Ny undersøgelse: Verdensmål giver nye flasker til gammel vin

Hver fjerde virksomhed arbejder med konkrete verdensmål. Men de bruger dem til at italesætte det, der allerede sker – ikke til at skabe forandring, viser ny undersøgelse.   

MM Special: Verdensmålene - godhed og big business

Ni ud af ti danske virksomheder, der allerede i dag arbejder med bæredygtighed, er også klar til at arbejde med FN’s verdensmål. Og hver fjerde virksomhed har allerede identificeret det eller de verdensmål, der er relevante for dem at arbejde med.

Det viser en helt ny undersøgelse fra FN Global Compact i Danmark, der har undersøgt holdning og status på verdensmålene blandt de 340 danske virksomheder og organisationer, der har tilsluttet sig principperne for FN Global Compact. I alt medvirker 100 virksomheder.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ for dansk erhvervsliv, da tilslutningen til Global Compact giver en overvægt af positive respondenter, som allerede er sporet ind på bæredygtighed som forretningsdriver.

Men selv om den ikke giver et fyldestgørende billede af, hvordan dansk erhvervsliv har taget FN’s verdensmål til sig, er det indtil videre en af de bedste indikatorer, vi har på datasiden i forhold til, hvordan danske virksomheder har taget målene til sig, lyder det fra Sara Krüger Falk, der er seniorchefkonsulent i Dansk Industri og Global Compacts nationale kontaktpunkt i Danmark.

”Kun 12 pct. af alle danskere kender til verdensmålene. Derfor mener jeg, det er positivt, at så mange af de virksomheder, der allerede arbejder med bæredygtighed, har blik for at bruge verdensmålene i deres forretning,” siger hun.

Ifølge Sara Krüger Falk er det både de helt store virksomheder og de mindre og mellemstore selskaber, der har taget målene til sig. Og især de store skæver nu til verdensmålene, når de laver deres CSR-rapportering. De adspurgte virksomheder i undersøgelsen angiver også, at de allerede er erfarne udi at arbejde i partnerskaber, hvilket er en væsentlig del af budskabet i verdensmålene. Næsten en tredjedel af virksomhederne mener, at verdensmålene er et godt afsæt for at kommunikere om forretningen og om deres handlinger og løsninger til gavn for selskabets omdømme. Virksomhederne vurderer også, at verdensmålene fungerer som et fælles sprog, der kan bruges både globalt og internt og eksternt.

Ifølge Sara Krüger Falk bruger de fleste virksomheder dog primært verdensmålene til at skabe en ny fortælling om det, de allerede gør. Hun håber, at næste skridt bliver, at verdensmålene også bliver pejlemærker for forandring og til at ruste virksomhederne bedre til fremtiden.

”Det kan være relevant at bruge målene til at se på risici og muligheder i forhold til eksempelvis vandforbrug eller råvarer som aluminium, te og kakao, der er truet af klimaforandringer. Målene bør være afsæt for, at man engagerer sig mere i sin værdikæde og bruger målene til at skabe forandring,” siger Sara Krüger Falk.

På udfordringssiden peger virksomhederne selv på, at det er svært og ressourcekrævende at komme i gang med at arbejde med verdensmålene. De finder det også svært at relatere målene til forretningen og indarbejde dem i virksomhedens strategi. Endelig peger størstedelen af de adspurgte virksomheder på, at der er behov for mere engagement fra topledelse og bestyrelse til at arbejde med målene. Kun 2 pct. af de adspurgte nævner bestyrelsen som driver af virksomhedens arbejde med verdensmålene.

LÆS OGSÅ: Erhvervslivet kæmper med at finde forretning i FN-mål

Forrige artikel Danmark som Europas førende iværksætternation Danmark som Europas førende iværksætternation Næste artikel Tech-virksomhed vil kurere kurérbranchens udfordringer Tech-virksomhed vil kurere kurérbranchens udfordringer