MM Netværk | Sundhedsinnovation: Fremtidens sundhed kræver nye løsninger

Andreas Bay-Larsen

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, som de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager.

Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere.

Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan.

I dette netværk kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Netværkets faste mødeleder er projektchef i Tænketanken Mandag Morgen Iben Berg Hougaard.

Programmet for 2017-2018 er nu på plads og kan læses nedenfor.

 

Potentialerne i den digitale revolution af sundhedsområdet

Peder Jest, lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital og leder af det velfærdsteknologiske forskningsprojekt Patient@home

Hvilke muligheder skaber den digitale transformation for at realisere de politiske mål om bedre og mere sundhed for pengene? Og er den en del af svaret på, hvordan vi håndterer det stadigt stigende udgiftspres og rekrutteringsudfordringer i sundhedssektoren? De spørgsmål giver lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital, Peder Jest, sit bud på ved netværkets første møde, hvor vi ligeledes snakker om, hvilke dimensioner af innovation på sundhedsområdet, vi gerne vil udforske sammen.

Børsbygningen, torsdag 28. september 2017 kl. 09.00-12.00 

 

Hvordan forandrer de nye digitale teknologier virksomhedernes produkter?

 

Christian Kanstrup, SVP Strategy, Access & Marketing i Novo Nordisk

Hvordan bruger en etableret kommerciel aktør som Novo Nordisk de nye digitale teknologier i deres produktudvikling? Hvilken betydning har det for samspillet med kunderne? Og hvilke nye perspektiver tegner den teknologiske udvikling for samarbejdet med den offentlige sundhedssektor? Senior Vice President for Strategy, Access & Marketing i Novo Nordisk Christian Kanstrup fortæller om betydningen af de nye digitale teknologier for Novo Nordisk.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 13. december 2017 kl. 09.00-12.00 

 

Besøg fra ministeriet

Oplægsholder ikke bekræftet

Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen menes at være på trapperne med deres anbefalinger for et mere effektivt sammenhænge sundhedsvæsen. Hvordan vil ministeriet følge op på anbefalingerne? Og hvordan står det til med innovationen og skabelsen af en forbedringskultur i sundhedsvæsenet?

Børsbygningen, fredag 2. marts 2018 kl. 09.00-12.00 

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, torsdag 24. maj 2018


   

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, Jens Winther Jensen, direktør i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram og Anette Birck, direktør for Copenhagen Health Innovation


Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm, hvor vi samler op på forløbet og medlemmernes bidrag som helhed. Hvad har vi lært, hvad er fremtidsperspektiverne, og hvad kan vi bruge hinanden til?

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på området. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Indlæg ved Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen
Bedre sundhed til danskerne gennem brug af data, en stærkere digital sammenhæng i sundhedsvæsenet og øget sikkerhed i håndtering af sundhedsdata var nogle af pejlemærkerne i Sundhedsdatastyrelsens Strategi 2020. Direktør for styrelsen, Lisbeth Nielsen, fortæller om barrierer og muligheder for udnyttelse af sundhedsdata, arbejdet med at sikre borgernes sundhedsdata og hvilke sundhedsteknologier hun mener, der skal satses på.
Fælles frokost
Indlæg ved Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Hvad er kvalitet i sundhedsvæsenet i dag og i den fremtid, vi kigger ind i? Hvordan hænger kvalitetsarbejdet sammen med behovet for øget innovation? Og hvordan udnytter sundhedssektoren de muligheder for kvalitetsudvikling, der ligger i den viden og de data, som borgerne selv genererer og indsamler, bl.a. vha. diverse digitale sundhedsløsninger som apps? Jens Winther Jensen deler sine perspektiver på, hvor kvalitetsudviklingen er på vej hen i den danske sundhedssektor.
Indlæg ved Anette Birck, direktør for Copenhagen Health Innovation
Læger og sygeplejersker i sundhedssektoren har allerede fået selskab af de første robotter, men det er næppe de eneste nye kompetencer, der skal tilføres sektoren i de kommende år. Hvilke kompetencer er der brug for i fremtidens sundhedssektor? Hvordan bliver de sundhedsprofessionelle forberedt bedst muligt på fremtiden, og hvordan inddrager vi dem i udviklingen af et mere entreprenant og innovationsfokuseret mindset? Direktør i Copenhagen Health Innovation Anette Birck vil fortælle om, hvordan man ved at bringe praktikere, forskere, studerende og industri sammen vil klæde fremtidens sundhedsprofessionelle på.
Middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem
Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 24. maj 2018 inkl. overnatning 

 
 

Sundhedsvæsenet i år 2050?

 

Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center

Sammen med offentlige og private nøgleaktører på sundhedsområdet skaber fremtidsforskere, scenariebyggere og Dansk Design Center en række visuelle fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet i år 2050. Projektet hedder ’Boxing Future Health’ og undersøger, hvordan vi bedst forbereder os på forskellige fremtider, hvad enten det gælder sygehusbyggeri, uddannelse af læger, medicinsk forskning eller udvikling af medico-udstyr. Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center, tager os med ud i fremtiden og fortæller om Boxing Future Health ved dagens møde.

Børsbygningen, tirsdag 28. august 2018 kl. 09.00-12.00 

 
Med forbehold for ændringer

 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu