“Vi er nødt til at tage barselsforløb som en ledelsesopgave mere alvorligt”

Over halvdelen af dem, der går på barsel, tager deres job op til overvejelse imens. De nye barselsregler, som nu også giver længere barselsforløb til mænd og medforældre, øger derfor risikoen for tab af medarbejdere. Så hvis ledelsen vil vende barslen fra at være en drænkanal til en fordel, kræver det en kulturændring og et løft af lederkompetencer, siger eksperter. 

Foto: Midjourney
Stine Bjerre Herdel

Flere store danske virksomheder har de seneste måneder lanceret forbedrede barselsvilkår, hvor medarbejdere uanset køn nu får tilbudt længere barselsforløb med løn. Det sker i forbindelse med de nye barselsregler, som trådte i kraft den 2. august, hvor de i alt 48 ugers ret til barselsdagpenge fremover er lige fordelt mellem forældrene, og hvor fædre og medforældre nu har fået tildelt ni ugers øremærket barsel mere end tidligere.

Det er jo vanvittigt, at der ikke er mere fokus på at forhindre, at barsel bliver en drænkanal for arbejdskraft og talent. Især de længere barsler er problematiske, fordi det er her, medarbejderne tager jobbet op til overvejelse.

Natalia Rogaczewska
Stifter og direktør Værdbar

Det er tilsyneladende blevet godt modtaget blandt de danske arbejdstagere, for i en undersøgelse fra Egmont Fonden svarer langt de fleste af de adspurgte mænd, at de gerne vil benytte sig af den nye, øremærkede barsel. Det gælder syv ud af ti i gennemsnit på landsplan, mens det blandt hovedstadens mænd er hele ni ud af ti, der planlægger at tage den øremærkede barsel. Man kan altså godt antage, at en del flere barselsforløb vil ramme arbejdspladserne allerede i løbet af det næste halve år. 

Men både eksperter i køn og ledelse samt en forsker i arbejdsliv advarer om, at det ikke er øremærkningen eller lønforhold under barsel, der afgør, om de nye barselsregler bliver en fordel – hverken for de nybagte forældre eller for virksomheden. Dét gør derimod ledelsernes håndtering af barselsforløbene, som lige nu lader meget tilbage at ønske. 

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu