Hjælp til samfundets svageste kan blive bedre og billigere

Per er 49 år og på kontanthjælp. Han har svært ved at få job, selvom han får massiv hjælp af kommunen. Han har tilknyttet både en kontaktperson og en mentor, får hjælp til det praktiske i eget hjem, og så går han til genoptræning efter en rygskade.

De forskellige ydelser og indsatser til Per løber op i 895.000 kr. om året. Per tilhører dermed en lille gruppe af de mest sårbare borgere, som koster kommunen mange penge hvert år. Kun 1 pct. af borgerne lægger beslag på ca. 30 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger.

[quote align="right" author="Tor Nonnegaard-Pedersen, partner Implement Consulting Group"]Ingen gør noget forkert. Alle medarbejdere gør deres bedste i forhold til deres egen faglighed og lovgivningen. Men ofte ved den ene del af kommunen ikke, hvad den anden del af kommunen gør.[/quote]

Men sådan behøver det ikke at være. For kommunerne kan spare millioner af kroner, hvis de målretter og nytænker hjælpen til de mest sårbare borgere, og samtidig kan det betyde en bedre hjælp og hverdag for personer som Per.

Det konkluderer partner i konsulentfirmaet Implement Consulting Group Tor Nonnegaard-Pedersen, som har specialiseret sig i at effektivisere kommunernes tværgående indsatser.

”Der er et betydeligt millionpotentiale i årlige driftsbesparelser og et kvalitetsløft for de tungeste borgere, hvis kommunerne evner at arbejde og tænke på tværs af siloerne, stoppe parallelle indsatser og lave mere sammenhængende forløb med fokus på den enkelte borgers behov,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Spænder ben for hinanden

Per er en opdigtet person. Men han er et typisk eksempel på en af de mange udsatte borgere, som i dag får massiv hjælp af kommunerne. Ifølge beregninger foretaget af Implement vil udgifterne til en person som Per kunne skæres ned til under det halve – 408.500 kr. om året – hvis hjælpen blev bedre koordineret på tværs af kommunen.

Når så få personer tegner sig for så stor en del af de samlede omkostninger, hænger det sammen med, at de har et omfattende og komplekst behov for hjælp, som ofte går på tværs af de forskellige forvaltninger som beskæftigelse, social, sundhed, ældre, psykiatri og handicap.

På denne måde kan de enkelte indsatser ofte overlappe hinanden. Den manglende koordination kan resultere i, at hjælpen overstiger den enkelte borgers behov. Og i de mest komplekse tilfælde kan det betyde, at de forskellige former for støtte direkte modarbejder hinanden, mener Tor Nonnegaard-Pedersen.

”Ingen gør noget forkert. Alle medarbejdere gør deres bedste i forhold til deres egen faglighed og lovgivningen. Men ofte ved den ene del af kommunen ikke, hvad den anden del af kommunen gør. Der er et betydeligt omfang af parallelle indsatser. Og nogle indsatser spænder ben for hinanden. Det nytter f.eks. ikke, at man tvinger en ledig, der er i behandling, til at stille op til et jobforløb, samtidig med at han måske er angstramt og derfor bliver slået tilbage til start,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Han erkender dog også, at det er svært for kommunerne at skabe et overblik over de mange forskellige områder, som er præget af en ekstremt kompleks lovgivning med masser af løbende justeringer og implementering af nye tiltag. Behovet for stram økonomistyring betyder også, at kommunerne helt naturligt kommer til at lukke sig om deres budgetsiloer.

Potentiale på 20-30 millioner kr.

Tor Nonnegaard-Pedersen har sammen med en kollega i Implement, partner Michael Daugbjerg, analyseret Syddjurs kommunes udgifter til de svageste borgere for at kortlægge det økonomiske potentiale ved en mere koordineret og tværfaglig indsats. Analysen er et led i projektet med DI Videnrådgiverne og FSR – Danske Revisorer.

[graph title="Potentiale for millioner" caption="Figur 1  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/4cb6d-tka_fig02_potentiale-for-millioner.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/e6666-tka_fig02_potentiale-for-millioner.png" text="Det samlede potentiale for Syddjurs skønnes at være 20-30 mio. kr."]Kilde: Implement Consulting Group. [/graph]

De konkluderer, at Syddjurs Kommune har et betydeligt økonomisk potentiale ved at optimere hjælpen til de svageste borgere.

”Vores analyse viser, at Syddjurs har et samlet effektiviseringspotentiale på 20-30 millioner kr., som kan indfries gennem en bedre koordinering og afstemning af indsatserne og samtidig sikre et kvalitetsløft,” siger Michael Daugbjerg.

Analysen viser, at 416 borgere – svarende til 1 pct. – i snit koster knap 600.000 kr. årligt eller knap 250 millioner kr. tilsammen. Og så er nogle af overførselsydelserne som f.eks. kontanthjælp og folkepension ikke talt med. Gennemsnitsalderen for disse folk er 52 år, og der er stort set lige så mange kvinder som mænd i denne gruppe.

Det samlede regnestykke viser, at de 416 borgere tegner sig for 22 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger. Konsulenterne har af tidsmæssige årsager ikke haft mulighed for at analysere udgifterne på det store familieområde samt dele af arbejdsmarkedsområdet. Hvis disse områder også kom med, vil den dyreste ene procent af borgerne løbe op i 30-32 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger, anslår Implement Consulting Group.

Borgmester i Syddjurs Kommune, Claus Wistoft (V), siger:

”Analysen peger på et betydeligt økonomisk potentiale, som vi naturligvis vil undersøge nærmere. Som Implement påpeger, er det centralt at se på, hvordan organisationen kan optimere samarbejdet på tværs af fagområderne. Vi har allerede i vores igangværende budgetanalyser et særligt fokus på det tværgående, og Implements analyse understøtter dette arbejde.”

Nyt billede af segmenter

Analysen forsøger også at indkredse grupper af de mest sårbare borgere, som har en række fælles karakteristika. Det kan f.eks. være midaldrende ufaglærte kontanthjælpsmodtagere, som har en diagnose, og som derfor er i berøring med både medarbejdere inden for beskæftigelse, sundhed, social, psykiatri og handicap.

På den måde kan analysen give et mere præcist billede af forskellige segmenter, så kommunen også har lettere ved at sætte ind med en mere målrettet og tværgående hjælp til lige præcis denne gruppe.

”Ved at isolere en gruppe på f.eks. 30 borgere, der minder om hinanden, og som koster 800.000 kr. om året i snit, har vi nu pludselig at gøre med 24 millioner kr. Kan kommunen så finde en mere effektiv måde at servicere disse folk på, som både er bedre og billigere, giver det et stort potentiale,” siger Michael Daugbjerg.

Implement Consulting Group anslår, at der blandt disse segmenter af de mest sårbare borgere i Syddjurs Kommune er et effektiviseringspotentiale på ca. 20 millioner kr.

Hvis konsulentbureauet havde haft mulighed for at dykke endnu dybere ned i tallene, vil de belært af erfaringerne fra tidligere analyser anslå, at der derudover også findes segmenter af folk inden for udsatte familier og på beskæftigelsesområdet med komplekse behov. Det vil bringe det samlede potentiale op på ca. 30 millioner kr.

Flere kommuner er ved at få øjnene op for potentialet ved at effektivisere indsatsen til de mest sårbare grupper. Implement er for øjeblikket i gang med en stor tilsvarende analyse for Halsnæs Kommune. Ifølge Tor Nonnegaard-Pedersen har flere andre kommuner vist interesse for at gå i gang med at optimere indsatsen.

Forrige artikel Tre løsninger på mere effektive kommuner Tre løsninger på mere effektive kommuner Næste artikel Innovationspust løfter dansk turisme

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Danske medier har valgt deres Trump

Danske medier har valgt deres Trump

KOMMENTAR: Den danske presse har givet Klaus Riskær Pedersen en flyvende start på hans politiske karriere. Fortsat kritik mod hans kandidatur kan ovenikøbet styrke hans chancer. Det handler om at vinde kampen om opmærksomheden, og det mestrer han.

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.