Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Det går langt bedre med at integrere Fatma, Mohammad og andre folk fra ikkevestlige lande på det danske arbejdsmarked, end det umiddelbart fremgår af debatten i medierne.

Faktisk har beskæftigelsesfrekvensen blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere aldrig været højere i den tid, vi har data til at belyse udviklingen.

Login