Slagsmålet om Statsministeriet er dansk politik når det er værst

KOMMENTAR: Hvis ’de gamle partier’ vil det bedste for Danmark, skal de reflektere grundigt over, hvordan magt og indflydelse nu engang bedst udøves. Ellers kan vigtige spørgsmål blive afgjort af en lille gruppe mennesker, som kun få har stemt på.

Dansk politik det seneste halve til hele år op til årets folketingsvalg er en forfærdelig oplevelse – politik, når det værst.

Hvis det ’bare’ var den skingre tone, som pludselig præger mange diskussioner, var det til at leve med. Og at regerings- og folketingsarbejdet i stigende grad bliver uproduktivt, gør såmænd heller ikke noget. Formentlig er det et flertal af både borgerne og virksomhederne, som foretrækker perioder uden de store forandringer.

Det værste er, at alle politiske udtalelser, udspil og reaktioner bliver taktisk bestemte og bærer præg af overhovedet ikke at være velforberedte.

Tag regeringens udspil til en reform af sundhedsvæsenet og afskaffelse af helligdagslovgivningen som eksempler – eller oppositionens forslag til differentieret pensionsalder. Tænk, hvis hensigterne med disse forslag havde nydt fremme via et godt, gammeldags kommissionsarbejde med relevante aktører! Ja, tænk, hvis de dog i det mindste havde været lige så godt forberedt og underbygget som Enhedslistens forslag til Klimaplan 2030. Tankevækkende konstatering, ja!

Dertil kommer, at selve kampen om regeringsmagten – statsministerposten – bliver så altafgørende, at den tilsidesætter al sund fornuft. Tænk, hvis det forfærdelige skulle ske, at man ikke får regeringsmagten.

Problemet er, at det i sidste ende er os alle, der betaler prisen, hvis forudsætningen for regeringsdannelse bliver indrømmelser, som ligger langt ud over al anstændighed i forhold til afgivne valgløfter, økonomisk ansvarlighed, tiltrådte konventioner eller aktiv deltagelse i EU-samarbejdet.

Få mandater kan få stor indflydelse

Mange måneders meningsmålinger tyder på et ’rødt’ flertal, men Venstre har tidligere præsteret en flot slutspurt, og målingerne har en tendens til at undervurdere Dansk Folkeparti.

Valget er altså åbent – og vil sandsynligvis blive afgjort af størrelsen af stemmespild. Det kan således blive afgørende, om Nye Borgerlige formår at passere spærregrænsen på to procent og få fire eller flere mandater. Et endnu mere kaotisk scenarie er, at Nye Borgerliges frontfigur, Pernille Vermund, og/eller partiet Klaus Riskær Pedersen kommer i Folketinget med det afgørende 90. mandat.

Det sidste kan faktisk lade sig gøre, selv om partiet ikke får to procent af stemmerne. Pernille Vermund og Klaus Riskær Pedersen kan komme i Folketinget i kraft af en af de to andre muligheder: enten et kredsmandat, eller fordi deres partier i mindst to af de tre hovedområder – Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland – opnår mindst lige så mange stemmer som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i området er afgivet pr. kredsmandat.

Det vil i givet fald ikke blive første gang, at et enkelt mandat på grundlag af ganske få stemmer afgør, hvem der får regeringsmagten. Det var for eksempel tilfældet i 1971, da et grønlandsk mandat (Moses Olsen) afgjorde det, og i 1998, da det var et færøsk mandat (Jóannes Eidesgaard), som blev ’tungen på vægtskålen’. 

Det var dengang, Venstres daværende formand, Uffe Ellemann-Jensen, aftenen før valget fik sagt, at ”den er hjemme”, men hvor det alligevel lykkedes for den socialdemokratiske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, at fortsætte med støtte af det afgørende færøske mandat, som tilfaldt en socialdemokrat med 176 stemmers overvægt.

Så er spørgsmålet, om Lars Løkke Rasmussen vil lade sig nøje med et parlamentarisk grundlag, der foruden et slidt Venstre, et fortsat beskedent Det Konservative Folkeparti og måske to nederlagspartier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, også bliver afhængigt af Pernille Vermund og/eller Riskær Pedersen.

Det eneste ansvarlige, Venstres leder kan gøre i den situation, er at tage en alvorlig samtale med Radikales Morten Østergaard om de parlamentariske muligheder, og at Morten Østergaard kender sin besøgelsestid. Spørgsmålet er, om Kristian Thulesen Dahl vil tillade det. Det vil han måske hverken i første eller anden omgang, men han kan se til Sverige, og hvad der dér skete fire måneder efter valget.

Politik er alvor

Hvis ikke ’de gamle partier’ moderniserer deres tilgang til den politiske proces, og hvis ikke især Venstre og Socialdemokratiet skruer ned for slagsmålet om Statsministeriet, så vil Enhedslisten, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige eller Klaus Riskær Pedersen få indflydelse langt ud over, hvad mandaterne berettiger til.

Og så kan Dansk Folkeparti glemme drømmene om både ministerposter og om at indtage Radikales traditionelle rolle som tungen på vægtskålen i dansk politik.

Politikerne kan begynde med at anlægge en ny tone. Med det mener jeg først og fremmest, at vi skal have mistænkeliggørelsen og de mange forsøg på karaktermord ud af dansk politik. Det er og bliver partipolitikernes opgave at tage problemerne alvorligt, få dem klarlagt og komme med løsningsforslag.

Alt for ofte glemmer man både at klarlægge og fremlægge mulige løsninger som forslag. Man overdriver problemet og kræver ultimative, ofte symbolske løsninger. Markeringer synes vigtigere end resultater – og i hvert fald vigtigere end kompromiser. Den politiske kultur er ikke sund. Der kæmpes som aldrig før om en magt, som måske aldrig har været mindre.

Umiddelbart havde det nok været bedre for dansk politik med et valg i september 2018, inden den snart forløbne folketingssamling alligevel blev ødelagt. Men på den anden side kan vi jo også håbe på, at det seneste halve år giver både partierne og vælgerne stof til eftertanke.

Det er altså ikke ligegyldigt, hvem man stemmer ind i Folketinget, og om de pågældende partier i realiteten har både evnen og viljen til det nødvendige samarbejde for at løse reelle problemer. Politik er ikke for sjov!

---

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.John Wagner

Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd. Tidligere politisk kommentator på Berlingske og generalsekretær for Det Konservative Folkeparti.

LÆS MERE
Forrige artikel "Jeg bliver holdt ansvarlig for min økonomiske bundlinje – ikke for verdensmålene" Næste artikel Er du selvsikker som leder – eller måske for selvsikker? Er du selvsikker som leder – eller måske for selvsikker?

Europa står foran et historisk skæbnevalg

Europa står foran et historisk skæbnevalg

Valget til Europa-Parlamentet 26. maj er det vigtigste nogensinde, fordi EU er under pres både internt og eksternt. Mens Brexit-processen har ført til voldsom kritik af Underhuset i London, har Europa-Parlamentet forvandlet sig fra et Mickey Mouse-Parlament til en central aktør i europæisk politik og en lovgivende forsamling med global rækkevidde.

Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Fløjpartierne med EU-skepsis på plakaten bliver stærkere i Europa-Parlamentet ved det kommende valg. Det kan i yderste konsekvens ramme centrale EU-politikker. Men også den liberale midte kommer til at stå stærkere.

EU er afgørende for danske klimaambitioner

EU er afgørende for danske klimaambitioner

Europa-Parlamentet spiller i en nøglerolle i EU’s kollektive klimapolitik – som også fastlægger Danmarks nationale klimamål. Derfor er grøn omstilling et kerneområde for alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Fort Europa er ikke længere et skræmmebillede

Fort Europa er ikke længere et skræmmebillede

Udlændingepolitikken har siden 2015 været det mest eksplosive tema i europæisk politik. EU har gennem aftaler med tredjelande og oprustet grænsekontrol reduceret antallet af illegale indvandrere, men der er fortsat ikke enighed om en fælles asyl- og indvandringspolitik.

Skat får central rolle i EP-valg

Skat får central rolle i EP-valg

Skattepolitikken er det sidste politikområde, hvor medlemslandene har fuld vetoret. Men Europa-Parlamentet har fået en vigtig skattepolitisk rolle – ikke mindst i kraft af konkurrencekommissær Margrethe Vestagers fokus på, hvordan national skattepolitik forvrider konkurrencen i EU.

Set, læst og hørt: Knud Aarup

Set, læst og hørt: Knud Aarup

Mandag Morgen har bedt Knud Aarup om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet 'Parasitterne' på Aarhus Teater og en bog om en kærlighedshistorie fra Auschwitz.

Lars Løkke udsteder garanti mod sygehuslukninger

Lars Løkke udsteder garanti mod sygehuslukninger

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lover i et stort interview med Mandag Morgen om sundhedsreformen flere penge til sundhed, øget inddragelse af patienter i beslutningerne og flere hårde prioriteringer med oprettelsen af nyt behandlingsråd. Han freder de 21 akutsygehuse og ændrer sin fortælling af reformens konsekvenser. 

Erhvervslivet og Mette Frederiksen i ny alliance

Erhvervslivet og Mette Frederiksen i ny alliance

KOMMENTAR: Danmarks rolle som grøn frontløber er alvorlig truet. Men løsningen ligger måske i et potentielt parløb mellem erhvervslivet og Socialdemokratiet, vurderer Erik Rasmussen på baggrund af en konference, hvor Mette Frederiksen og virksomhederne fandt sammen om klimaet.

Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles

Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles

ANALYSE: Det britiske parlaments beslutning om at bede om en udskydelse af landets exit fra EU giver startskuddet til en ny nervekrig, både i Westminster og på et EU-topmøde 21. marts. Trods det ene nederlag efter det andet har Theresa May stadig ikke opgivet at skræmme modstanderne i sit eget parti til at stemme for sin Brexit-aftale.

Sådan vil et britisk 'no deal'-scenarie se ud for Danmark

Sådan vil et britisk 'no deal'-scenarie se ud for Danmark

Virksomheder og myndigheder i Storbritannien og resten af Europa er i fuld gang med at forberede sig på scenariet uden en Brexit-aftale den 29. marts. Et ’no deal’-scenarie byder især på nye toldafgifter, administrative byrder og tvivl om godkendelser.

Nej tak til konkurrerende e-bokse

Nej tak til konkurrerende e-bokse

KOMMENTAR: Staten risikerer at ramme sig selv i nakken på flere måder ved udbud af en digital postløsning. Det er vigtig og velfungerende fælles infrastruktur, der nu sættes i udbud. Og fordi vi alle er medejere af e-Boks gennem statens ejerskab af Post Nord, så vil tab af indtægter til det fælles system i sidste ende koste staten – og dermed skatteyderne – dyrt.

Værdier er nu engang det bedste styringsredskab

Værdier er nu engang det bedste styringsredskab

KOMMENTAR: Det er aldrig nemt at vende sin organisations tænkning på hovedet. I Aarhus Kommune arbejder vi på at vende det hele fra en indefra-og-ud-tankegang til en udefra-og-ind-tankegang. Det kræver tydelige værdier, nye begreber og – naturligvis – reformer.

Bare gå efter manden

Bare gå efter manden

KOMMENTAR: Det personlige og det forretningsmæssige kan ikke skilles ad. For hvem vil følge en retning, der ikke er sat af et rigtigt menneske, en, der både kan tage ansvar for succes og fejltagelser? Dagens ledelsesskribent giver sit bud på, hvordan personligt lederskab kan leves i praksis.

Karen Hækkerup: Sociale investeringer kan være et columbusæg

Karen Hækkerup: Sociale investeringer kan være et columbusæg

Med bred opbakning fra Folketinget skal Den Sociale Investeringsfond fremme investeringer for at undgå anbringelser af børn, forebygge livsstilssygdomme, undgå langtidssygemeldinger og hjælpe børn i familier med misbrug. "Kan ekstern kapital løfte velfærden, vil det være fantastisk," siger fondens formand, den tidligere S-minister, Karen Hækkerup.

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Forestillingen om den rationelle borger er på vej ud hos offentlige myndigheder, som i stigende grad anvender adfærdsdesign, også kaldet nudging, til at påvirke vores valg i retning af vores eget eller samfundets bedste. Men grænsen mellem et kærligt puf og manipulation kan være hårfin.

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Adfærdspsykologerne har samlet en værktøjskasse med psykologiske mekanismer, som kan anvendes til at påvirke folks handlinger. Det er virkemidler, der kan have stor indflydelse på, hvilke beslutninger vi tager, uden at vi er klar over det.

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

En gren af adfærdsdesign handler om at skabe vaner hos brugeren. Når det virker, kan det skabe en langt stærkere forbindelse mellem virksomhed og kunde. Men effekten kan også være så stærk, at det nærmer sig afhængighed.

Set, læst og hørt: Matias Møl Dalsgaard

Set, læst og hørt: Matias Møl Dalsgaard

Mandag Morgen har spurgt GoMore-stifter Matias Møl Dalsgaard om, hvad han har set, læst og hørt for nylig. Han anbefaler den afdøde musiker Jeff Buckley og en bog, der får ham til at mindes en tid, hvor hans liv drejede sig mere om kunst end om business.

Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Da stemmeslugeren Jørgen Gaarde pludselig har valgt at trække sig fra borgmesterposten i Skanderborg, overtager socialdemokraten Frands Fischer snart kæderne. Frands Fischers største udfordring bliver at sikre fortsat vækst i en af landets mest fremgangsrige kommuner.

Del Mandag Morgen kvit og frit i denne uge

Del Mandag Morgen kvit og frit i denne uge

Mandag Morgen er i forårshumør og deler denne uges nummer med alle, der er nysgerrige efter at se, hvad ugebrevet har at byde på. Du er også velkommen til at dele med dit netværk. Hent ugebrevet som PDF her. 

ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge. Pensionsgigantens modeller tilgodeser nemlig de længstlevende, og det har de svageste grupper ikke nødvendigvis så megen gavn af, bekræfter Torben M. Andersen. At opdele pensionssparerne i risikogrupper kunne være en løsning, mener eksperter.

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

En amerikansk iværksætter mobiliserede tusindvis af youtubers og andre influencere til det amerikanske midtvejsvalg, der fik historisk høj valgdeltagelse blandt 18-24-årige. Influencere kan flytte stemmer, siger dansk forsker, men det er svært at måle deres indflydelse.

DF og Nye Borgerlige har skabt et politisk parallelsamfund

DF og Nye Borgerlige har skabt et politisk parallelsamfund

KOMMENTAR: Konkurrencen med Nye Borgerlige om en endnu strammere udlændingepolitik trækker DF væk fra positionen på midten af dansk politik. Duellen mellem Vermund og Thulesen Dahl torsdag syntes at foregå i sin helt egen politiske parallelverden. En verden langt fra kongemagerpositionen og regeringsmagten.  

Macron træder frem som Europas politiske leder

Macron træder frem som Europas politiske leder

ANALYSE: Statsministeriet var orienteret i forvejen, da Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag aften fremlagde sine ambitiøse visioner for EU-samarbejdet. Udspillet er først og fremmest et oplæg til europaparlamentsvalget 26. maj, hvor Macron vil samarbejde med den liberale gruppe, hvor både Lars Løkke Rasmussen og Margrethe Vestager er forankret.

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

Ved de sidste ti valg i Estland har det været muligt at afgive sin stemme elektronisk fra sin computer. Ved valget i søndags benyttede næsten halvdelen af vælgerne sig af muligheden.

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

KOMMENTAR: Med inspiration fra den såkaldte Heckman-kurve er der bred enighed om, at jo tidligere i livet sociale indsatser sker, jo bedre. Det har haft stor indflydelse på dansk velfærdspolitik. Men resultaterne af en empirisk efterprøvning foretaget af to newzealandske forskere stemmer ikke overens med Heckman-kurven. Langtfra.

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

Moderate miljøorganisationer og demokratiske seniorpolitikere lægger luft til den plan for USA's grønne omstilling, The Green New Deal, som den nye unge stjerne i amerikansk politik, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, netop har fremlagt.

Folketingsvalget 2019: En kaotisk omgang alle mod alle

Folketingsvalget 2019: En kaotisk omgang alle mod alle

Med syv partiledere i blå blok og fem i rød har danskerne udsigt til en af de mest kaotiske valgkampe i nyere tid. Det gør det svært for Lars Løkke og Mette Frederiksen at udstede konkrete løfter. Mandag Morgens analyse baseret på samtaler med centrale politikere og embedsfolk viser store forskelle mellem S og V på otte konkrete områder. Et centralt spørgsmål kan afgøre valget.

8 områder der skiller Socialdemokratiet og Venstre

8 områder der skiller Socialdemokratiet og Venstre

Det kan nogle gange virke, som om man skal have luppen frem for at se forskellen på Socialdemokratiets og Venstres politik. Men Mandag Morgens gennemgang viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen på otte afgørende politikområder anviser to meget forskellige veje for Danmark. Se forskellene her.

Set, læst og hørt: Lasse Rich Henningsen

Set, læst og hørt: Lasse Rich Henningsen

Mandag Morgen har bedt Årets Leder 2018 Lasse Rich Henningsen om tre kulturanbefalinger. Han nævner blandt andet en fem år gammel Oscartale, der har gjort stort indtryk på ham.

Pas på den neutrale embedsmand

Pas på den neutrale embedsmand

KOMMENTAR: Forundersøgelser før en undersøgelseskommission kan være en god ting. Vel at mærke med en neutral, ekstern udspørger. Vi skal holde fast i, at ansvaret er ministerens og den neutrale embedsmand handler på ministerens ansvar.

Leder du med – og ikke mod – din hjerne?

Leder du med – og ikke mod – din hjerne?

KOMMENTAR: For mange ledere er grænsen mellem konstruktive tankeprocesser og endeløse bekymringer hårfin. Skal hovedet bruges effektivt og bæredygtigt, kræver det viden om, hvordan hjernen fungerer. Erhvervspsykolog Susanne Dalgaard fortæller dig her, hvad du som leder bør vide om din hjerne, hvis du skal bruge hovedet klogt.