Når business angels møder andelsbevægelsen

Business angels og venturekapitalister vil gøre investering i startups til en folkebevægelse, som dengang danskerne gennem andelsbevægelsen sikrede kapital til datidens vækstvirksomheder.

På samme måde som danske borgere, bønder og arbejdere for godt 100 år siden mobiliserede den nødvendige kapital til at sikre vækst på de lokale mejerier, slagterier og bryggerier, skal regeringen i dag sikre, at almindelige danske borgere leverer den nødvendige vækstkapital til, at unge mennesker kan skabe rigtige virksomheder ud af deres gode forretningsideer.

Det er en af grundtankerne i det idéoplæg “Iværksætternation 4.0”, som Danmarks organiserede business angels har udarbejdet i bestræbelserne på at hjælpe Løkke-regeringen med at skabe mere vækst. Helt i overensstemmelse med virkeligheden anno 2016 understreger erhvervslivets selverklærede engle, at den folkelige investeringsbølge bør rette sig mod virksomheder, der har globalt potentiale.

Inaktive danske business angels

Figur 1 | Forstør   Luk

I Danmark investerer business angels på samme niveau som danske venturefonde, mens business angel-investeringerne i resten af EU ligger over halvanden gange så højt som ventureinvesteringerne, og i Storbritannien næsten tre gange så højt.

Kilde: “Iværksætternation 4.0”, DVCA, maj 2016.

Idéoplægget indeholder 3 mærkesager og 10 meget konkrete forslag til, hvordan regeringen kan sikre, at flere både professionelle og private investorer finder det attraktivt at sætte penge i nye virksomheder, sådan som det i sin tid skete på mejerierne og mange år senere også med de mange vindmøllelav, der findes landet over. Business angels er især en vigtig kilde til kapital for startups i deres tidlige leveår, fordi venturefonde typisk først går ind på et senere tidspunkt i en startups udvikling, og her halter Danmark efter sammenlignet med resten af EU og Storbritannien i særdeleshed. Se figur 1. I øvrigt er de danske business angels under brancheorganisationen DCVA ikke blinde for det lokale og regionale element i den kommende iværksætterrevolution, eftersom de også har oprettet fire regionale netværk for business angels.

De tre overordnede mærkesager er, at man skal satse på unge iværksættertalenter; at man skal tænke globalt; og at man skal have de brede folkelige kredse med i investeringsbølgen. Det kan ifølge oplægget både ske ved at gøre det skattemæssigt attraktivt for private at investere i startups. Og ved at sikre, at danskernes store pensionsformuer i højere grad investeres i investeringsfonde med særligt fokus på opstart af nye virksomheder.

De ti konkrete forslag fra de danske erhvervsengle lyder således:


  • Afskaf iværksætterskatten

  • Indfør et fradrag for investeringer i iværksætteri

  • Beløn reinvestering i startups

  • Gør kapitalbeskatningen konkurrencedygtig

  • Indfør en forskerordning for iværksættere

  • Genindfør syndikeringslånene

  • Giv danskerne adgang til iværksætterfonde

  • Skab mere attraktive rammer for ansattes medejerskab

  • Lad pensionerne finansiere væksten

  • Gør crowdfunding attraktivt i Danmark


Særligt indviede vil spotte nogle gamle kendinge på englenes ønskeseddel. Men der er næppe tvivl om, at disse forslag vil kunne give et spark i den rigtige retning, når det handler om at styrke den danske iværksætterkultur, der ikke kun er nødvendig hos de mennesker, der etablerer de nye virksomheder. Hvis ikke det omgivende samfund forstår og værdsætter – kontant og moralsk – iværksætterne, kan de meget vel ende med at installere sig i Silicon Valley i stedet for i Salten Ådal.

Forrige artikel Hvilken vækst skal vi lede efter? Hvilken vækst skal vi lede efter? Næste artikel Flere kvinder i it vil give mere vækst Flere kvinder i it vil give mere vækst