Gyldent årti venter fødevaresektoren

De kommende år står den danske landbrugs- og fødevaresektor over for et potentielt vækstboom. Globale megatrends som fødevaremangel, ressourceknaphed og sundhedskrise skaber behov for en intensivering af den traditionelle produktion, men også helt nye markeder for nye produkter af høj værdi og kvalitet. Hvis den danske fødevarebranche skal have del i væksten, vil det dog kræve en gennemgribende omstilling fra den traditionelle ’jord til bord’ produktion til en mere vidensbaseret produktion, hvor bæredygtighed og kvalitet er i højsædet. Udviklingen går imod en agroindustri. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af fødevaresektoren, som beskriver mulighederne for den danske fødevarebranche de kommende 5-10 år.

Solnedgangserhverv med stigende gæld, utilstrækkelig indtjening og voksende miljøkrav fra myndighederne har været historien om den danske fødevarebranche de sidste mange år. Tilbagevendende krisesnak om lukninger af slagterier, massefyringer og tvangsauktioner har skabt en opfattelse af, at landbruget og fødevareindustrien er ved at have udspillet sin historiske rolle som en økonomisk drivkraft i dansk erhvervsliv.

Men lige om hjørnet venter muligheden, der igen kan give fødevarebranchen fremdrift. Frem mod 2025 vokser verdens befolkning med op imod en milliard mennesker. Det gør, at efterspørgslen på fødevarer inden for det næste årti vil stige eksplosivt. Og det er ikke blot antallet af munde, som vil stige. I løbet af de næste tyve år vil den globale middelklasse vokse fra to til fem milliarder mennesker. De vil have noget andet og bedre at spise, end de plejer, og kræver kvalitetsfødevarer fra fødevaresektoren, der altså både skal producere langt mere mad og bedre kvalitet i de kommende år.

Denne nye efterspørgsel kan give kronede dage for verdens fødevaresektor, og i særdeleshed for den danske fødevareindustri, der desuden ligger stærkt til også at besvare andre nye, globale udfordringer med ressourceknaphed, klimatilpasning og sundhedsproblemer.

Login