er vejen frem, skriver John Wagner.

Fra nørderi på Nørrebro til milliardintroduktion på børsen i New York

Fra nørderi på Nørrebro til milliardintroduktion på børsen i New York

DIGITAL OMSTILLING Unity er en softwarevirksomhed, der blev stiftet i en lejlighed på Nørrebro i 2004. I september i år blev virksomheden introduceret på børsen i New York med en markedsværdi på 164 milliarder kroner. Men det er de færreste danskere, der har hørt om Unity – endsige forstår, hvad de laver. 

Gamingteknologi er også på vej til din branche

Gamingteknologi er også på vej til din branche

DIGITAL OMSTILLING Spil har for længst overhalet filmindustrien på omsætning, og i de kommende år kan mange af de elementer, vi kender i spilverdenen, også blive en del af den måde, vi generelt omgås digital information på i hverdagen. Spillebranchen vil brede sig til langt mere end bare spil.

Vi skal tale mere om magt og underkastelse

Vi skal tale mere om magt og underkastelse

LEDELSE Vi skal forstå krænkelser og magtmisbrug i lyset af menneskets sociale natur. Derfor må vi tale åbent og bredt om, hvad magt gør ved både dem, der har magten, og deres omgivelser, skriver psykologerne Vibeke Lunding-Gregersen og Louise Dinesen.

Biden er ingen grøn mirakelmager

Biden er ingen grøn mirakelmager

GRØN OMSTILLING Kampen mod klimaforandringerne får et moralsk rygstød, hvis Biden som lovet melder amerikanerne tilbage i Parisaftalen på sin første arbejdsdag i Det Hvide Hus. USA skal være klimadiplomatisk modvægt til Kina og lægge pres på nogle af verdens nølende nationer. Men kun en tåbe frygter ikke de gule veste. 

Danske startups skal lære at tænke stort

Danske startups skal lære at tænke stort

DIGITAL OMSTILLING Der er opstået et stort og dynamisk miljø for startups i Danmark, godt hjulpet af offentlig støtte til den tidlige finansiering og hjælp med uddannelse i kunsten at være entreprenør. Men tag ikke fejl:  Det er stadig risikabelt at starte virksomhed, og det er de færreste, der får realiseret de store ambitioner.

Man skal løse et virkeligt problem

Man skal løse et virkeligt problem

DIGITAL OMSTILLING Af de fire startups, Mandag Morgen har fulgt gennem et år, var det Streamcrux, der havde de største planer – men det var også dem, der måtte give op. Teamet bag Streamcrux er for længst i gang med en ny startup. 

Det handler om, hvor stor din virksomhed kan tænkes at blive

Det handler om, hvor stor din virksomhed kan tænkes at blive

DIGITAL OMSTILLING Man kommer ikke langt i Silicon Valley, hvis ikke ambitionerne er store. Den lektie har startuppen Vertikal AI taget med hjem til Vejle. Det går stærkt med væksten – men der er langt til at være en unicorn. 

Vil hunde spille computerspil?

Vil hunde spille computerspil?

DIGITAL OMSTILLING Idéen bag Go Dogo er en af den slags, de færreste ville have tænkt at nogen kunne have brug for, men på den anden side: You never know. Man kunne faktisk godt forestille sig, at produktet fik et gennembrud. Foreløbig lader det dog vente på sig.