Bliv studentermedhjælper i Tænketanken Mandag Morgen

Tænketanken Mandag Morgen søger studerende til to studenterstillinger med opstart efter sommerferien


Tænketanken Mandag Morgen søger engagerede og nysgerrige studerende, som brænder for sit fag og har lyst til og kan se sig selv bidrage med en bred pallette af opgaver.

Vi søger én student til at bistå med analyseopgaver og én student med kommunikative færdigheder og politisk tæft.

Hvem er vi?

Vi er en bredt anerkendt og politisk uafhængig tænketank, der skaber viden, mødesteder og løsninger for mennesker og samfund. Vi sætter samfundets store spørgsmål på dagsordenen og bringer mennesker sammen for at debattere ny viden og inspirere til nye løsninger – om bl.a. teknologisk innovation og digital ansvarlighed, et stærkere demokrati, og en grøn og socialt bæredygtig fremtid for alle.

Hvad søger vi?

Vi søger studerende til to typer studentermedhjælperstilling: En analytisk studentermedhjælper og en kommunikativ studentermedhjælper med politisk tæft. Fælles for begge stillinger er, at man bliver en del af et engageret og fagligt stærkt fællesskab.

Som analytisk studentermedhjælper vil man indgå i teams på de respektive projekter. I Tænketanken Mandag Morgen har vi en masse forskelligartede projekter, og derfor vil du som studentermedhjælper få mulighed for at beskæftige dig med mange forskellige typer opgaver indenfor:

 • Analyse: Vi arbejder med flere forskellige typer af analyser. Vi arbejder med forskelligartet data, indsamlet med både klassiske metoder som surveys og fokusgruppeinterviews, men også nyere typer som video- og mobiletnografi.

 • Events: Vi gennemfører årligt en række dagsordensættende events med deltagelse af politiske beslutningstagere, topledere, eksperter mv. Det gør vi bl.a. med klassiske debatformater og policy labs.

 • Formidling: Som en del af videns- og mediehuset Altinget/Mandag Morgen, er stærk og vedkommende formidling en af vores kernekompetencer. Vi formidler indsigter og løsninger i klassiske rapportformater og i innovative digitale formater, hvor tekst, lyd, video og grafiske illustrationer kombineres.  

Vi bestræber os på at matche din faglige motivation med de igangværende projekter, så du får mest mulig erfaring med lige netop det, du interesserer dig for.

Som kommunikativ studentermedhjælper med politisk tæft vil du primært være tilknyttet 2030-panelets sekretariat. Tænketanken Mandag Morgen driver sekretariatet for det tværsektorielle ekspertpanel, 2030-panelet, der har til formål at understøtte og inspirere folketinget og regeringens arbejde med at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Panelet bidrager desuden til at skabe større viden og debat om Verdensmålene og den bæredygtig samfundsudvikling. Det er sekretariatets opgave at understøtte panelets arbejde med opgaver af både organisatorisk, politisk og kommunikativ karakter og det vil derfor være en stor del af dit arbejde. Du skal forvente at arbejde med følgende opgaver:

 • Formidling og løbende kommunikationsopgaver: Bistå med en bred portefølje af kommunikationsopgaver f.eks. udkast til debatindlæg og pressemeddelelser, udarbejdelse af tekster til nyhedsbrev og opdatering af hjemmeside, videoredigering, mindre grafiske opgaver mv.

 • Mødeforberedelse og opfølgning: Bistå med kalenderstyring, udarbejdelse af dagsordner, referater og lignende i forbindelse med møder i 2030-panelet

 • Events: Bistå med planlægning og koordinering af events i regi af 2030-panelet. Vi gennemfører årligt en række events med deltagelse af politiske beslutningstagere, topledere, eksperter mv. Det gør vi bl.a. med klassiske debatformater og policy labs.

Dine kvalifikationer:

 • Politisk tæft: Du har politisk tæft og er orienteret om store samfundsdagsordner. Du har evt. erfaring fra en politisk ledet organisation (kan også være frivilligt arbejde).

 • En kommunikativ værktøjskasse: Du har stærke kommunikative evner både på skrift og i visuel formidling, som du trækker på og du er samtidig nysgerrig på at lære nyt.

 • Interessenthåndtering: Du trives godt med, og har flair for at navigere i et felt med mange forskellige interessenter i alt fra mailkorrespondancer til eventudvikling.

Hvem er du?

Uanset om du søger den ene eller den anden stilling, forventer vi at du ønsker at udvikle dig – fagligt såvel som personligt. Derudover håber vi at finde studerende som:

 • Er ansvarsfulde i opgaveløsningen

 • Er nysgerrige på sit fag og på arbejdet i en tænketank eller et sekretariat

 • Trives i et miljø, hvor der er og skal være plads til alle

 • Trives i et fleksibelt arbejdsmiljø med kombination af selvstændig opgaveløsning og samarbejde i teams

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, så længe du kan se dig selv i en af de to stillinger.

Vi opfordrer alle, der kan se sig selv i en arbejdsplads, hvor respekt og ligeværdighed er nøgleord, og som samtidigt tror på, at forskellige perspektiver og baggrunde skaber et inspirerende miljø, til at søge stillingen.

Rammerne

Stillingerne er 15-20 timer om ugen eksklusive frokostpause. Vi har stor fleksibilitet i vores arbejdsgang, men du må som udgangspunkt forvente at arbejdstiden skal placeres mandag til fredag mellem kl. 08.00 og kl. 18.00. Der vil forekomme varierende arbejdsbyrde.
Opstart forventes ultimo august eller efter aftale.

Vi tager din faglige og personlige udvikling alvorligt, og du vil undervejs i din tid som studentermedhjælper modtage sparring fra fagligt stærke og erfarne kollegaer, samt indgå i Tænketanken Mandag Morgens sociale og faglige talenthold, bestående af studentermedhjælpere og praktikanter.

Kort om Tænketanken Mandag Morgen som arbejdsplads

Vi er en ung, engageret og uformel arbejdsplads præget af et stærkt fællesskab og en stor professionel integritet. Vi er løsningsorienterede i vores tilgang til arbejdet og vi er ikke flere end at alle, må hjælpes ad med stort og småt. Foruden koncernens faste sommerfest og julefrokost, afvikler vi i afdelingen løbende sociale arrangementer. Herunder fælles morgenmad hver anden fredag, bogklub, løbeklub, spontane eftermiddagsarrangementer og meget mere. Vi holder til på Ny Kongensgade 10, tæt på Christiansborg i hjertet af indre København, sammen med vores søstervirksomhed Altinget.

Sådan søger du

Send din ansøgning og dit CV via knappen ”Søg dette job” her på siden, og notér i emnefeltet, hvilken stilling du ønsker at søge. Deadline for ansøgninger er mandag 17. juni 2024 og vi forventer at afholde samtaler i uge 25 og 26.

Har du spørgsmål til stillingerne, så kontakt talentholdskoordinator, Rasmus Akstrup Wagtmann på [email protected].


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu