Nyt lederskab med 
Allan Levann

Når jeg bliver diversitetsminister er det slut med snak

Vi har talt alt for længe om det – nu skal der ske noget. Slut med snak og endeløse pæne holdninger om flere kvinder i topledelse, mangfoldighed som ikke kun handler om køn, men etnicitet, seksualitet, handicap, alder etc. Vi går nu fra holdning til handling. Derfor stiller jeg op som Danmarks første diversitetsminister.

Foto: Colourbox

Jeg læste for nylig World Economic Forums Gender Report 2022. Hold da op, hvor var det sørgelig læsning. Og jeg kan ikke lade være med at tænke over, om verden ville se ud på en anden måde, hvis vi satsede på diversitet og mangfoldighed. Det er ikke ren spekulation. Erfaringen fra erhvervslivet er, at diversitet giver bedre resultater, og det underbygges af rapporter og forskning. De 25 procent europæiske virksomheder med den største andel af kvinder i ledelsen og i bestyrelsen klarer sig 2,5 procent bedre om året end de 25 procent med færrest kvinder.  

Jeg har lavet en rapport over diversiteten i de danske C25-selskaber. Uha, hvor ser det pinligt ud.

Allan Levann
Direktør og stifter af High Performance Institute

Alligevel har kun 30 procent af Europas største 600 børsnoterede virksomheder kvinder i bestyrelsen, og kun fem procent af dem har kvindelige topchefer. I Danmark er situationen ikke bedre. Jeg har lavet en rapport over diversiteten i de danske C25-selskaber. Uha, hvor ser det pinligt ud.  

I Danmark er der en lang tradition i virksomheder med udgangspunkt i homogen netværksbaseret indavlsrekruttering. Forskning viser, at heterogene bestyrelser og direktioner præsterer langt bedre end de homogene bestyrelser og direktioner, som vi ser for mange af i danske virksomheder. En direktion eller bestyrelse med 11 mænd 50+ med samme uddannelse og postnummer skaber ikke fremtidens bundlinjer.  

Så vi skal holde op med at tro, at alt er godt her hos os. Vi nyder at sige, at vi har ligestilling, at vi har psykologisk tryghed, at vi har tillid til hinanden, og at vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet. Det passer ikke. Der er masser af forskelsbehandling, fordomme, blinde vinkler og simpel uvidenhed. Og det handler om kultur. Noget som er utrolig svært at ændre, men det skal vi, og vi har gjort det før. 

Ud med holdning og ind med handling 

Som diversitetsminister har jeg valgt ikke at nedsætte en kommission. Det har jeg ikke tid til. Jeg vil alene bruge min sunde fornuft og den store mængde viden, som vi allerede har, til at præsentere syv handlinger.  

De skal fremme diversitet, ligestilling og mangfoldighed og skabe den inkluderende kultur, som er målet med min ambition som diversitetsminister. Vi skal skabe inkluderende virksomheder, organisationer og institutioner, hvor alle mennesker uanset køn, etnicitet, alder, seksualitet, religion med mere har lyst til at komme og bidrage til dette fantastiske samfund, vi har.  

Jeg vil inden for de næste 100 dage sætte syv handlinger i værk baseret på fordelene ved diversitet

Allan Levann
Direktør og stifter af High Performance Institute

Jeg vil inden for de næste 100 dage sætte syv handlinger i værk baseret på fordelene ved diversitet. På den måde kan Danmark gå fra en dumpekarakter på diversiteten til at blive et foregangsland som før. 

1) Der skal laves handlingsplaner for inkluderende kultur. Alle virksomheder og organisationer skal udarbejde handlingsplaner for, hvordan de vil skabe en inkluderende kultur, og de skal følge op jævnligt. Diversitet, ligestilling og inklusion hænger nemlig sammen. Diversitet er det nemme. Inklusion er det svære, fordi det handler om kultur. Det handler i lige så høj grad om etnicitet, alder, seksualitet, religion etc. Det skal afspejles i handlingsplanerne, hvad enten det handler om virksomheder, politiske organisationer eller andre sammenhænge. Og husk, vi skal stadig leve op til FN´s verdensmål nr. fem: Ligestilling mellem kønnene. 
 
2) Gennemfør 60:40-fordeling på alle ledelsesniveauer. Det betyder, der maksimalt må være 60 procent af samme køn i en ledelsesgruppe eller bestyrelse. Kald det gerne en kønsneutral kvote, fordi kvoter kan være et godt greb i en periode, hvis vi skal flytte os hurtigere på denne vigtige samfundsmæssige agenda. I Danmark er der stadig lang vej, når det handler om kvinder – men så svært er det altså ikke at gøre op med. Andre lande har allerede indarbejdet det i lovgivningen. I dag er 26,4 procent af Danmarks ledere kvinder. Det er den laveste andel i Norden og et stykke fra OECD-gennemsnittet på 32,4 procent. Forskning viser, at når der er flere end 30 procent af samme af samme køn i en gruppe, taler man ikke om køn – men om en samlet gruppe af mennesker.  

3) Stop med at ansætte mennesker, der ligner dig selv. Vi skal sikre mangfoldighed i kompetencer, køn, etnicitet og alder, når vi fremadrettet rekrutterer mennesker til vores teams. Homogene teams arbejder rigtig godt sammen og føler, at de løser opgaven godt, fordi de er sammen med mennesker, der er ligesom dem. Alle er enige. Problemet er de blinde vinkler, som de ikke ser, fordi de ligner hinanden for meget. 

Det kræver ikke så meget at være leder af den homogene gruppe. Det gør det til gengæld med den heterogene. Men uenighed gør stærk, hvis lederen kan sikre, at den bruges konstruktivt.

Allan Levann
Direktør og stifter af High Performance Institute

Heterogene teams består af forskellige mennesker, der ikke ligner hinanden i baggrund eller personlighed. De har ikke samme opfattelse af processen, og det er til tider konfliktfyldt, men selvom de ikke har den samme tro på, at de har løst opgaven godt, gør de det bedre end den homogene gruppe, forudsat at der er en god leder til at sikre retningen. Det kræver ikke så meget at være leder af den homogene gruppe. Det gør det til gengæld med den heterogene. Men uenighed gør stærk, hvis lederen kan sikre, at den bruges konstruktivt, og at alle, trods uenigheder, trækker i samme retning. 

4) Lyt til dem, der gentænker arbejdslivet. Flere og flere gør op med forestillingen om, at det er sejt at knokle 50-80 timer om ugen. Det handler ikke om work life balance men om life balance. Et liv med balance mellem familie, fritid og arbejde. Dette paradigmeskifte vil jeg ikke kun holde øje med, men også handle på for at sikre, at arbejdslivet er meningsfuldt – gennem hele livet. Og vi lever kun en gang.  

5) Genopfind HRM (Human Ressource Management). Oversat til dansk betyder det “menneskelig-ressource-styring”. Mennesket er blevet en ressource, som skal kontrolleres og styres. Hold op med at tænke og behandle mennesker som en ressource på linje med et hæve-sænke-bord eller en computer. Hvis mennesker er den vigtigste ressource, kunne man i stedet kalde afdelingen HPL – Human Potential Leadership. “Menneskeligt-potentiale-ledelse". Det handler om ledelse med alt det besvær og enorme potentiale, som menneskers forskelligheder rummer. Dem skal vi sætte fri.  

6) Gør ledere til talentsponsorer. Vi har ikke råd til at overse alt det talent, som i dag enten aldrig får chancen eller må kæmpe en urimelig kamp mod diverse forhindringer. Derfor skal alle ledere være sponsorer, ikke mentorer, for et ungt talent. En sponsor investerer mere end en mentor. Vi skal hele tiden sikre, at næste generation er klar. Det, har lederne et stort ansvar for, sker. Med alle talenter i udfoldelse kan Danmark være med til at gøre en positiv forskel i verden. Med den rigtige indsats vil de nuværende problemer være en parentes i en menneskelig udvikling, som på langt sigt er præget af fremskridt. Det må ikke blive fremskridtene, der er parentesen. Forløsning af talent kræver os alle. Jeg lover at gå forrest som diversitetsminister. Fordi det er en samfundsopgave. 

7) Nej til management. Ja til lederskab. Noget af det første, jeg vil gøre som diversitetsminister, er, at tage et opgør med tidens tro på, at mennesker drives til arbejdsglæde og mening gennem et utal af meningsløse resultatmål, simple belønningssystemer, skemaer og regnearksledelse.  For mig handler det først og fremmest om at inspirere, vise tillid, kærlighed og skabe tryghed blandt medarbejderne for at skabe en fælles drøm baseret på et klart formål, et stærkt og autentisk lederskab, træning, udvikling og ærlig feedback. Ind med et lederskab, der favner alle de udfordringer, vi står i lige nu – digitalisering, klima, krig i Europa, energikrise, diversitet, sundhedskrise, ulighed, børn og unges trivsel med mere. Det kræver et helt nyt lederskab.  


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu