Hjælp til samfundets svageste kan blive bedre og billigere

Per er 49 år og på kontanthjælp. Han har svært ved at få job, selvom han får massiv hjælp af kommunen. Han har tilknyttet både en kontaktperson og en mentor, får hjælp til det praktiske i eget hjem, og så går han til genoptræning efter en rygskade.

De forskellige ydelser og indsatser til Per løber op i 895.000 kr. om året. Per tilhører dermed en lille gruppe af de mest sårbare borgere, som koster kommunen mange penge hvert år. Kun 1 pct. af borgerne lægger beslag på ca. 30 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger.

[quote align="right" author="Tor Nonnegaard-Pedersen, partner Implement Consulting Group"]Ingen gør noget forkert. Alle medarbejdere gør deres bedste i forhold til deres egen faglighed og lovgivningen. Men ofte ved den ene del af kommunen ikke, hvad den anden del af kommunen gør.[/quote]

Men sådan behøver det ikke at være. For kommunerne kan spare millioner af kroner, hvis de målretter og nytænker hjælpen til de mest sårbare borgere, og samtidig kan det betyde en bedre hjælp og hverdag for personer som Per.

Det konkluderer partner i konsulentfirmaet Implement Consulting Group Tor Nonnegaard-Pedersen, som har specialiseret sig i at effektivisere kommunernes tværgående indsatser.

”Der er et betydeligt millionpotentiale i årlige driftsbesparelser og et kvalitetsløft for de tungeste borgere, hvis kommunerne evner at arbejde og tænke på tværs af siloerne, stoppe parallelle indsatser og lave mere sammenhængende forløb med fokus på den enkelte borgers behov,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Spænder ben for hinanden

Per er en opdigtet person. Men han er et typisk eksempel på en af de mange udsatte borgere, som i dag får massiv hjælp af kommunerne. Ifølge beregninger foretaget af Implement vil udgifterne til en person som Per kunne skæres ned til under det halve – 408.500 kr. om året – hvis hjælpen blev bedre koordineret på tværs af kommunen.

Når så få personer tegner sig for så stor en del af de samlede omkostninger, hænger det sammen med, at de har et omfattende og komplekst behov for hjælp, som ofte går på tværs af de forskellige forvaltninger som beskæftigelse, social, sundhed, ældre, psykiatri og handicap.

På denne måde kan de enkelte indsatser ofte overlappe hinanden. Den manglende koordination kan resultere i, at hjælpen overstiger den enkelte borgers behov. Og i de mest komplekse tilfælde kan det betyde, at de forskellige former for støtte direkte modarbejder hinanden, mener Tor Nonnegaard-Pedersen.

”Ingen gør noget forkert. Alle medarbejdere gør deres bedste i forhold til deres egen faglighed og lovgivningen. Men ofte ved den ene del af kommunen ikke, hvad den anden del af kommunen gør. Der er et betydeligt omfang af parallelle indsatser. Og nogle indsatser spænder ben for hinanden. Det nytter f.eks. ikke, at man tvinger en ledig, der er i behandling, til at stille op til et jobforløb, samtidig med at han måske er angstramt og derfor bliver slået tilbage til start,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Han erkender dog også, at det er svært for kommunerne at skabe et overblik over de mange forskellige områder, som er præget af en ekstremt kompleks lovgivning med masser af løbende justeringer og implementering af nye tiltag. Behovet for stram økonomistyring betyder også, at kommunerne helt naturligt kommer til at lukke sig om deres budgetsiloer.

Potentiale på 20-30 millioner kr.

Tor Nonnegaard-Pedersen har sammen med en kollega i Implement, partner Michael Daugbjerg, analyseret Syddjurs kommunes udgifter til de svageste borgere for at kortlægge det økonomiske potentiale ved en mere koordineret og tværfaglig indsats. Analysen er et led i projektet med DI Videnrådgiverne og FSR – Danske Revisorer.

[graph title="Potentiale for millioner" caption="Figur 1  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/4cb6d-tka_fig02_potentiale-for-millioner.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/e6666-tka_fig02_potentiale-for-millioner.png" text="Det samlede potentiale for Syddjurs skønnes at være 20-30 mio. kr."]Kilde: Implement Consulting Group. [/graph]

De konkluderer, at Syddjurs Kommune har et betydeligt økonomisk potentiale ved at optimere hjælpen til de svageste borgere.

”Vores analyse viser, at Syddjurs har et samlet effektiviseringspotentiale på 20-30 millioner kr., som kan indfries gennem en bedre koordinering og afstemning af indsatserne og samtidig sikre et kvalitetsløft,” siger Michael Daugbjerg.

Analysen viser, at 416 borgere – svarende til 1 pct. – i snit koster knap 600.000 kr. årligt eller knap 250 millioner kr. tilsammen. Og så er nogle af overførselsydelserne som f.eks. kontanthjælp og folkepension ikke talt med. Gennemsnitsalderen for disse folk er 52 år, og der er stort set lige så mange kvinder som mænd i denne gruppe.

Det samlede regnestykke viser, at de 416 borgere tegner sig for 22 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger. Konsulenterne har af tidsmæssige årsager ikke haft mulighed for at analysere udgifterne på det store familieområde samt dele af arbejdsmarkedsområdet. Hvis disse områder også kom med, vil den dyreste ene procent af borgerne løbe op i 30-32 pct. af de kommunale velfærdsomkostninger, anslår Implement Consulting Group.

Borgmester i Syddjurs Kommune, Claus Wistoft (V), siger:

”Analysen peger på et betydeligt økonomisk potentiale, som vi naturligvis vil undersøge nærmere. Som Implement påpeger, er det centralt at se på, hvordan organisationen kan optimere samarbejdet på tværs af fagområderne. Vi har allerede i vores igangværende budgetanalyser et særligt fokus på det tværgående, og Implements analyse understøtter dette arbejde.”

Nyt billede af segmenter

Analysen forsøger også at indkredse grupper af de mest sårbare borgere, som har en række fælles karakteristika. Det kan f.eks. være midaldrende ufaglærte kontanthjælpsmodtagere, som har en diagnose, og som derfor er i berøring med både medarbejdere inden for beskæftigelse, sundhed, social, psykiatri og handicap.

På den måde kan analysen give et mere præcist billede af forskellige segmenter, så kommunen også har lettere ved at sætte ind med en mere målrettet og tværgående hjælp til lige præcis denne gruppe.

”Ved at isolere en gruppe på f.eks. 30 borgere, der minder om hinanden, og som koster 800.000 kr. om året i snit, har vi nu pludselig at gøre med 24 millioner kr. Kan kommunen så finde en mere effektiv måde at servicere disse folk på, som både er bedre og billigere, giver det et stort potentiale,” siger Michael Daugbjerg.

Implement Consulting Group anslår, at der blandt disse segmenter af de mest sårbare borgere i Syddjurs Kommune er et effektiviseringspotentiale på ca. 20 millioner kr.

Hvis konsulentbureauet havde haft mulighed for at dykke endnu dybere ned i tallene, vil de belært af erfaringerne fra tidligere analyser anslå, at der derudover også findes segmenter af folk inden for udsatte familier og på beskæftigelsesområdet med komplekse behov. Det vil bringe det samlede potentiale op på ca. 30 millioner kr.

Flere kommuner er ved at få øjnene op for potentialet ved at effektivisere indsatsen til de mest sårbare grupper. Implement er for øjeblikket i gang med en stor tilsvarende analyse for Halsnæs Kommune. Ifølge Tor Nonnegaard-Pedersen har flere andre kommuner vist interesse for at gå i gang med at optimere indsatsen.

,

Forrige artikel Tre løsninger på mere effektive kommuner Tre løsninger på mere effektive kommuner Næste artikel Innovationspust løfter dansk turisme
B&O gør elektronik langtidsholdbart

B&O gør elektronik langtidsholdbart

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021? 

Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

GRØN OMSTIlLLING Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

POLITIK OG VELFÆRD For de i forvejen velbjergede danskere var 2020 et lidt begivenhedsløst år fyldt med hjemmearbejde, boomende aktieporteføljer og ekstra værdi på villaen. Andre vil huske året som et trist deja-vu – ufaglærte og udsatte blev endnu en gang ramt hårdest, også selv om politikernes krisehjælp afværgede de største katastrofer.  

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

GRØN OMSTILLING Vi er endnu langt fra at realisere de omfattende adfærdsændringer, som er en forudsætning for opfyldelsen af Parisaftalen. “CO2-afgift og mærkeordninger er de vigtigste virkemidler for at lykkes,” siger Bente Halkier, adfærdsforsker og medlem af Klimarådet.