Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

I Furesø Kommune har et utraditionelt samarbejde mellem Flemming fra kommunen og den private jobformidler Dorte skabt varige job for en af de grupper, der gennem længst tid har stået uden for arbejdsmarkedet: kvinder med ikkevestlig baggrund.

En opgørelse fra Social- og Indenrigsministeriets benchmarkenhed viser, at Furesø Kommune er en af de fem kommuner i landet, der i forhold til det forventede har løftet kvindernes beskæftigelsesfrekvens mest.

Login