Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

Danmarks 13 klimapartnerskaber har 13 af Danmarks førende topdirektører som formænd. De afleverede i 2020 omfangsrige rapporter til regeringen. Men det kneb med offentlighedens opmærksomhed om rapporterne, der var fulde af konkrete politikforslag og drevet af betydeligt engagement fra erhvervslederne, der som resten af Danmark for alvor er sprunget på den grønne bølge.

I anledning af at Mandag Morgen i denne uge afslutter sin gennemgang af de 13 partnerskaber, har vi bedt  klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, der også er vikarierende erhvervsminister, om at svare på nogle af de spørgsmål og kritikpunkter, der rejses i denne uges udgave af ugebrevet.

Login