Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder har sat klimabarren højt. Endnu højere end de fleste af de øvrige 12 klimapartnerskaber. I 2030 skal partnerskabets virksomheder være klimaneutrale, lyder ambitionen. Og partnerskabet har med kendt teknologi fundet vejen til at reducere CO2-udslippet med 95 procent i forhold til 1990-niveauet.

Men det er jo altid lettere sagt end gjort. Og udfordringen er nu at få de høje ambitioner realiseret gennem de 12.500 produktionsvirksomheder, som partnerskabet dækker over. For selv om man skal lede længe for at finde en virksomhed, der i denne tid tør indrømme, at de ikke står bag den grønne dagsorden, så er prioriteterne, når det kommer til stykket, ofte rettet mod den daglige drift – at få lavet nogle produkter og få dem solgt.

Login