Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Det mærker man ude på redaktionerne, hvor mandskabet oprustes, og øjnene rettes mod sociale medier og risikoen for misinformation.

 

Det er en klassisk journali­stisk opgave at agere filter, når alle parter i en valgkamp naturligt vil forsøge at præge debatten under en valgkamp. Men me­diernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Sådan lyder det fra fire medier, som Mandag Morgen har talt med. Her er rolleforde­lingen klar. Partierne og deres politi­kere vil og skal naturligvis skære deres budskaber, så de stemmeoptimerer, og i år er der ingen tvivl om, at særligt po­litikernes mange mediemuligheder gi­ver et forspring. Men af samme grund vil medierne også være ekstra på vagt.

I år lancerer flere af dem initiativer, der skal monitorere politikernes kom­munikation, ligesom flere af medierne vil opruste på medarbejderfronten un­der valget. Det skal sikre, at den klas­siske journalistiske opgave løses, og at medierne endnu en gang sætter dags­orden.

Login