Konteksten presser sig på

Hej bus 3A, jeg vil gerne hentes ved min bopæl nu. Produkter skabt til at dække den enkelte kundes specifikke behov er et af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre, ikke mindst med hjælp fra den digitale udvikling, hvor vores handlinger genererer detaljerede data. Men det kræver, at brugeren selv kan se en interesse i at dele de personlige data, skriver videnskabsformidler for Impact by Danfoss Peter Hesseldahl.

Individualisering og personlig tilpasning har længe været slagordene for industrivirksomheder, der ønsker at sætte sig ud over den rå priskonkurrence på standardvarer. Det er i stigende grad evnen til at matche produktet præcist til den enkelte forbruger, der gør udslaget på markedet. Der er en cykel, en stol, en taske eller et ur for enhver smag – produkterne forgrener sig i stadig nye og mere specialiserede retninger.

Det er ingen grund til at tro, at den udvikling stopper. Tværtimod. Næste skridt inden for produkttilpasning kunne man kalde for “kontekstualisering”. Her handler det ikke blot om at målrette ydelsen mod en specifik person, men om løbende at tilpasse den, så den svarer til brugerens behov her og nu.

Det er først og fremmest den fremadskridende, allestedsnærværende digitalisering, der vil gøre udviklingen mulig. Flere og flere af vores handlinger vil generere detaljerede data, i takt med at flere og flere aspekter af hverdagen tilføres et element af digital teknologi. Vi vil have sensorer alle vide vegne, og de vil typisk være online og dermed principielt del af den samme store sky af data. Informationerne om os vil blive sat i en sammenhæng og analyseret i forhold til alle mulige andre data, og det hele vil foregå realtime.

Login