Regeringen forbereder socialpolitisk gennembrud

Med et lovforslag om etablering af Den Sociale Investeringsfond vil regeringen bane vej for nye måder at løse sociale problemer på. Fonden kan kickstarte sociale investeringer som aldrig før, siger tilhængere, mens skeptikere frygter privatisering af sociale indsatser.

For mange danskere bruger amerikanere store ord. Det gælder også, når de skal beskrive arbejdet med sociale obligationer, hvor f.eks. en kommune udpeger et socialt problem, og private investorer så finansierer den sociale indsats, der skal løse problemet. Denne nye tilgang betegner visse amerikanske aktører som en ’revolution’.

Når regeringen efter alt at dømme får vedtaget sit lovforslag om Den Sociale Investeringsfond, bliver Danmark det 20. land i verden, der åbner op for brugen af sociale obligationer. Se figur 1.

Login