Infrastruktur er nøglen til bæredygtig vækst

Ny transportinfrastruktur driver i de kommende år global vækst og nationers konkurrencekraft. Danmark har gode forudsætninger for at gøre grøn transport til en indbringende forretning. Skal potentialet indfries, kræver det imidlertid dels en tæt integration mellem Danmarks energi- og transportinfrastruktur, dels en langt mere sammenhængende infrastruktur på tværs af kommune-, regions- og landegrænser, som kan understøtte væksten i dansk erhvervsliv generelt. Og det vil kræve et radikalt opgør med den måde, infrastruktur i dag planlægges, finansieres og drives på. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af de udfordringer og muligheder, der venter med investeringer i transportnettet for 130 milliarder kr. frem til 2020.

Investeringer i transportens infrastruktur vil i de kommende år blive en global vækstdriver og definere landes indbyrdes konkurrencekraft. Ligeledes vil nationers evne til at omstille transportsektoren til CO2-neutral transport blive altafgørende for deres muligheder for at leve op til internationale klimaforpligtelser. Danmark har gode forudsætninger for at gøre grøn transportinfrastruktur til en indbringende forretning. Men det kræver et radikalt opgør med den måde, infrastrukturen hidtil er blevet planlagt, finansieret og drevet på.

Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af de udfordringer og muligheder, Danmark står over for – ikke mindst frem til 2020, hvor der venter danske investeringer i infrastruktur for et beløb svarende til 6 storebæltsbroer.

Analysen bygger på analyseværktøjet 4D Foresight, der kortlægger de megatrends, begivenheder, værdier og holdninger, som i de kommende 5-10 år vil præge udbygningen. Se figur 1.

Login