Direktør for Greater Copenhagen

- vær med til at skabe vækst og bæredygtig udvikling


Motiveres du af at udvikle metropolregionen Greater Copenhagen og søge indflydelse på de danske og svenske regeringer? Kan du samle danske og svenske kommuner og regioner om fælles dagsordener hen over Øresund? Så er du den, vi søger til stillingen som vores nye direktør for Greater Copenhagen.

Omdrejningspunkt for vækst og bæredygtig udvikling for Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem de 85 kommuner og fire regioner i Østdanmark, Halland og Skåne. Vores vision er, at Greater Copenhagen skal være et internationalt centrum for bæredygtig vækst og udvikling for både virksomheder og de mere end 4,4 mio. borgere.

”Samarbejdet i Greater Copenhagen er unikt. Danmark og Sverige er broderfolk - det skal vi udnytte. Selvom mere end 18.000 mennesker hver dag krydser Øresund pga. arbejde, uddannelse, shopping eller fritidsinteresser, vil vi gerne have endnu flere, der udnytter de styrker, vi har i Greater Copenhagen. Det kræver, at kommuner og regioner samarbejder tæt på tværs af grænserne – og et tæt samspil med de svenske og danske regeringer, erhvervsorganisationer og andre partnere. Og her spiller den nye direktør en stor rolle”, fortæller Lars Gaardhøj, Greater Copenhagens bestyrelsesformand og regionsrådsformand for Region Hovedstaden.

Med afsæt i visionen har vi i Greater Copenhagen formuleret fire fokusområder:

  • At arbejde for et integreret og mobilt arbejdsmarked, så virksomheder har adgang til de rette kompetencer på tværs af Øresund. 

  • At arbejde for en velfungerende transportinfrastruktur, der kan understøtte borgerne i at komme til, fra og rundt i Greater Copenhagen.

  • At identificere de grænsehindringer og administrative og juridiske barrierer, der står i vejen for øget vækst og regionens grænsependlere, og forsøge at påvirke lovgivningen.

  • At arbejde for en bæredygtig metropolregion med fokus på grøn vækst.

Fokusområderne har vi operationaliseret i en række indsatser og konkrete aktiviteter, som du kan læse om i vores handlingsplan 2024-2025. Greater Copenhagen-samarbejdet er bl.a. organiseret med en politisk bestyrelse med et formandskab, en administrativ styregruppe og et sekretariat – og som direktør spiller du en central rolle alle steder.

Din opgave som direktør

Som direktør for Greater Copenhagen skal du sammen med sekretariatet drive udviklingen af metropolregionen ved:

  • I samarbejde med bestyrelsen at sætte en tydelig retning for Greater Copenhagen om nogle fokuserede indsatsområder, hvor organisationen kan gøre en forskel.

  • At sætte formandskabet og bestyrelsen i førersædet på både vision, strategi og konkrete aktiviteter.

  • At rådgive formandskabet og bestyrelsen med sekretariatets stærke faglighed og viden.

  • At igangsætte analyser samt omsætte og eksekvere formandskabets og bestyrelsens strategiske beslutninger til indsatser og aktiviteter i samarbejde med styregruppen og medlemsorganisationerne.

  • At repræsentere og varetage Greater Copenhagens interesser sammen med formandskab og talspersoner i nationale og internationale medier og fora – og i den forbindelse skabe stadigt stærkere netværk om Greater Copenhagen.

  • At sætte retning for og lede Greater Copenhagens sekretariats ti ansatte samt to medarbejdere i Øresunddirekt. Mange af de administrative opgaver ift. fx regnskab, løn, kantine, ejendom varetages af Wonderful Copenhagens administrative fællesskab.

Som direktør vil to dage sjældent være ens, og vi kan tilbyde en stilling med stor frihed og kompleksitet – i de faglige opgaver, i interessentlandskabet og i de politiske samarbejder på tværs af organisationer og grænser. Det er en stilling, hvor du virkelig kan få lov til at sætte dig selv og dine erfaringer med kompetent interessevaretagelse, politisk betjening/rådgivning, strategisk operationalisering, kompleks interessenthåndtering og personaleledelse i spil.

Interesseret?

Så læs mere om stillingen og vores forventninger til dine erfaringer og kompetencer i vores uddybende baggrundsnotat, og ring til Bjarke Müller fra Mercuri Urval på +45 9135 6901 eller Christian Nyhlén fra Mercuri Urval på +46 73 366 7576. Du er også velkommen til at kontakte Greater Copenhagen-samarbejdets styregruppeformand, centerdirektør David Meinke på +45 2134 3356.

Ansøg inden udgangen af den 2. juni 2024. Vi afholder samtaler hhv. d. 10. og 20. juni og benytter tests. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om virksomheden

Læs mere om Greater Copenhagen på www.greatercph.com

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu