Kommer du over eller under algoritmen?

Skal vi bestemme over maskinerne, eller kommer de til at bestemme over os? Fremtiden vil blive præget af stadig stærkere og mere intelligente computere. De vil aflaste og understøtte os, og de vil komme med gode råd og anbefalinger – men de vil også kunne styre og kontrollere os.

En række af de vigtigste problemstillinger, vi står over for, kan sammenfattes i en ganske enkel figur: en kurve, der viser, hvordan teknologien med tiden kan udføre stadig mere komplekse opgaver lige så godt, som mennesker kan.         

Teknologiens udvikling er en linje, der rykker opad, og ligesom vand, der stiger, dækker stadig større, lavtliggende områder.

Login