Nyt lederskab med 
Mette Gert Boldt
Nicoline Olesen

Forestil dig, at ESG ikke bare var en træls complianceøvelse

Arbejdet med ESG kan udgøre et stærkt pejlemærke for din fremtidige forretning, men alt for mange virksomheder ser det mere som en complianceøvelse, end som en mulighed for forretningsudvikling. Men ESG-arbejdet er en unik mulighed for at kortlægge nye forretningsmuligheder og skabe værdi – hvis det er drevet af visioner oppefra. 

Foto: Colourbox

Om

Nicoline Olesen (tv) er partner og strategisk rådgiver inden for ansvarlighed, bæredygtighed og branding i forandringsbureauet Märk, som rådgiver virksomheder om bæredygtig transformation. Mette Gert Boldt er ligeledes partner og rådgiver i Märk, samt uddannet journalist med speciale i virksomheders kommunikation om bæredygtighed. 

Hånden på hjertet, så frygter vi nok alle lidt de ting, der lige nu møder os. Ikke bare samfundskriser, men også massevis af ny EU-lovgivning, leverandørkrav, krav om bæredygtige investeringer og øgede forventninger fra forbrugerne for blot at nævne nogle, hvilket alt sammen stiller endnu større krav til virksomhederne om at have styr på ikke bare egen forretning, men på hele værdikæden og ikke mindst på dokumentation og transparens. Og vi frygter nok også en smule, at det vil stjæle vores tid og kræve ny viden og kompetencer, som ofte må hentes udefra.

Men i virkeligheden er der også noget positivt over, at meget af det, vi er ved at begive os ud i, er nyt for os alle. Der er masser af faldgruber og usikkerheder forude, men med det ukendte er der også masser af muligheder for at opdage, innovere og ikke mindst skabe nye, mere relevante og konkurrencedygtige markedspositioner.

Set fra et velkendt perspektiv kan en struktureret tilgang til at arbejde med ESG (Environmental, Social, Governance) og det nye rapporteringsdirektiv fra EU ’CSRD’ (Corporate Sustainability Reporting Directive) gøre processen mere konkret og hjælpe til at komme helskindet igennem alt det, der lige nu kan virke uoverskueligt. 

Men hvis man ser ud over det, der handler om at være ’compliant’ og undgå negative risici, så kan arbejdet med ESG i mindst lige så høj grad være en mulighed for at gribe nye forretningsmuligheder og bidrage positivt til samfund og planet.

Hvis man ser ud over det, der handler om at være ’compliant’ og undgå negative risici, så kan arbejdet med ESG i mindst lige så høj grad være en mulighed for at gribe nye forretningsmuligheder.

Det, der gør forskellen på det ene eller det andet perspektiv, er, at det skal være et brændende ønske fra topledelsen at se ESG fra en innovationsvinkel – og bestyrelsen og ejerne må bakke op. For hvis ikke ejere, topledelse og bestyrelse har blandet blod på, at det skal ske, ender ESG-arbejdet som en tung opgave uden oplevet relevans og motivation for forretningen og ender sine dage som et appendiks i årsrapporten.  

Ambition skaber motivation 

Når ESG bliver til ambitioner og strategi og bliver integreret i hele organisationen, skaber det derimod værdi på et helt andet niveau. Og ESG-arbejdet giver jer et solidt overblik over, hvad virksomheden kan og vil, når den agerer som en samfundsansvarlig aktør. For eksempel: 

  • Hvorfor virksomheden er sat i verden – hvilket problem den kan og vil løse i samfundet 
  • Virksomhedens impact – både den negative og positive 
  • Virksomhedens styrker og position i markedet, så I kan tydeliggøre jeres relevans og kommunikere om den 
  • Transparens og troværdighed i bæredygtighedsarbejdet, så I lever op til lovgivningen 
  • Hvordan I kan tænke ansvarlighed i et 360-graders perspektiv og sørge for at få hele forretningen med  
  • Hvordan I kan omsætte strategi til daglige mål, handlinger og succeskriterier
  • Og ikke mindst, hvordan I kan skabe plads til ny innovation til gavn for verden. 

Men den gevinst opnår I kun, hvis I har en klar og tydelig ambition, der guider jer i arbejdet. Vi kalder det en ‘samfundsambition’. En samfundsambition er virksomhedens strategiske pejlemærke. Det er løftet til det omkringliggende samfund, der gør det tydeligt, hvordan virksomheden bruger sin kerneforretning til at løfte centrale samfundsudfordringer. 

En samfundsambition er virksomhedens strategiske pejlemærke. Det er løftet til det omkringliggende samfund, der gør det tydeligt, hvordan virksomheden bruger sin kerneforretning til at løfte centrale samfundsudfordringer.

Hvad I når frem til, og præcis hvordan I gør det, er der ikke en lige vej til. Det handler grundlæggende om, hvilken form for virksomhed I er, hvad jeres ambitioner er, hvor modige I er, og hvor stor en forskel I ønsker at skabe. Men fælles for alle er anerkendelsen af, at det er en forandringsmission, I skal ud på – ikke kun en complianceøvelse. 

Når I kommer ud på den anden side, står visionerne om, hvordan virksomheden vil bidrage til samfundet og planeten og innovativt transformere forretningen, forhåbentlig så stærkt, at enhver medarbejder, kunde eller samarbejdspartner kan vækkes klokken tre om natten og forklare det og kende sit bidrag til det.  

Fokuser og prioriter indsatsen  

Men en tydelig samfundsambition og et ansvarlighedsfokus kommer altså først for alvor til at skabe værdi, når det bliver koblet til virksomhedens dna og forretningsstrategi. Når det bliver en naturlig del af den måde, virksomheden agerer på i det daglige.

De samtaler skal tages i direktionen og bestyrelsen. For hvad vil I egentlig med jeres ansvarlighedsarbejde – ud over det, I skal? Hvordan kan I bruge forretningen til at løfte centrale samfundsudfordringer? Vil I være brancheledende eller bare på niveau med markedet? Og hvor langt er I fra ambitionerne?

Det vigtige her er, at I finder det ambitionsniveau, der passer til organisationen – og at I får et fælles sprog for, hvad ESG og ansvarlighed betyder i jeres virksomhed.

Det er også et godt afsæt for at beslutte, hvor jeres strategiske indsatsområder skal være – altså om det skal ligge under E, S eller G. Og hvor kan I gøre den største forskel med den type forretning, I er? 

En tydelig samfundsambition og et ansvarlighedsfokus kommer altså først for alvor til at skabe værdi, når det bliver koblet til virksomhedens dna og forretningsstrategi.

Hvorfor vælge ud? Fordi ingen kan det hele, og det væsentlige er derfor at prioritere og vælge de strategiske fokusområder og ESG-temaer, som hænger bedst sammen med jeres forretningsmodel. På den måde undgår I også at sætte initiativer i gang, der stikker i flere retninger og giver jer en utydelig profil, både internt og eksternt.

For at kvalificere jeres ambition og strategiske fokusområder er der to centrale trin:  
 
Det første er at forstå, hvor forretningsmodellen i dag påvirker negativt og positivt.

Her er den dobbelte væsentlighedsvurdering i det nye CSRD-direktiv (som også er obligatorisk) et godt sted at begynde. Den afdækker kort sagt, hvordan virksomheden påvirker omverdenen, og hvordan omverdenen påvirker virksomheden. Den giver derfor et godt overblik over, hvor I har de største risici og muligheder, og er derfor det perfekte afsæt til at kunne prioritere, hvor jeres fokus skal ligge. 

At kende sit positive og negative aftryk giver også et optimalt afsæt for mere fokuserede og nuancerede dialoger i ledelsen, som kan hjælpe jer til at identificere, hvad jeres samfundsambition er. Hvad jeres unikke bidrag til den ansvarlige omstilling er. Hvad det er for en rolle, I ønsker at spille – altså jeres samfundsambition. Samfundsambitionen er derfor det andet centrale nedslagspunkt.

Når I kender jeres påvirkning, og retningen er sat, begynder processen med at fastlægge konkrete løfter, mål, indsatser og handlingsplaner, så I sikrer, at der er noget at gå ud fra, og at der er fremdrift.

Og her er ESG-rammen igen et godt værktøj. Den giver en god struktur og gode kategorier at diskutere ud fra, så det ikke bliver for fluffy

I skal jo håndtere ESG alligevel, så hvorfor ikke vælge den tilgang, som ikke bare holder jer inden for lovens rammer, men som sikrer, at I er på forkant med lovgivningen.

En tydelig samfundsambition, et godt og nuanceret overblik over virksomhedens påvirkning og konkrete mål og indsatser giver også længere henne ad banen et godt afsæt for at kunne kommunikere ærligt og troværdigt om jeres samfundsansvar – både internt og eksternt. Og med et underliggende dataspor sikrer I også, at I kan tracke og rapportere om jeres fremdrift.

Det lyder som en masse arbejde. Men I skal jo håndtere ESG alligevel, så hvorfor ikke vælge den tilgang, som ikke bare holder jer inden for lovens rammer, men som sikrer, at I er på forkant med lovgivningen, at det bliver nemmere at tiltrække og fastholde medarbejdere, og at I skaber en stærk og relevant position på markedet og intern stolthed.

Og vigtigst af alt, at I udnytter virksomhedens innovationskraft til at skabe værdi for det samfund og den planet, I er en del af. 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024