Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Af John Wagner
Adm. direktør, tidl. politisk kommentator og generalsekretær (Konservative)

”Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren.”

”Ministeren har desværre ikke mulighed for at stille op til et interview, men skriver i en mail …”

”Hverken ministeren eller partiets ordfører ønsker at besvare spørgsmål om sagen, men ministeren forventes at give en nærmere orientering på et senere tidspunkt.”

”Ministeren henviser til det skriftlige svar og har ikke yderligere kommentarer.”

”På trods af gentagne henvendelser til ministeriet og partiets pressetjeneste har det desværre ikke været muligt at få en kommentar til sagen.”

Ja, vi hører det dagligt, denne triste tirade, hvor Radioavisens nyhedsoplæsere lakonisk oplyser, at Christiansborgreporteren ikke har kunnet få en minister i tale, hvorefter man i mangel på bedre må interviewe en journalistkollega.

Og det breder sig desværre. Fra statsminister til fagministre til politisk ordfører til regeringspartiets ordførere i øvrigt. Ja, sågar til det største oppositionsparti – og til ”den fjerde statsmagt”, pressen, når det pludselig gælder egne forhold.

For mig – som uddannet journalist og medlem af DR’s bestyrelse 2010-2014 – var det lidt tragikomisk, desillusionerende og skræmmende for nylig at høre den glimrende radiovært i ’Mennesker og Medier’, Kurt Strand, fortælle, at han uden held gentagne gange havde forsøgt at få en kommentar fra formændene og topcheferne på DR og TV 2 til Kulturministeriets utidige indgreb i disse mediers produktion, da Danmark blev lukket ned på grund af coronaen.

Det havde de ingen kommentarer til, tv-stationernes øverste ledelse, men det havde også været en overraskelse, for aldrig tidligere har vi haft så fraværende statsradiofoniledere i den kultur- og mediepolitiske debat, som vi har i disse år.

Mennesker med meningers mod

Aldrig har jeg mere end nu savnet Michael Christiansen, Jørgen Kleener, Birte Weiss, Per Stig Møller, Christian S. Nissen, Hans Jørgen Jensen, Jørgen Flindt Pedersen, Tøger Seidenfaden og Jørgen Schleimann. Ledere af kød og blod, mennesker med meninger om medier og mod til at diskutere dem offentligt.

Ligesom jeg savner den ”gamle” Mette Frederiksen, som var mindre kontrolleret end statsministeren anno 2020, forgængeren Lars Løkke Rasmussen uden filter og – ikke mindst – de nærmest totalt selvkørende Poul Schlüter og Anker Jørgensen, på godt og ondt.

Også Folketinget er blevet kedeligt uden personligheder som Johanne Schmidt Nielsen, Holger K. Nielsen, Henrik Sass Larsen, Birthe Rønn Hornbech, Søren Pind og – år tilbage – Preben Wilhjelm, Lilli Gyldenkilde, Erling Olsen, Svend Auken, Ritt Bjerregaard, Erhard Jacobsen, Uffe Ellemann-Jensen, Peter Brixtofte, Kai Dige Bach, Søren Krarup og Jesper Langballe.

Jeg har været rygende uenige med de fleste af dem, men de var gode for det danske folkestyre, fordi de fremkaldte debat og stillede som oftest op både i med- og modvind. Hvis de sagde ”ingen kommentarer”, vakte det til tider større opsigt end nok så provokerende udsagn om både dette og hint.

I dag har selvdisciplin, taktiske og strategiske overvejelser og – ikke mindst, hvad der er det stærkt betænkelige – særlige rådgivere og spindoktorer måske ikke taget magten, men overtaget styringen af magthaverne, så man næsten frygter, at det næste bliver robotter i politik.

Behov for ny magtudredning

Det er godt nok sjældent, at jeg har lyst og lejlighed til at rose Dansk Folkeparti for politiske initiativer, men Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt fortjener tak for at have fremsat beslutningsforslag (B 138) om udarbejdelse af en opdateret udgave af den såkaldte Magtudredning fra 1990’erne, som belyste folkestyrets situation ved overgangen til det 21. århundrede.

Og en af de ting, som nærmere bør belyses, er helt klart disse spindoktorers rolle og ansvar. Det begyndte lidt uskyldigt med nogle få med specifikke opgaver i relation til parti og presse, men nu er det rigtig mange, som i stadigt større udstrækning fungerer som filter mellem ministeren og embedsmændene, mellem ministeren og pressen og mellem ministeren og for eksempel interesseorganisationer.

Og i Statsministeriet sad så indtil for nylig den helt særlige rådgiver over dem alle med titel af stabschef – en titel, som vi genkender fra Det Hvide Hus i Washington, en mand med politisk indsigt, strategisk tænkning og netværk og dermed magt, som langt overskyggede de fleste ministre. Men uden ministeransvar over for Folketinget.

Udnævnelsen af en ny såkaldt stabschef – eller mangel på samme – kan genåbne debatten. Måske også internt, hvor Martin Rossen fra start var en del af statsministeriet – dengang alle var glade over den genvundne regeringsmagt – men vil de nu mere erfarne ministre finde sig i en ny stabschefs topstyring?

Retningslinjer for spindoktorer

Spindoktorer er ikke nævnt i grundloven. Den slags tænkte grundlovens fædre overhovedet ikke på. Faktisk blev begrebet først brugt i 1984 i New York Times.

Det er ikke i sig selv et fænomen, der kræver en forfatningsændring. Men det er et problem, hvis vi ikke diskuterer den slags nymodens tiltag, og hvis ikke Folketingets ledelse – præsidium og udvalget for forretningsorden – kritisk vurderer regeringens politikformulering og udøvelse af magt. Og enes om retningslinjer for for eksempel spindoktorernes og stabschefens virke i forhold til de politiske institutioner, hvis rammer er fastlagt af grundloven.

Som højesteretsdommer, tidligere professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet, Jens Peter Christensen konstaterede i Jyllands-Posten 7. juni, har en grundlovsændring formentlig lange udsigter. Det er vitterligt også svært at se den sag, der skulle kunne forene et stort og bredt folketingsflertal for en grundlovsændring og efterfølgende få den stemt hjem ved en folkeafstemning.

Måske kommer den aldrig. Og det bliver i hver fald ikke udnævnelsen af Martin Rossen og eventuel efterfølger og disses indflydelse på Mette Frederiksen, der afstedkommer det.

Men det ændrer ikke ved og forhindrer ikke, at der med jævne mellemrum er behov for et særdeles kritisk syn på, hvordan vi forvalter de grundlovsgivne personlige og politiske rettigheder og – måske ikke mindst – om vi håndterer den politiske proces og debat efter fortjeneste.

For stor afstand mellem vælgere og valgte

Jeg er – også set i coronakrisens lys og mørke – bekymret for, at der er ved at komme for stor en afstand mellem vælgere og valgte.

Medierne bærer et medansvar, fordi de ofte interesserer sig mere for konflikter mellem og i partierne end for de kompromiser, som indebærer ny lovgivning og dermed ændringer af offentlig administration og erhvervslivets vilkår og dermed borgernes livsvilkår. Således bliver vi fortløbende mindre og mindre kloge på, hvad der faktisk gælder og ikke gælder for den enkelte borgers ageren i samfundet – og dermed udmøntningen af de rettigheder, som grundloven giver os. Og politikerleden stiger!

Det gør den formentlig også, i takt med at de sociale medier, som chefredaktør Lisbeth Knudsen for nylig advarede om her i Mandag Morgen, er blevet en kampplads for både sandt og falsk, udokumenterede og veldokumenterede påstande, oplysning og vildledning. Hvor har hun, desværre, ret.

Også derfor er det vigtigt, at vi forholder os positivt kritisk til den politiske beslutningsproces, herunder Rossens og eventuel efterfølgers rolle. Det indebærer efter min mening, at vi også systematisk bør evaluere vores beslutningsproces og dermed dygtiggøre os til at håndtere nye og større politiske udfordringer.

Opret et ”evalueringsinstitut”

Hvad det angår, har jeg en gammel kæphest: Der bør oprettes et evalueringsinstitut a la Rigsrevisionen og Det Økonomiske Sekretariat til at vurdere, om større reformer og betydningsfulde lovforslag bliver gennemført på et ordentligt beslutningsgrundlag og virker efter hensigten – ikke med henblik på at finde syndebukke, men for hele tiden at blive klogere på, hvordan vi lovgiver klogt.

Hvis vi havde et sådant, ville det allerede være i gang med at evaluere coronalovgivningen. Hvad der klart ville være at foretrække, frem for at vi nu må imødese et kæmpe politisk slagsmål om, hvordan de seneste måneders helt afgørende, livsvigtige og kostbare beslutninger skal kulegraves.

Af hvem, hvordan, hvornår og med hvilket formål?

Måske ministeren har en kommentar til det på et tidspunkt …

---

Indlægget er alene udtryk for skibentens egen holdning.John Wagner

Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd. Tidligere politisk kommentator på Berlingske og generalsekretær for Det Konservative Folkeparti.

LÆS MERE
Forrige artikel 3F: Jo, flere penge får faktisk ufaglærte tilbage på skolebænken 3F: Jo, flere penge får faktisk ufaglærte tilbage på skolebænken Næste artikel En sløv grøn kickstart En sløv grøn kickstart
Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

EU Kampen om demokratiet i EU går under radaren for de fleste, men der er afgørende ting på spil. I længden kan EU ikke acceptere at finansiere korruption og falske nyheder i Ungarn og Polen.

Hun skal skabe tillid

Hun skal skabe tillid

LEDELSE Nu var der endelig ved at være skabt ro på bassinkanten. Men så blussede balladen op igen. Derfor skal Merete Riisager få genskabt tilliden hurtigst muligt.

Regeringen spiller en grøn defensiv

Regeringen spiller en grøn defensiv

GRØN OMSTILLING Udspillet til en grøn skattereform viser med stadig større tydelighed en regering, der i klimapolitikken lytter mere til traditionalisterne i fagbevægelsen end til erhvervslivets grønne frontløbere. Måske kommer der slet ikke noget udspil til CO2-afgift i denne regeringsperiode. 

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU bør sikre sig langt bedre mod interessekonflikter, skriver EU’s ombudsmand i en afgørelse på en klage over valget af Blackrock som rådgiver om bæredygtig finans. Verdens største kapitalforvalter har indlysende egne interesser på spil i det område, som den nu skal rådgive kommissionen om. Men Kommissionens retningslinjer forhindrer i dag ikke, at Blackrock kan gå direkte fra lobbyist til rådgiver.  

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

LEDELSE Ledere prøver at støtte deres medarbejdere med alt fra overraskende fridage til 30 timers-uger under pandemien. Nogle gange handler det bare om at spørge ”Hvordan har du det, helt oprigtigt?”

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter. 

Coronakrisen sætter fart på it-investeringer

Coronakrisen sætter fart på it-investeringer

DIGITAL OMSTILLING Under finanskrisen faldt virksomhedernes it-investeringer, men effekten af coronakrisen er en ganske anden. Trods forventet negativt BNP på næsten fire procent i 2020 forventer danske virksomheder at investere mere end 70 milliarder kroner i it i 2020, viser en rundspørge foretaget af DI.

Set, læst og hørt: Rasmus Brandt Lassen

Set, læst og hørt: Rasmus Brandt Lassen

LEDELSE Bygningsstyrelsens direktør har set, hvor vigtigt et tætnet vandrør kan være for det amerikanske valg. Og så mener han, at en svensk professor burde komme på ungdomsuddannelsernes pensum.

Panikminister Frederiksen

Panikminister Frederiksen

LEDELSE Mette Frederiksen gør en dyd ud af sit politiske lederskab. Men handlekraften stiller særlige krav til både statsministeren og hendes øverste embedsfolk. Ellers ender det med panikløsninger.

Han skal sætte strøm til klimaministeren

Han skal sætte strøm til klimaministeren

LEDELSE Klimaminister Dan Jørgensen synes at køre på flade batterier. Lars Frelle-Petersen skal som ny departementschef i Klimaministeriet forsøge at give ministeren og klimadagsordenen ny energi.

John Wagner: Uerfarne ministre kan koste Danmark dyrt

John Wagner: Uerfarne ministre kan koste Danmark dyrt

POLITIK OG VELFÆRD Statsministre forsøger at udvise handlekraft, når de hyrer og fyrer ministre, men det svækker folkestyret og medfører ringere politiske løsninger, at mange ministre kun sidder i halvandet år. Tålmodighed og ’ministeruddannelse’ er vejen frem, skriver John Wagner.

Fra nørderi på Nørrebro til milliardintroduktion på børsen i New York

Fra nørderi på Nørrebro til milliardintroduktion på børsen i New York

DIGITAL OMSTILLING Unity er en softwarevirksomhed, der blev stiftet i en lejlighed på Nørrebro i 2004. I september i år blev virksomheden introduceret på børsen i New York med en markedsværdi på 164 milliarder kroner. Men det er de færreste danskere, der har hørt om Unity – endsige forstår, hvad de laver. 

Gamingteknologi er også på vej til din branche

Gamingteknologi er også på vej til din branche

DIGITAL OMSTILLING Spil har for længst overhalet filmindustrien på omsætning, og i de kommende år kan mange af de elementer, vi kender i spilverdenen, også blive en del af den måde, vi generelt omgås digital information på i hverdagen. Spillebranchen vil brede sig til langt mere end bare spil.

Vi skal tale mere om magt og underkastelse

Vi skal tale mere om magt og underkastelse

LEDELSE Vi skal forstå krænkelser og magtmisbrug i lyset af menneskets sociale natur. Derfor må vi tale åbent og bredt om, hvad magt gør ved både dem, der har magten, og deres omgivelser, skriver psykologerne Vibeke Lunding-Gregersen og Louise Dinesen.

Biden er ingen grøn mirakelmager

Biden er ingen grøn mirakelmager

GRØN OMSTILLING Kampen mod klimaforandringerne får et moralsk rygstød, hvis Biden som lovet melder amerikanerne tilbage i Parisaftalen på sin første arbejdsdag i Det Hvide Hus. USA skal være klimadiplomatisk modvægt til Kina og lægge pres på nogle af verdens nølende nationer. Men kun en tåbe frygter ikke de gule veste. 

Danske startups skal lære at tænke stort

Danske startups skal lære at tænke stort

DIGITAL OMSTILLING Der er opstået et stort og dynamisk miljø for startups i Danmark, godt hjulpet af offentlig støtte til den tidlige finansiering og hjælp med uddannelse i kunsten at være entreprenør. Men tag ikke fejl:  Det er stadig risikabelt at starte virksomhed, og det er de færreste, der får realiseret de store ambitioner.

Man skal løse et virkeligt problem

Man skal løse et virkeligt problem

DIGITAL OMSTILLING Af de fire startups, Mandag Morgen har fulgt gennem et år, var det Streamcrux, der havde de største planer – men det var også dem, der måtte give op. Teamet bag Streamcrux er for længst i gang med en ny startup. 

Det handler om, hvor stor din virksomhed kan tænkes at blive

Det handler om, hvor stor din virksomhed kan tænkes at blive

DIGITAL OMSTILLING Man kommer ikke langt i Silicon Valley, hvis ikke ambitionerne er store. Den lektie har startuppen Vertikal AI taget med hjem til Vejle. Det går stærkt med væksten – men der er langt til at være en unicorn. 

Vil hunde spille computerspil?

Vil hunde spille computerspil?

DIGITAL OMSTILLING Idéen bag Go Dogo er en af den slags, de færreste ville have tænkt at nogen kunne have brug for, men på den anden side: You never know. Man kunne faktisk godt forestille sig, at produktet fik et gennembrud. Foreløbig lader det dog vente på sig.