Hjælp til samfundets svageste kan blive bedre og billigere

Per er 49 år og på kontanthjælp. Han har svært ved at få job, selvom han får massiv hjælp af kommunen. Han har tilknyttet både en kontaktperson og en mentor, får hjælp til det praktiske i eget hjem, og så går han til genoptræning efter en rygskade.

De forskellige ydelser og indsatser til Per løber op i 895.000 kr. om året. Per tilhører dermed en lille gruppe af de mest sårbare borgere, som koster kommunen mange penge hvert år. Kun 1 pct. af borgerne lægger beslag på ca. 30 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger.

[quote align="right" author="Tor Nonnegaard-Pedersen, partner Implement Consulting Group"]Ingen gør noget forkert. Alle medarbejdere gør deres bedste i forhold til deres egen faglighed og lovgivningen. Men ofte ved den ene del af kommunen ikke, hvad den anden del af kommunen gør.[/quote]

Men sådan behøver det ikke at være. For kommunerne kan spare millioner af kroner, hvis de målretter og nytænker hjælpen til de mest sårbare borgere, og samtidig kan det betyde en bedre hjælp og hverdag for personer som Per.

Det konkluderer partner i konsulentfirmaet Implement Consulting Group Tor Nonnegaard-Pedersen, som har specialiseret sig i at effektivisere kommunernes tværgående indsatser.

”Der er et betydeligt millionpotentiale i årlige driftsbesparelser og et kvalitetsløft for de tungeste borgere, hvis kommunerne evner at arbejde og tænke på tværs af siloerne, stoppe parallelle indsatser og lave mere sammenhængende forløb med fokus på den enkelte borgers behov,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Spænder ben for hinanden

Per er en opdigtet person. Men han er et typisk eksempel på en af de mange udsatte borgere, som i dag får massiv hjælp af kommunerne. Ifølge beregninger foretaget af Implement vil udgifterne til en person som Per kunne skæres ned til under det halve – 408.500 kr. om året – hvis hjælpen blev bedre koordineret på tværs af kommunen.

Når så få personer tegner sig for så stor en del af de samlede omkostninger, hænger det sammen med, at de har et omfattende og komplekst behov for hjælp, som ofte går på tværs af de forskellige forvaltninger som beskæftigelse, social, sundhed, ældre, psykiatri og handicap.

På denne måde kan de enkelte indsatser ofte overlappe hinanden. Den manglende koordination kan resultere i, at hjælpen overstiger den enkelte borgers behov. Og i de mest komplekse tilfælde kan det betyde, at de forskellige former for støtte direkte modarbejder hinanden, mener Tor Nonnegaard-Pedersen.

”Ingen gør noget forkert. Alle medarbejdere gør deres bedste i forhold til deres egen faglighed og lovgivningen. Men ofte ved den ene del af kommunen ikke, hvad den anden del af kommunen gør. Der er et betydeligt omfang af parallelle indsatser. Og nogle indsatser spænder ben for hinanden. Det nytter f.eks. ikke, at man tvinger en ledig, der er i behandling, til at stille op til et jobforløb, samtidig med at han måske er angstramt og derfor bliver slået tilbage til start,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Han erkender dog også, at det er svært for kommunerne at skabe et overblik over de mange forskellige områder, som er præget af en ekstremt kompleks lovgivning med masser af løbende justeringer og implementering af nye tiltag. Behovet for stram økonomistyring betyder også, at kommunerne helt naturligt kommer til at lukke sig om deres budgetsiloer.

Potentiale på 20-30 millioner kr.

Tor Nonnegaard-Pedersen har sammen med en kollega i Implement, partner Michael Daugbjerg, analyseret Syddjurs kommunes udgifter til de svageste borgere for at kortlægge det økonomiske potentiale ved en mere koordineret og tværfaglig indsats. Analysen er et led i projektet med DI Videnrådgiverne og FSR – Danske Revisorer.

[graph title="Potentiale for millioner" caption="Figur 1  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/4cb6d-tka_fig02_potentiale-for-millioner.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/e6666-tka_fig02_potentiale-for-millioner.png" text="Det samlede potentiale for Syddjurs skønnes at være 20-30 mio. kr."]Kilde: Implement Consulting Group. [/graph]

De konkluderer, at Syddjurs Kommune har et betydeligt økonomisk potentiale ved at optimere hjælpen til de svageste borgere.

”Vores analyse viser, at Syddjurs har et samlet effektiviseringspotentiale på 20-30 millioner kr., som kan indfries gennem en bedre koordinering og afstemning af indsatserne og samtidig sikre et kvalitetsløft,” siger Michael Daugbjerg.

Analysen viser, at 416 borgere – svarende til 1 pct. – i snit koster knap 600.000 kr. årligt eller knap 250 millioner kr. tilsammen. Og så er nogle af overførselsydelserne som f.eks. kontanthjælp og folkepension ikke talt med. Gennemsnitsalderen for disse folk er 52 år, og der er stort set lige så mange kvinder som mænd i denne gruppe.

Det samlede regnestykke viser, at de 416 borgere tegner sig for 22 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger. Konsulenterne har af tidsmæssige årsager ikke haft mulighed for at analysere udgifterne på det store familieområde samt dele af arbejdsmarkedsområdet. Hvis disse områder også kom med, vil den dyreste ene procent af borgerne løbe op i 30-32 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger, anslår Implement Consulting Group.

Borgmester i Syddjurs Kommune, Claus Wistoft (V), siger:

”Analysen peger på et betydeligt økonomisk potentiale, som vi naturligvis vil undersøge nærmere. Som Implement påpeger, er det centralt at se på, hvordan organisationen kan optimere samarbejdet på tværs af fagområderne. Vi har allerede i vores igangværende budgetanalyser et særligt fokus på det tværgående, og Implements analyse understøtter dette arbejde.”

Nyt billede af segmenter

Analysen forsøger også at indkredse grupper af de mest sårbare borgere, som har en række fælles karakteristika. Det kan f.eks. være midaldrende ufaglærte kontanthjælpsmodtagere, som har en diagnose, og som derfor er i berøring med både medarbejdere inden for beskæftigelse, sundhed, social, psykiatri og handicap.

På den måde kan analysen give et mere præcist billede af forskellige segmenter, så kommunen også har lettere ved at sætte ind med en mere målrettet og tværgående hjælp til lige præcis denne gruppe.

”Ved at isolere en gruppe på f.eks. 30 borgere, der minder om hinanden, og som koster 800.000 kr. om året i snit, har vi nu pludselig at gøre med 24 millioner kr. Kan kommunen så finde en mere effektiv måde at servicere disse folk på, som både er bedre og billigere, giver det et stort potentiale,” siger Michael Daugbjerg.

Implement Consulting Group anslår, at der blandt disse segmenter af de mest sårbare borgere i Syddjurs Kommune er et effektiviseringspotentiale på ca. 20 millioner kr.

Hvis konsulentbureauet havde haft mulighed for at dykke endnu dybere ned i tallene, vil de belært af erfaringerne fra tidligere analyser anslå, at der derudover også findes segmenter af folk inden for udsatte familier og på beskæftigelsesområdet med komplekse behov. Det vil bringe det samlede potentiale op på ca. 30 millioner kr.

Flere kommuner er ved at få øjnene op for potentialet ved at effektivisere indsatsen til de mest sårbare grupper. Implement er for øjeblikket i gang med en stor tilsvarende analyse for Halsnæs Kommune. Ifølge Tor Nonnegaard-Pedersen har flere andre kommuner vist interesse for at gå i gang med at optimere indsatsen.

Forrige artikel Tre løsninger på mere effektive kommuner Tre løsninger på mere effektive kommuner Næste artikel Innovationspust løfter dansk turisme
Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.